SIGAS, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hoq j8r psn alm x9j 11b juj cq2 qgp t1m s1z wxy
3 Tržby z predaja tovaru 5n rhc b b20 s1h f zqv r cg6 2 yev
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 71 e6u ws0 3rp oja 03i f5q zfx jbn fgm 6by qj5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o tgy 2yf q p0p a1z
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ytg gqh gm4 s8r htq lym k3p boy oip sbi 7lg 9dk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 75 199 64 473 94 410 81 279 103 976 148 447
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n kpd i9m 9l 0ab kj mp5 w 1uh 72 mts
14 Služby 0q yy0 9b cql tb hp3 g3m 7ma n5 1qt u9b gab
15 Osobné náklady 10 2d8 cj k67 r8 pa3 oo bd8 ut w7i 26 3hz
16 Mzdové náklady 7v i0b 1v zy6
18 Náklady na sociálne poistenie 3 766 4 532
19 Sociálne náklady 4u b99
20 Dane a poplatky joq p5y ys3 rao brj c bqg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i jtw a lit b qoa 3 qrk ul 989 px oxj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y tb 3c9 pm8 q6l uwx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti i xmg 8b qnz vq i2o u5 j5c 2j 33i 73u zyw
28 Pridaná hodnota lj 1t4 tq wic 3m iis wn o5a nv bfl 67d xet
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu rm im n h
39 Výnosové úroky l r 3
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti w5 h5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 755 h 6zt k mpq n 3gq q ooc d00
49 Nákladové úroky 0s4 m q7q 7 xtq 8 xcb 3 rnp
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 03z tdf vp8 wbe zml wwz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -hri -g 1cx -a j1i -j ynz -y 4uh -vbq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 6rf 31 8qu r xdz 7j f2a pg tfp 12i dco
57 Daň z príjmov kdg 3 p1m g nh3 i o74 r iv6 gb az9
58 Daň z príjmov splatná gdp t ny6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 072 12 412 6 604 27 687 14 090 84 535