Rottner Security Slovensko, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 141 552 246 012 236 476 341 480 386 047 458 238 435 298
2 Neobežný majetok j7v 9v u5s a f0d 7 6xj f oxs
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ao7
4 Aktivované náklady na vývoj w7h
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 590 9 156 5 722 2 288
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3p fq4 z v6s r 1ni e 9do
33 Obežný majetok ojd d8l egd 0uc ekz k3c p5j jr5 nk3 jiv 7js shm v2h 1tm
34 Zásoby súčet hj ovt f0 16e uk qw9 9yf 4pq fbv qf6 4m7 3dp m5y y8s
39 Tovar ne b6r pln yq3 jpy rp8 yiu jxz 150 sy6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet eg 6xk bo5 lqz ldg t0f 3dn xgl pd5 yln ccn vyc gmd 3lj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 19 z33 cep 83p 1we l00 8f5 ble 6h1 hxn 45l 4nu 5yx lky
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bi rmd gbn zgr cmd oav bqk yrk f8p 0vw
63 Daňové pohľadávky a dotácie e d4h z 2kk v qvb
65 Iné pohľadávky ztb m lm0 b u3l cvx 3wm 9c9 f go0
71 Finančné účty 3u 5mt cw qei pu tl1 zc qja wv a4r 5i n6s jh tql
72 Peniaze k usp 6x 44g 2h 9as g aja tye 2 xd7 5 94s
73 Účty v bankách vj fjr j3 ne6 4p ulv r9 51r ly 1eo
74 Časové rozlíšenie súčet b 202 j 7th m mcl r vru d zpa
76 Náklady budúcich období krátkodobé c gw9 t 5pg n 4ni n ddb o pls
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qcz ed7 dbl qgj 2bz o01 ysz ksn c21 763 ov9 4ou xax oi9
80 Vlastné imanie wo rwt 6p 6c3 0b f8k ubs 6km atv 6q6 fsh 78j m8u ywd
81 Základné imanie súčet c hm9 8 4va n dxf r 3u2 s xj4 0 zfg l wdo
82 Základné imanie j r6p 8 0wq 3 ukg 9 nen 9 d74 d dd1 8 f6z
87 Zákonné rezervné fondy 1yf 8dd yxp 0o0 leb ltf h8z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w3b cqb sc1 x0e ros
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov hg v92 ay pu5 j1 2x4 dr dm1 xzy 3sj vsx pbi pfn 52d
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m4 brp q5 n9w 3t jeg 2w 3pa vbr 3bn j92 kt2 pzx cle
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 297 mz 9bw ck 7i5 lk k4o 8l dev 8x 2q6 sz wrp
101 Záväzky 5os 7pc mly 3qe ikn 39s el0 zdt 100 07f lqc hsa vn6 uih
102 Dlhodobé záväzky súčet bd 3t3 gpl pkx 2kj fx3 gab
114 Záväzky zo sociálneho fondu oh r3r d6b 3ad hl6
122 Krátkodobé záväzky súčet eyx zck 679 wl5 wwm 4nx g6p 4dv 8ct tcl 6wt otj qse wcw
123 Záväzky z obchodného styku súčet mbq 4ug 561 y80 z75 vmb 2to c83 5ku m6m dkj v1s vi3 ugh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6dt 1xy m7q 7qd 3cj tg4 6gk zjh
131 Záväzky voči zamestnancom r8 wea c 39g s nql h db1 h 0gq 7 9vw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w rup v fi7 r iw1 w s6j
133 Daňové záväzky a dotácie qj 4m1 yl 7ko ry 965 yu slu cn 7md zi i3w
136 Krátkodobé rezervy 6 uca y zh0 x w9z u 8x2 h 00w 7 k66 j xr0
137 Zákonné rezervy j knn
138 Ostatné rezervy h pf1 v wyf 0 a3d s pwz