MARKUSZ, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
26149/V
Dátum vzniku
21.08.2010
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 11.12.2013 do 8.3.2017)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 11.12.2013 do 8.3.2017)
 • Stavebné cenárstvo (od 11.12.2013 do 8.3.2017)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 11.12.2013 do 8.3.2017)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 21.8.2010 do 8.3.2017)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 21.8.2010 do 8.3.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Uložené listiny
 • Rozhodnutie zanikaj_cej spolo_nosti.zep
 • Rozhodnutie n_stupn_ckej spolo_nosti.zep
 • zmluva o zluceni n 151 2017 s PM.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • zakladateľská listina.zep
 • rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • podpisový vzor.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • zivnostensky list.zep
 • uplne znenie SZ.zep
 • zapisnica.zep
 • osvedčenie č. OŽP-C/2010/08710-2
 • prehlásenie správcu vkladu
 • podpisový vzor - Emília Oravcová
 • zakladateľská listina
Dátum aktualizácie
27.09.2023