SH conglomerate, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 2 119 956 2 796 402 2 796 402 2 796 402
33 Obežný majetok o 1dk xc8 e rrs 55u m 3ze o5u n x2l 0uj
34 Zásoby súčet j 4tg xoe l88 qaj 0wa 2k0 uuy bvx
39 Tovar h k6w hhi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pw8 avd 8 n5h 7sj q ul0 rk5 o 61q s9j
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet jld ndk 5 t5z xhc 1 a06 9ki e ndl htg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 02a jzr
62 Sociálne poistenie 3rm zgp alh 6u6 xqm 54f
63 Daňové pohľadávky a dotácie 07 5ah 2nq rud ygv epo btv k34
65 Iné pohľadávky wi 2b lx
71 Finančné účty ju 81q ia biu dv kx2 x6 fkv
72 Peniaze 5a fpl xd jm7 7n jia b6 rjl
73 Účty v bankách 2 8od
74 Časové rozlíšenie súčet pk
76 Náklady budúcich období krátkodobé o9
PASÍVA 2011 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q bwh w1f v 2g5 dxb s 16v r7i 4 tdu 5ea
80 Vlastné imanie -01a hgm -d19 6ur -uqy 80t -it0 u0x
81 Základné imanie súčet zl ru2 op n2z ne ddl 5z b0g
82 Základné imanie hs u7o 2x m7e lz ig5 dl ijv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -27l -10s mlp -mzr 9wv -nyo vc0
99 Neuhradená strata minulých rokov -qb1 -tj4 hgx -u82 ll9 -myo arw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8k4 dkj -r 61m
101 Záväzky w wty jg5 r f16 zjq n kmh qmw 1 r2s ejy
102 Dlhodobé záväzky súčet 5l s7 0z ey
114 Záväzky zo sociálneho fondu s7
122 Krátkodobé záväzky súčet q 38p m96 h vi3 fla k pgm utg 2 t92 4qe
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 mm8 310 q 0qr fq3 m p6f fxz 7 kk1 5rw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu thx 0dz
131 Záväzky voči zamestnancom 028 g7y r6x 9sx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x2m
133 Daňové záväzky a dotácie vb ul e5c tdq
135 Iné záväzky 6m vf8 sw 6vv o4 ntm