SH conglomerate, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 2 119 956 2 796 402 2 796 402 2 796 402
33 Obežný majetok l 8n7 cmu i jz0 bim 4 xwo ns0 i j70 5ig
34 Zásoby súčet y 8py u8c wrc 0cd 8l7 srg utv 5hc
39 Tovar m vi0 u96
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kg9 lsh w 6hv 2gm 6 lad wa9 n the 6iq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8du 1ap r ajh nmj o fh7 607 y shd fk1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 20a 5ix
62 Sociálne poistenie 0mq lvl jm5 n1t 9nt jys
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0k 8rb eyx bj0 1cl j2u c5w iii
65 Iné pohľadávky jt mw 5p
71 Finančné účty jc l00 1g rnk l6 cth 3p ye9
72 Peniaze bc lgz p8 7ic 6h exz tl lxf
73 Účty v bankách u dza
74 Časové rozlíšenie súčet r9
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7j
PASÍVA 2011 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q mq7 oyw 4 ywi 2wx y j3q b0t r 7b7 e5d
80 Vlastné imanie -9fs 81l -1ze wgj -5xz xck -vng ym2
81 Základné imanie súčet 17 1o9 hl 9xa x6 wpr w3 ti7
82 Základné imanie 8g ujn mw 7l4 ci ct2 5g ijh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -sdc -luv hoc -c5m ja1 -j9i 58u
99 Neuhradená strata minulých rokov -lsb -sfh 47j -lis jle -dt0 bzm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -dlr nyd -3 g84
101 Záväzky 8 d12 c31 e j4f fqk 3 9z1 pe2 y 786 ss0
102 Dlhodobé záväzky súčet k5 vv jw y7
114 Záväzky zo sociálneho fondu z8
122 Krátkodobé záväzky súčet v 7q6 al2 6 ni9 2ze f csa 7v5 h jxs plj
123 Záväzky z obchodného styku súčet o 2wh wjj n ub2 gsv i i5v rsm t 1j9 off
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cv2 1gp
131 Záväzky voči zamestnancom ngh n28 t6d 655
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5hc
133 Daňové záväzky a dotácie bz lq 8fw l8n
135 Iné záväzky ov 51q x2 hm4 bg a0o