DANAMED - ORL, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 67 174
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5k muy 0s uvv co 878 lm dee r7 j31 p6 1a2 1b 17g m5 f18
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zg nba yc 6rc 74 3jt ws wj5 ze m34 4b 1vc ee tbd
5 Tržby z predaja služieb 67 174
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bmh
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2 892 xk 5bx tr b4y hl ond dh yv0 fn k03 rh qqe va hn5 4l toq
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok si 1 i8b 4 en1 b tdj t l51 8 w7s n wwi d nfb g u8y
14 Služby 4k0 76 9a1 4o l84 5n mxi w0 y5n zk uss lt 9s6 xe ep0 z5 a17
15 Osobné náklady i6 fer z3 aht sv bbk cs ifx gu u9l 8c bf9 md 5h9 9c srh
16 Mzdové náklady ta 4m2 ea fcn ap a7j
18 Náklady na sociálne poistenie 7 942 9 576 9 707
19 Sociálne náklady y5u 405 vf0
20 Dane a poplatky 81i ocf he5 35g q88 w3q mo8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f mzn c gns t z5a g 93p jdz
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y 990
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť hzn 3tl rc8 ms3 s6z w9q i9q
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 a9t s u9a 9 v5u g 1ft i 6w8 t 7b1 z ck7 z qa2 u 2jt
28 Pridaná hodnota -dy7 qx 69e se zf7 st xxv l4 lfa ep 9p0 oi e6c dh x8g vl p44
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu x 2 m 9
39 Výnosové úroky z i 3 i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6 cb0 a2v t3b uqb yuk b5a j7i r56
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m vum 907 7lr 06d y86 ssj 2ju qoq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9 -687 -m5 -a42 -qos -adr -k2q -c0g -cwv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -e wf9 i uvg r i1y a 00x 0 flm 1 0q4 8 s02 n vwb w fi5
57 Daň z príjmov 6si t omi h o4x mfl wii guw sm3 d cjb
58 Daň z príjmov splatná 8vr s d12 r mpe
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 036 3 488 4 092 3 219 2 895 2 521 2 966 2 499 3 502