BEAUTY ESTHETIC, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 24 862 20 191 16 856 16 286 14 416 15 227 12 452 2 502 3 752 4 070 2 479 5 706
2 Neobežný majetok n6 avd 1z wv7 to mi3 0h 4l2 j a9o k dby
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 881 19 899 15 917 11 935 7 953 3 971
12 Pozemky 0z fks
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 41 bnv 3b pzz in do5 d zem u hfc
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 23 881
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok p5 a4b
33 Obežný majetok w50 48x hbh r 70x n lrf hm 6ph 3t 2mg e 5kz o tka h hyn 8 dn0 3 431
34 Zásoby súčet sd5 1 3nd q 0ix vlf
35 Materiál e76
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby gi2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kii
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p28
71 Finančné účty 5x2 zfv 9of v x2h k vp1 cs 5br wt nc9 q zh5 7 mtc 2 pfr i 020 x n3l
72 Peniaze csd gv5 kun g att k b8r yu ual o1 meg x 3br m bm9 3 iei 9 sf0 8 usm
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wo 6m7 f5 0jy 7y 2zq in mb5 j6 hg0 bk orm ix ha7 o pxk 1 37e m iyk z mj6 u ysc
80 Vlastné imanie 1 9xh t o8u y cbb j 752 a t6y o dhy -v he2 -m hew -w9s -r8q -o hjy h 5t7
81 Základné imanie súčet j 9e7 p 82f j plb 6 cyi h prz y jsh a oiu d oih j 2nw u 6fn d jkb k qyc
82 Základné imanie x v68 8 rqr 4 p3d 4 mr2 0 z4h s 65i 3 lc6 q ay9 f gae 7 uck w r6s u 5gq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q3t -6 5dv -93d -guq -u 2vn -s u5z -2 hzm -h pul -x wqi -8 yc7 -t fxg
99 Neuhradená strata minulých rokov -d1x -9 w5a -cs7 -10t -g a6v -t 9tc -0 4sg -d 500 -7 dhm -b a49 -g q96
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -jc8 -653 sl0 -ffj -6 zzt cvx -9 x8k -70w i wxc -p -z dz1 c w5n
101 Záväzky dh h4a px fdt te jle 27 coi dh kx3 fi as5 ig 0x0 3 1il r pgo j 3w7 a n6d n y45
102 Dlhodobé záväzky súčet y 7n fg ru kl w2 po mj
114 Záväzky zo sociálneho fondu p kw rq
122 Krátkodobé záväzky súčet kp rqf sp xft fz 5td 0b 3aw 2v bvb mu 673 rq udu p g4o 2 3ia c cd5 b 4e9 c 7j5
123 Záväzky z obchodného styku súčet 46y 7p4 e xbw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 17 buq 9w 9r7 o7 34p
131 Záväzky voči zamestnancom 3ec vk eb 1c p8 4d c0j xs 10
132 Záväzky zo sociálneho poistenia mx 7w 8y
133 Daňové záväzky a dotácie a j 334 k63 pf2 ha5
135 Iné záväzky r9 rwj 3q 5bf wy kcm nu yc8 z hzj q 8r8 a 683 p 01z 0 ec9