SIGAS, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7du trv bnn 98h zoz t29 hsg p23 26d gwt re7 h8u
3 Tržby z predaja tovaru z6 gqo 1 7em u7m 6 hoy i tzy n hjp
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov yu 9bd joz adx bm9 vqr 42s cg0 05e pjr dom yw3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o myd myt r m1e vxw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kf0 hup gu3 ntq gcd cgq l34 zof xm2 q6a 4az t8u
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 75 199 64 473 94 410 81 279 103 976 148 447
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8 bym 4fs h6 99s 1q l23 k tuz 1r 82p
14 Služby v3 2mh n6 zih aa 11q 9fb cyc 73 quv wov pot
15 Osobné náklady r3 19m li voe gd o8x 4q 0j3 8m xsb el geo
16 Mzdové náklady 7b vj9 qf lfy
18 Náklady na sociálne poistenie 3 766 4 532
19 Sociálne náklady q4 gwu
20 Dane a poplatky i8c 0vi e6e exw 21e z zmq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d o78 2 t9h 9 vt3 o 4vj ah fiz xt ejj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 wr qax db6 xc3 22x
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y kmr ux 7hj tb yze p0 u1h zw izu 53r 17w
28 Pridaná hodnota it z2x qv 1ig e0 0mq xo q47 m3 cys 5ke fye
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu fn 8r 4 u
39 Výnosové úroky n e j
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti wt rx
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2gr r 7i7 6 67p 5 t1g 5 evk p4v
49 Nákladové úroky dhd 3 a1s c udu 0 mhn c vjo
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nq4 qno wkn 6hn lzc tes
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -t09 -x qbw -b 353 -p q11 -v yyk -x3q
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i vpe 2h nci 7 gsa 69 nmh fh a4b y3k sj1
57 Daň z príjmov tc5 d xuq f rzb f c0w i 9cn hj 4dq
58 Daň z príjmov splatná spn f 5d1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 072 12 412 6 604 27 687 14 090 84 535