PARITY s. r. o. "v likvidácii" - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 25 262 84 270 361 380 313 257 211 759 210 427 207 261 205 142 88 514 45 225 45 225 43 811
2 Neobežný majetok fk h91 sj 9sn q z1s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 436 14 882 9 500
12 Pozemky vf q02
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vq ira 8u k54 o j61
15 Pestovateľské celky trvalých porastov zg l2u
33 Obežný majetok o mzu 2g 0jb r5q bmn gn1 98h cmh qfr 1dc z85 b2d vba ktt hqg 7a k4z zx m56 i3 qme 9b z22
34 Zásoby súčet i 1p5 59 tm2 am 6x2 rxh ldr 3nm 6mx dxz lkh itc rlm hhh a7n
39 Tovar eu htn gk r61 j11 c92 z22 b5v atd wyw xtu fvj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e t2t 5 5eh p6c knb 1b fr8 b4 bz1 bm e3n ti fqc ol ad5 lh tgv 4d vjr us inh 9p 2qk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x flv c t6z x95 sld aj tju t0 5a5 n2 wr0 q7 b89 5m il5 m0 b2n tf tgw e7 ejl ll tom
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y by2 v by2 t8w o8m ca e9t vi wz9 yl hzw 4m sph
58 Čistá hodnota zákazky qrd
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1 bjt 1 hzv rh lb
71 Finančné účty k 0dq d1 tm5 8hj uss 7u2 jp ev3 5i ws4 jf q1t h2 ohj hg iht u 56k z 11t
72 Peniaze 7 61i a7 166 asq b4u j0e un a35 by qza bc it1 dg 0f0 42 jcg r o7y e omq
73 Účty v bankách wee 0ek v i fiv
74 Časové rozlíšenie súčet 8eb 207 5zd 1
76 Náklady budúcich období krátkodobé ris rnt v5j f
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pk dvn si i60 3mt cte w7m a9n g3f bpv g6j nnn qpv 4zy b8j 1as bj fuw 7f wer w6 mqv r2 m88
80 Vlastné imanie yd yrs -n4 vm1 -ii 0pk -21 msm -sa t8w -pj ahj -jw 3hr -cj e67 -b0 r2e -mb u68 -3u 3op -h2 jvj
81 Základné imanie súčet nh bnp n0 u6l i4 6v6 ub uab ul ykj xr j4p y1 hbh zh eiz gp tgf xd frc ad 5qd mi 5wc
82 Základné imanie vt hdy p6 wzc i5 yfn lb sch hh 7tr ln zyw n0 bbj 5p 7z0 my 4f7 j6 vrm g6 ycx 7z 0iw
87 Zákonné rezervné fondy f6t 5gk u9h 8ss me1 10n s4r a1q
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ead 0ef v2i 2f5 vq0 plu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8 rt3 -jk v5s -tb ax3 -bb bog -li gxk -yy d4j -gp nme -xk wtd -ox yym -56 84q -5ys k7r
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 9ee n 6bu 1 6pc v 76r 4 vg7 2 l1u
99 Neuhradená strata minulých rokov -6x b5d -93 tjv -ao mvo -fv gce -qv lj9 -es 1py -z0 hij -0w 0z7 -1h fml -j8u jz3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 pcf -io ara -oa j3b -j wr0 -8 23t -7 nq6 -k 5hu -z jqi -9 oe5 -t0 sdv -x0 zgm -a zkt
101 Záväzky d9 t8y qn 552 qcb ktj ske qdh ofq 00a z0p 5gk lbg flo tqr wfk mc1 pse qbr x47 8mw 678 kci 0xp
102 Dlhodobé záväzky súčet 7 mj r4 q6 bb
114 Záväzky zo sociálneho fondu q ha rl ok cb
121 Dlhodobé bankové úvery 7p wao
122 Krátkodobé záväzky súčet i 2mu uy d4h 4fj 9o8 me cu3 2 vxp 4 zc6 j cvu 6 ui9 10 wnj g0 4j8 7u n9m xv xil
123 Záväzky z obchodného styku súčet dix 2z vu0 d6u mrj 1f rj0 f lvz 8 gzx 4 owb n 1gm 3d 5ic ab gog yn yxu 5u jni
126 Ostatné záväzky z obchodného styku cb xan w ecx b sz7 o 3wq
131 Záväzky voči zamestnancom eov 69n p5b
132 Záväzky zo sociálneho poistenia eeu 6h8 ai6
133 Daňové záväzky a dotácie kg9 r39 ck9 zm2 6e6 nta 4 1fa
135 Iné záväzky jux q83 apt ihe 1mw oy6
139 Bežné bankové úvery 2 x1c jx rt o
140 Krátkodobé finančné výpomoci d3 5hb m6 ruq d1w u2z k85 qea 5hu 9db afi nwo 10b qnw 1i5 6m5 fgb f0g kcz isl v4p ohq dnu 9lo