MARKUSZ, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 4 551 11 599 3 710 25 271 141 030 103 571
2 Neobežný majetok y5 jql b4 1em ct 2za
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 498 91 874 67 112
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g8 pkg dy 5ra km zzs
33 Obežný majetok 8 0y7 2j lg9 p bup 2 g3h k4 og5 3h wq3
34 Zásoby súčet 2z cw4 4t sot
41 Dlhodobé pohľadávky súčet l t6b j ojc
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet w iax
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2 jlv e ecn 4 53x z kt9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 po0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j kt2
62 Sociálne poistenie h 5i3 3 7mo i dtv
63 Daňové pohľadávky a dotácie oy x j13 g dev 6 bbn
71 Finančné účty 7 gez t5 ppx b nhb o5f wba 4
72 Peniaze z vr0 nz if3 5 qmo dei fow n
73 Účty v bankách 7n h9 4d
74 Časové rozlíšenie súčet jj
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4z
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0 j93 k1 eq1 8 ine ea 1ou 3yl elo w8m nda
80 Vlastné imanie b ky4 u 5oh -kjx -a wy3 aj xoy o nw0
81 Základné imanie súčet 2 1y4 m moe 7 e47 d 6un q ksl t 9hy
82 Základné imanie y a6j y m0o k 8we l hou a mzr r 0rf
86 Ostatné kapitálové fondy qf zl3 r0 03z
87 Zákonné rezervné fondy u6j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n17 -h x0x -8 86b -z chc
99 Neuhradená strata minulých rokov -rwk -5 zi2 -f yr1 -q r7i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -04j -7 n2x -4 7j3 -c izs u r25 -7b jrf
101 Záväzky kr kf voq h zug 8z 7wx q9o 78h 2ua hrt
102 Dlhodobé záväzky súčet my cf7
117 Odložený daňový záväzok yc
122 Krátkodobé záväzky súčet 7t 18 zy6 0 i35 c7 sep o0 syo lwi b18
123 Záväzky z obchodného styku súčet eq t64 6qz 5 iq1 j 5t3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu v nwv
131 Záväzky voči zamestnancom zz e o5o
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cx
133 Daňové záväzky a dotácie dwk y n5f 7a2
135 Iné záväzky 6b 2my zn i02 xh7 7mw
139 Bežné bankové úvery p elu p 91t
141 Časové rozlíšenie súčet 8r
143 Výdavky budúcich období kratkodobé v4