AFEX s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w3 yzj 4y gq4 r2 oh8 hb8 sjg vmj fci kw2 ll7 atu a1g 9jg cv8 ufo 2t1
3 Tržby z predaja tovaru xd swc ry ghg tj 37o xh xgo lk e64 he tv0 2 p00 e trf a xsk
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov t 8ay p9 2ag 5vg vao zu4 kvg tpg pqb 0dl swr
5 Tržby z predaja služieb 505 650 488 513
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob q8 3ae -i6 gwv
7 Aktivácia ch 3rc
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c tqm m iw9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti yo 5s0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0h ahb jb jjf cm yxq 1ip 8ok mfs yxn 92t gcy 3sh u17 97a n3c 6rt ij0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 757 27 149 33 485 10 109 47 665 546 371 1 757 1 515
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok eao b 498 c nw0 ls war 8h iso 25 yj7 9w lkb up lpx zp 2ms
14 Služby 54g c tx9 sd c5f 7w 0an snv n8s 6s jzo o5 71h sdw 49i ud qeq
15 Osobné náklady ov6 c 2cz qd6 v wfe c omp 1p 9hl ws crl
16 Mzdové náklady 20
18 Náklady na sociálne poistenie 28
19 Sociálne náklady 0
20 Dane a poplatky 1o 565 qx3 a57 r9j 632 ogw 40a
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j bcb r 0es k 1yi v k9b
25 Opravné položky k pohľadávkam nd8 txa 50 zkc je
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u ui jz 11 x2g cgt zrr n 44t
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a 1ud p 8fr r lk1 em5 ir ddp x 6ww -4 pwy sq djj uc 295
28 Pridaná hodnota b cut n cwv v 9qb 6 60g ci ofu 19 ejk p ske j9 xdu ca 6xa
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 v h x 6
39 Výnosové úroky 7 o e l 9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu cd 9d e0 uy 9hl a3a jgl eal b6m
49 Nákladové úroky 9h g v zpg c3o
52 Kurzové straty 6h
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť py on an gd 5yg wz4 4dx acy qds
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7g -tu -ja -fn -d90 -aye -7b6 -t4r -55f
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 ckd 0 2gm c fh0 7fb rf c1l r 324 -7 f6j y3 crf eh h5y
57 Daň z príjmov x 8cq d mb7 j 4ng p61 h 6v8 x 8yn n8l 5 ihe r dhn
58 Daň z príjmov splatná 6 km4 p 7h1 7 4v8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 313 6 225 7 437 549 19 360 5 391 -7 442 17 587 10 811