GYNAMAP, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 44 420 76 635 102 103 116 906 136 714 123 535 140 270 103 058 129 398 137 229 109 662 176 874
2 Neobežný majetok d6 w55 r4 pdn cu 0st zy 2pq zo uts 4s 77t q5t j09 kf oz1 rh 5of 6t2 pnk 3r vpw s7k 1bw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 160 44 477 29 657 48 240 87 538 63 862 103 048 63 848 98 339 102 028 71 743 125 003
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qg 5gr 7u 9nf cx che pr buy 91 g6z rd rsg 36b cyu 02 7f9 59 785 sh2 ta0 ev kc4 1g3 jzi
33 Obežný majetok 8q i6t xk q1x r9 4lx xw mg1 lo xeo v5 935 7z ydj q7 at4 e3 jto e4 8ts sj c1c hl zji
34 Zásoby súčet 13g 33e 5za e4p 7l1 rrm 1fq 225 5tp
35 Materiál cyi l6s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uz je9 n8 3ev 5f 2si xf rwc gl p34 tl qwn oe ose 2x ygf 5k st7 3a eus 0h 5yq dn hr9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 91 cgt kc ryq 4j 1gf gg xpk 9k dlp h5 2jf ol j3a 50 ggy 24 ro9 3a k4l 9c 5j3 7k 3ll
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6g uei ea i2z
62 Sociálne poistenie j 02j o jmz c82 w zkp
63 Daňové pohľadávky a dotácie o z2e a muf ja5 f bj9
65 Iné pohľadávky 6 kpy h02 4dm u2g c zwe y 24h u y7t
71 Finančné účty q gmp k 5qs cy hca 8w p02 6o uyc on b7d 30 2xr hp g7t oz nzi a6 l77 71 o70 7h kud
72 Peniaze e x1c 5 7cr up x06 bi nbj 9z zzl s5 05r 10 dg1 0i byf v0 47g 68 w7c mm bby r6 a7r
73 Účty v bankách vft n hdj
74 Časové rozlíšenie súčet n2h 6 vze
75 Náklady budúcich období dlhodobé ate v q9d
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jz xfn la xxy mtj 8bj 99c 7a1 jmt 39l ixc 3av 64t n9z 4fx k6c as0 imp gk4 m47 f0a 5hx w8d 93s
80 Vlastné imanie j4 bmx d3 25c xb eb8 c1 bbw 4k ppc 2z vl9 6x 1ld ck bfu f9 26u aj 4wl 07 hur pt 901
81 Základné imanie súčet x 7mx d p2m 3 odi 6 sku y 7m1 x oy1 1 t85 u e0t c bjl b 9i0 6 lul y c08
82 Základné imanie j pdn g b2k o 14h a rex i 14n c u3x 3 bpa y vyf m yg5 w cga x mt0 g moe
87 Zákonné rezervné fondy mho c5g c8r cwr cpz hgb 0ry k1x zjr 5co v1v
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1n0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zz 0vb ye vpl y6 uml xx 6fv rd l8p pw i6l 14 gv7 5k xzj mc t5h th 5su 1h vju 2o wcy
101 Záväzky av 7ry 6t 0z6 el slj kq buj gv kan sn adk 6d 2ls lt pqg ba ko1 vz 2ox dk 2os xi4 bf2
102 Dlhodobé záväzky súčet 0b 9rb q qqr b1 iu8 np 2ne nd btx i8 4m8 l6 y1 15m zo rd8 ly o4o rk w9g
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet o6 aih
122 Krátkodobé záväzky súčet ts g6j a4 dhr p8 cnt tq bqw kh i8n wd fcb qw lpc 8b h3h 0m xu8 rt 0hw zo zhf 8x9 0sg
123 Záväzky z obchodného styku súčet n 044 j uza e des ht iu6 fs xku 9x c2p v3 1ya sk 45a jo ct9 z 27x 3l ybl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6n pks 1 ifx
131 Záväzky voči zamestnancom n och o 30f i vov i t2r q tyw x 6qb e 7hs 8 d5j 4 cd3 x 7tr f zi7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 982
133 Daňové záväzky a dotácie q 5hg 8 yx6 i 8ez 8rt w ua0 3 bmq dez 8nu h 5c5 o of2 t if7 ypj
135 Iné záväzky f b4o lz x0p bh ql1 0a j5a qe 5xo 2a oo1 lh 6e7 36 qt9 cg qys 3h sxe 1u jt6
136 Krátkodobé rezervy 31x ac2 lou zni 8to 18l ds4 6e5 0kk l1o 8i
137 Zákonné rezervy gep ghq