Rottner Security Slovensko, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 141 552 246 012 236 476 341 480 386 047 458 238 435 298
2 Neobežný majetok 907 gg ptb b fes y hrw y ofo
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet a0c
4 Aktivované náklady na vývoj uoo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 590 9 156 5 722 2 288
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bt 8lm b bz9 2 4n4 s bo9
33 Obežný majetok cby pzn 0w5 9a3 v4v s4n yk6 01o zzs fol 9w7 jsi z7w pbt
34 Zásoby súčet 3v r68 9a 9jl th rme oyw dl5 g7m sjt jfy p7h sud 4i8
39 Tovar fh yd2 jo1 p2b cr7 l5t blc hkr 8f7 ntm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 16 8ua gk0 xm8 hu8 3fx qnk j9o 5iv j8h caz syk uho h40
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4b 9ul mz8 9sr bgg k18 uia txi w5z 5b5 g7c ylx mbw h1u
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k4 zgo kon na5 cyi 4ai b1h 11o yvv cwu
63 Daňové pohľadávky a dotácie n 52w p ed5 2 4xq
65 Iné pohľadávky fk3 8 9tt r 15a 7t5 tcv 9q3 a 10q
71 Finančné účty on 5zh co sbi 2f 5do kd bge v4 whs 2w 12b nb zq4
72 Peniaze t f4c s4 1f9 bq 7z1 t 3p7 vpz u jji a lw6
73 Účty v bankách yy s7w 8s ax4 1a ebl jo k6u 2n v64
74 Časové rozlíšenie súčet f o53 m stu y u43 n 9go 7 7gx
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1 wwn u g2o t jcw b zk4 a 9sz
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w6v kvs btp jpk ue9 f4o wnd xyr r28 glv n8g ucr okp 66q
80 Vlastné imanie 50 rr6 xv 5ks k1 4n0 9ye ea7 e9s gaj 58g 5j0 mrp xvl
81 Základné imanie súčet w lo9 r iy2 4 y40 f pv1 t 2uq n eo7 0 3t5
82 Základné imanie p 1n5 z 5s3 q 0wv t zif t eup 8 ku5 u v6a
87 Zákonné rezervné fondy 2w0 h0r 9yi ew0 3e3 08v z3f
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3kj e4p d1i yez 7db
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1f 22h 9w wer yr 0ns re tso drm ffh gxp cs2 n3l f9s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u6 zk7 os g7w 8c xjr td pfd veu 32o w5y 23g vqy fgr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 i8q 88 ls7 01 p13 97 23f qu mcd ew 8ab o0 xqz
101 Záväzky 6i7 kqp l16 a2u eme 6fw t7s 0rr ifn lua 26v gf3 oij wd1
102 Dlhodobé záväzky súčet bx qvi aqn qmq 1x6 q1d h7i
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6d 209 hgm u47 6hy
122 Krátkodobé záväzky súčet vf5 cf4 26j ybv hvp im4 tzk zen 3vf 35k yoj f1g mv6 6fi
123 Záväzky z obchodného styku súčet oux pgn 4jo y7t kod iz2 4ye alq mcz ps8 8s1 wtv qme h2b
126 Ostatné záväzky z obchodného styku jm8 d8l 4yi oad 3tm btv scv bvu
131 Záväzky voči zamestnancom r5 gli c 90f 5 ara p abk l 83k m 6wy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w ms6 z erp z mt7 p hpk
133 Daňové záväzky a dotácie ax jdk dk pdp d6 0nt tn i4y 3a peu hu phx
136 Krátkodobé rezervy 9 n3j u rbz h 0lj f id3 u h67 t bqi y ena
137 Zákonné rezervy 5 vgm
138 Ostatné rezervy 9 diu k ibn n s8s 7 nxh