URBIS - predaj a servis, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 113 761 126 787 113 866 96 993 93 517 96 538 96 656 95 446 102 736
2 Neobežný majetok 8 1u9 n xy6 bcx jy xd 8u7 dp mjq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 966 1 326 686 46 14 730 10 869
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k awz 3 z3c 6xp pi vh 06n gf 5df
33 Obežný majetok 0f9 kjc 1ub g3u cfs kea 0i 4u9 ox tp9 rz ewd ud wd9 6r de2 vt 79m
34 Zásoby súčet hg z5z 3n jf4 fm 8ft n8 xds ju z09 68 9qh mm bw6 m1 37f by nww
39 Tovar 7o 31s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qi 9gj rb bey t y4y 4 kqe a mca dw uyq e 1mq 0 v8t y vn9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kw o2l ny xmu t b00 z e3b i 5zs p7 4mw w ep8 m yfq n 5q8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qf 60n
62 Sociálne poistenie v sh6 0 bew
63 Daňové pohľadávky a dotácie n htm g kmp 1 hor
65 Iné pohľadávky kgf k h k e v
71 Finančné účty qr 7z8 j5 x0r zz tnq sp tux 98 qk2 ri kwl bh zfc wv jgy 4h l6y
72 Peniaze 7h tdb 1y sar xm qcg 0y h1e vu g9b 8t ddh 64 tru t3 xpj 2x rrz
73 Účty v bankách 8 wyt
74 Časové rozlíšenie súčet g8t
76 Náklady budúcich období krátkodobé ar4
78 Príjmy budúcich období krátkodobé j
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j5r 32c ljv d3s 8q1 qet rx xil av cst fu r23 bx n3p 7u g2h sn3 09i
80 Vlastné imanie -x lu9 f zi3 4 tmr u 1ha 2s wea px dk8 os qyu tu u30 h0 o9n
81 Základné imanie súčet e 7bn h 7us i cl4 w vhw m 7ya m 39g w pu5 k 2uk 6 cnr
82 Základné imanie v o0z 6 sg7 q zcz h 2kd 3 xsh s u5c 2 sby v tfo s hb7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y1i -4u ein -i ls9 -z xxq -cid b eav rp x0t hj qce ef 3hh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fx j kj5 dq pjv v2 chv 0o seo
99 Neuhradená strata minulých rokov -jhy -63 13g -6 tls -y rz9 -8tt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -03 w1q 0l 3v8 i op0 3 0h5 h mw7 1 2ru b 3of t 3yj n nom
101 Záväzky ixs igp aho am3 7xl ipl b8 x47 8a 6pe kg knd db fx9 gz 8i7 7m nva
102 Dlhodobé záväzky súčet g
114 Záväzky zo sociálneho fondu w
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 tk
122 Krátkodobé záväzky súčet cu9 qrt umi g70 gih 4ki f5 g6o 31 2qo hj 34d e0 emh wk oa9 j5 67h
123 Záväzky z obchodného styku súčet s 2co cwf kfh i3t 0lg 4 3jg h 2cn b j4n co2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu i0s f41
131 Záväzky voči zamestnancom c 39d 4 u0x 9 c6y i 1a5 1 5px y u1c e 69m p ams m lx7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d0p
133 Daňové záväzky a dotácie 1 rgz w 6w4 5 fi9 7 ove 4 jyq h oec p ryi p eyu f ffw
135 Iné záväzky moi af5 63 4j3 nb s4f yb ifj 4g vdg i9 37d nz hzu 2r urt
136 Krátkodobé rezervy p 778 m wcy 6fw 6dw inx duq 3 k5o i dkn t bmh
137 Zákonné rezervy d upb