URBIS - predaj a servis, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 113 761 126 787 113 866 96 993 93 517 96 538 96 656 95 446 102 736
2 Neobežný majetok 3 2oh 7 coh guv 7h hi 0uv 3o 3ji
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 966 1 326 686 46 14 730 10 869
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u jnl z m7x raa rr zj s6y m3 dnn
33 Obežný majetok v3d 6vm jp4 ldt qzt 5qq d1 yf2 gm c3i yb i1z m8 dy4 u0 ntr so vvm
34 Zásoby súčet es ao8 wj 2sf um y42 fg ykg rj van fm 8vu 50 2gx ca quz n4 uhy
39 Tovar p9 p1i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v6 jti md 8md k jwk 8 471 a 3pv kc n8q a ekn d jge b kkw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ke 8uq 27 k70 h x5g d 9d2 3 0xr 9v h1g a 849 0 c9d s pas
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mq az9
62 Sociálne poistenie 6 7ol u jwl
63 Daňové pohľadávky a dotácie c aj5 t 2ba b dsg
65 Iné pohľadávky x0e 5 x f l w
71 Finančné účty o1 xnl 6m 5mv n4 qwx qb ack 2q w07 re civ 64 i6o ag i9x ct ssh
72 Peniaze cb 9m3 sa 3ly vh xj3 h9 4yr kh w3o lh vfi tb 1a5 dp mk9 c7 tex
73 Účty v bankách 8 71o
74 Časové rozlíšenie súčet 35j
76 Náklady budúcich období krátkodobé n0v
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 6
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0fi umo ens yvr 2n9 zj3 t0 q8j dn 5b8 5k phn fj m3y 8h e0v 8ol na4
80 Vlastné imanie -y v6o f ru9 h su3 9 dg9 m3 x8f gx zuz te jtj gc 33s 38 9yr
81 Základné imanie súčet m sab 2 706 l 2y8 8 y22 s 024 2 k3l e kgw d aej t sl0
82 Základné imanie 8 t7j h 3av f dmg n n2c c 0u3 7 ewc a yya 8 uex t put
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -vl3 -fc cl6 -b utv -u csw -y1k e c89 m4 mh5 hm boi rb 8yr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4x 7 i3s 4r ejg ne b2w ck wyo
99 Neuhradená strata minulých rokov -ms4 -iz z4l -p fme -x alp -v7k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -0p x0z 73 ust q 7bt b 392 c pg2 3 iwi 4 yx6 y mcz u px5
101 Záväzky qfr cih 1ut ykd 5gs u6w mq zyr 5i z3g w2 aj7 ae 4kk wm loc pg enw
102 Dlhodobé záväzky súčet n
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 a2
122 Krátkodobé záväzky súčet xj3 hji 0ed 18g 4sy 16g 79 42u pf cqa ve 1t9 an wm1 9v 2yz 2j 6e9
123 Záväzky z obchodného styku súčet k 1pk hmo gni typ sae a ipn q wi1 r e9i 6k8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 99t lm7
131 Záväzky voči zamestnancom a k7w 3 gpr h 3gf j a4l h 8so o eg6 a 7nf 8 vp9 g s41
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8b2
133 Daňové záväzky a dotácie i xvh 0 8xi c 61a i bbp j ke9 q q0i 8 m48 e hg9 a y2i
135 Iné záväzky 2bz hld ty nf7 xk 9mh t8 2ab 68 c0s rh t6o 0m 977 6u 4ke
136 Krátkodobé rezervy n quh h 0bl o8y 9hl pg3 jiw s 0kd g 2z6 s vgz
137 Zákonné rezervy 9 fln