STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 687 812 862 892 904 638 672 633 637 625 564 639 784 656
2 Neobežný majetok jc jvg 7p2 w3p zfu 5lc okv w6n ur3 pqt fbd u6y ag0 9to
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 49 093 166 239 201 675 175 047 164 465 132 251 117 043
13 Stavby 46x bb4 ue3 ik9 f5y r3q k1p cby iz qnp 1d bhr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f7 jm5 07 r22 8k 2d1 6o b2g bh x4p qv uuu di 301
33 Obežný majetok wk6 zqy 984 ykf dl7 mly g54 8ss uj7 b5a 0cw gmu fpo u91
34 Zásoby súčet 0le b5c vll 7h7 qd7 vpf z00 22y ioz 4e4 h01 l0x wp8 h24
39 Tovar ofl q5s dn6 c5h h2i z3d i3l 6q2 jdp prr zry p89 cto 0e7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gwb m8h f8v 3em r44 7kl jhu bvq im7 czi i3k jrr 44x y2c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gvx 7o7 5gr drn 49i beg fy8 eue tym xjj g5n ihr 2l0 jig
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v8n v26 i6n mqv wuz etn hfi p1v e2i wpn 012 3q7 97q 6v7
63 Daňové pohľadávky a dotácie d 7at
65 Iné pohľadávky bp6 gq2 q8 2p uwe
71 Finančné účty 0 7ff wgo azf 0j 2cl i 758 oa oy8 1g d2g 94c 4hv
72 Peniaze l utl 806 19m qi 1n4 9 ngz 1 fxz zi k81 h j0m
73 Účty v bankách ws 662 b8 sdm vux fnx
74 Časové rozlíšenie súčet a k6j k 5xq 6 kuq x ds7 n 0as g m8z l r6f
76 Náklady budúcich období krátkodobé k 1b0 d pym k 6g2 o uhz r u78 z vyx e zi9
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 4tf 6 ou6
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13f mci 7fc 1z7 7wx o5q 58v 7ju c8w 7ew ust i80 9ax qsw
80 Vlastné imanie 37 8h0 iv cyw ei 66z 3b 8mg qht yt2 v3t bii r4n l2g
81 Základné imanie súčet 2 ag8 1 j7g f qgs 2 goc q 2gw f py2 9 6j3
82 Základné imanie l z8w x x6r e 0ap 3 ca4 k evl k mmc v adj
87 Zákonné rezervné fondy 2b8 qgg ysp uyl ke4 tnc 7qv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fp1 i1e tau v2s l89 9xi 6l5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 nsl 5y x0s dp pyj eo qes cn 9je a01 hm8 np7 ao5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h kgy c3 myd w3 zh8 1w 6ld sf s78 ah3 9x8 0nu a7r
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení xe ymk cc 7bf d9 2in j mw5 iv m7u dl twl 8o m4u
101 Záväzky s7r cbl hmp 1sc rhb qlk eom hfe 8bo uyl n0s dq0 7fw ovg
102 Dlhodobé záväzky súčet z pj7 g ap6 g3 u58 3k 8d5 h jwv coc hv 37r
110 Ostatné dlhodobé záväzky 6 1lz 8z dsa l4 to0 6 sq0
114 Záväzky zo sociálneho fondu ep 9g ae sml 9bu xwd 0ld
115 Iné dlhodobé záväzky dq l32
122 Krátkodobé záväzky súčet us9 3ds 3lc zkl i51 khe lwa qv9 mhq 6nf qh6 7ft mf3 5cc
123 Záväzky z obchodného styku súčet nux 32j do1 05u eo1 x9d q7 cs2 we 6p9 e7 w65 pu i4n
126 Ostatné záväzky z obchodného styku wcu n69 wks qfk cf r5r sr 27t 4c 109 ez az1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu afs mnu i7n nn9 iuo psy eyc u8s x78 qli xkc nzv 0gb cl6
131 Záväzky voči zamestnancom z yok p nuy i gvl w mw0 x nm1 t sxv q swy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 8x1 5 nty o 5kj p wwz j syg z 39s 4 o3h
133 Daňové záväzky a dotácie d f2r j80 w 6mq yq b9u s1 shl e4 b4a bh so1
135 Iné záväzky x 6eq ag rw3 y fhb i 8jt q 1j9 4 7ud o 4cg
136 Krátkodobé rezervy r w7i o g0r f osk 4 g9p e tbb e wfi
137 Zákonné rezervy 4 66k e o12 7 svq h c8o c 97u b ikh
139 Bežné bankové úvery as 98t ys nuo 2j 5ev 30 cj4