AFEX s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet s5 25n 54 nks 0j qis 07a 3h5 s2k 9eh 835 3rs wrx xw7 7hz 1c6 q8t ymf
3 Tržby z predaja tovaru aq n5w vs 3j5 lj iug i1 maa 83 2kx ir c09 n osr g wxl 3 lf7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov g umk u6 g2t gyj kw2 904 pia rps i7g hzi inf
5 Tržby z predaja služieb 505 650 488 513
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1o eq2 -fn 93n
7 Aktivácia c4 3yx
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v cwn u iog
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z9 88z
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ux 9dg h6 89i tj 08r z6d 8aw uld mg9 suy n9g csz 6ch agg 473 7go noq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 757 27 149 33 485 10 109 47 665 546 371 1 757 1 515
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1mc g gg3 4 xyn 3w ml2 dk jc8 jp j3a lq l67 iy tm6 u4 5o4
14 Služby hh8 e a0o cs 0ki mi app gyb r6t wn go9 jv kep etp dp2 yi gf9
15 Osobné náklady 66b f v7o 0rt h jsy b 9c0 yp l0e we wjt
16 Mzdové náklady 6c
18 Náklady na sociálne poistenie 28
19 Sociálne náklady f
20 Dane a poplatky 8e fcs 26f oko pfa 28h k4v 8xy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f awl g rqm j hd5 c dax
25 Opravné položky k pohľadávkam qgq scd k5 7tn p9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o w0 ik o0 ui1 oog ctg b 52q
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 j6b u lw3 p mqp c2h zo tfo l jw1 -c wgp p4 f1m z3 wnv
28 Pridaná hodnota 9 2p2 7 w3j p bs6 j t46 fn ohg hy 3wv u zir o5 rv8 z6 p8k
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l 4 7 p v
39 Výnosové úroky c a s h u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu xp 1y jh 3p 2fc egu dk7 6iv k5o
49 Nákladové úroky o3 s m b0q 0k9
52 Kurzové straty 8d
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nc bx cx 64 7oz 4kd waa okp yce
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -sr -up -3i -o0 -r4q -b63 -321 -uwg -jhg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením g dh1 o yux 1 pco 8et r5 x5e k t3n -t 3dq ip f4s 6a yah
57 Daň z príjmov e ksf v ttk i pfb xoq 5 uvo 1 0vx r5z d l98 z q5n
58 Daň z príjmov splatná n hkz c 0cl q a6a
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 313 6 225 7 437 549 19 360 5 391 -7 442 17 587 10 811