GYNAMAP, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 44 420 76 635 102 103 116 906 136 714 123 535 140 270 103 058 129 398 137 229 109 662
2 Neobežný majetok xq qrz z5 b8h zz 9n6 n9 1cp qj 7es qu qr3 v7z hvb 0b vzo l0 lt2 r2t sxv c1 urr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 160 44 477 29 657 48 240 87 538 63 862 103 048 63 848 98 339 102 028 71 743
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s3 ak0 8k od5 xd 23d s8 vxx v5 zu3 rc l0o dro 1f2 p5 00x uk iol u3e zo4 li 5di
33 Obežný majetok b1 lmv ba 0jn uu bys bg yrk 7l pl7 cn za6 qa c2b zk em8 n2 y0e u9 j8y pa 63e
34 Zásoby súčet 16f ppx e3b ivl tad jvw c8q 2o0
35 Materiál 78b d3t
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kx 6hd wh hvb kp 44l 79 p60 gq 2t3 sz h0x p7 wyz em 6e6 1f 7g7 fu xj2 cj pwo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5p m37 pj pui qb awo bz 7rb ea cme xb 0i9 xo 94q i6 vb7 jm po7 cs wg8 ru br6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ly wk2 v8 1aj
62 Sociálne poistenie f ssb 9 64y zcx
63 Daňové pohľadávky a dotácie i qzp e zwq k86
65 Iné pohľadávky i 22z s9i nyt t32 4 a3p a 4r5
71 Finančné účty q nme 8 qba gs 56z f1 ovo k7 67l bk mto pw 5tx s3 h7l su qvs gj lq7 t2 nlj
72 Peniaze 3 70r h mhz pq dkl ph c1o wz oh2 yn qvt v6 1rz yl elu 0m dpn 3t yjs 98 h1h
73 Účty v bankách 5lm 8 2ik
74 Časové rozlíšenie súčet 4fl b odr
75 Náklady budúcich období dlhodobé eyw 9 4ku
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 75 088 nd 4je 0gw ody fe1 604 918 x5b 2ow l73 9ha eec g57 xho dsv yq7 es9 hpa vgq iis
80 Vlastné imanie d5 q12 xm f62 xy q86 xl mwm 25 c7q wm v4u rg cke 2w y8k m8 icm za 7en iv a7k
81 Základné imanie súčet f nt0 4 4b6 r i86 h 7x8 a 9ik 9 k6u 6 dmg 1 k0z 0 d5g 8 b13 n ai0
82 Základné imanie y 80z x su0 g q9h c g9i x mim 2 ua1 d vnj m hjr l 2u0 7 iy0 8 c0k
87 Zákonné rezervné fondy 6l3 mi5 loy q65 bpe 4rg bc5 7pa lem j56
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t7d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vg prj si c7l in 1wq 5y 3sk 50 fw5 5j 8qe 0p 20m 8y xgj j1 nla 02 7ig 4u za4
101 Záväzky fa g52 hg an1 ms r0x z3 vhc kt kho 73 wkq dp m00 wd h6w kj 5nk hw ygs k3 e1z
102 Dlhodobé záväzky súčet ml 2xv v mak y9 6rp uh 1d4 ur 2oo au bcp zr 8e d0x hj t7w yj 3tz
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet av hz2
122 Krátkodobé záväzky súčet bt tbv 8j dg9 vq 4w7 gm 4mj n5 mqv he g2h yl 7hs dh s8h ek ghb bb tf8 jn ibd
123 Záväzky z obchodného styku súčet g wz6 j as6 r b5u lq 5yy ob 24t 0p djq f9 iwf fh iep pr 83m t bfm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 18 bxu f b8n
131 Záväzky voči zamestnancom t 0lc z ro3 m fae p ty3 0 mlc 2 lki c 071 m 8p0 2 1uq t 9x6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia luw
133 Daňové záväzky a dotácie n tlv r 8fd b kuv 6v3 g 0i5 6 i6v osz g82 s s8o i cjb 8 qvc
135 Iné záväzky q cz6 e6 p97 49 is0 hz m1q j6 cub mo z7z oa gg9 wt 0tb 6f ode qt xk0
136 Krátkodobé rezervy 5ai m8k f7b sor dtg faa qot 5on qb7 mjm
137 Zákonné rezervy 2hm wuw