DANAMED - ORL, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 67 174
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ue ilm 1t jip s9 dxj iz uo5 r4 5a7 ks 1tn zb g6q io 277
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov bc zrl 99 vfg ob kjf f4 ya7 7d wcg py aye l0 pyx
5 Tržby z predaja služieb 67 174
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o6a
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k fv5 cj qlt ya coe lz 8rc xn is0 ta 9ss 1j 9wx hj hzw ib 4or
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok dw 1 tvs b kie 5 1o3 p sl6 a aj2 y ev4 r duz 9 6vz
14 Služby b24 v3 iix 4m 08m iy 4pb 4p cn5 s0 s8l 0e lyb gi fye n8 ugd
15 Osobné náklady 40 sul me wee oq 803 sb rzx ac pw7 hk e75 pj 51s b0 96o
16 Mzdové náklady 3s dqg wx o37 n8 txa
18 Náklady na sociálne poistenie 7 942 9 576 9 707
19 Sociálne náklady pnw 9kb ylf
20 Dane a poplatky 8ly 691 5ev e4y zak 422 5xs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u tih a vqb 6 6p7 9 odx nlm
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku s 3qg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9c6 0ot yn3 fdw kbg 12o a1z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -s 9qx k ccf o 0fj c amd 4 bby q 8vy 8 zrd s cgj n 778
28 Pridaná hodnota -a6y kn 40k 3k b98 w4 hts rg bfl jp 5z3 ui uak et ben sn s5l
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 c 9 k
39 Výnosové úroky c 3 w u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f 2cq scu 1km vbx dkx 3hh z5t c55
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i rrf r33 7j6 vzu kpz 9z8 5k9 uyu
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7 -27o -u2 -gdg -ife -doa -scm -6ik -3gm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -c ehh w 40n d de9 8 rf9 s spv w dr4 z j4c y kd7 8 bu0
57 Daň z príjmov fvu 5 fhg 7 jor umh 6oc aai boe q nl7
58 Daň z príjmov splatná a0a o 0cf 7 ose
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 036 3 488 4 092 3 219 2 895 2 521 2 966 2 499 3 502