MARKUSZ, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
26149/V
Dátum vzniku
21.08.2010
Konanie menom spoločnosti
Konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 11.12.2013 do 8.3.2017)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 11.12.2013 do 8.3.2017)
 • Stavebné cenárstvo (od 11.12.2013 do 8.3.2017)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 11.12.2013 do 8.3.2017)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 21.8.2010 do 8.3.2017)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 21.8.2010 do 8.3.2017)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Emília Oravcová
  Európska trieda 9
  04013 Košice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.08.2010
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Uložené listiny
 • zakladateľská listina
 • zapisnica.zep
 • rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Rozhodnutie zanikaj_cej spolo_nosti.zep
 • Rozhodnutie n_stupn_ckej spolo_nosti.zep
 • zakladateľská listina.zep
 • uplne znenie SZ.zep
 • podpisový vzor - Emília Oravcová
 • podpisový vzor.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • zmluva o zluceni n 151 2017 s PM.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • zivnostensky list.zep
 • osvedčenie č. OŽP-C/2010/08710-2
 • prehlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
19.11.2022