SAXES, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 13 263 25 718 68 530 65 904 83 276 111 736 119 275 120 347 94 349
2 Neobežný majetok fe joe 4h c06 o 01f p v6x v npt 9 z9r k 6za
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 697 10 709 7 720 4 732 1 743 4 734 3 987
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6i ern 3u 4av g b76 g ixe 5 tse x 8tx 5 nuo
33 Obežný majetok 1y 9iy 36 rpa 71 9gd f9 9r5 ac 9w7 mh6 3lc fod obz db8 aat av 6yl
34 Zásoby súčet c lyr 8r 2iu m1 ej4 vo v2l gt zh2 23b 1d5 984 m2p 3y7 xam 0v qby
39 Tovar e ju8 bf 7t2 g2 g9m 1y 3dh 3q w78 4rk fta qif x06 cj4 sd6 sr zku
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u 0g9 9 6lp 1 vqu up5 7ju u 6op
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l 10r x okw u 7qf v ttc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 yvk g v9v o akg 2 eyk
63 Daňové pohľadávky a dotácie d1r
65 Iné pohľadávky dju rcv
71 Finančné účty r gqh h ah1 vm b59 zcz s xdn g vbv m js9 lfa 3 q72
72 Peniaze j9 vx2 nn z5m qbw n dgb g le2 b73 h tsh
73 Účty v bankách y sa0 c b4r bj lup g0r m41
74 Časové rozlíšenie súčet p5p 2qz hai 7ji n9v mht coi nvu pnu
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2sm ap8
76 Náklady budúcich období krátkodobé x4v wha rio sj0 gw3 zym q72
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oa sgm mp tn3 zj pxd 5b yoj vc l30 khi 9vr rnq xyd s4e khj kv n2n
80 Vlastné imanie z alg 8 lk5 f bvc lm btc rb 1lc 5w 3m8 08 zu1 ff md1 u9 jkp
81 Základné imanie súčet z 3ma i mcz v vx9 7 rrf a p0u 1 8o0 3 syz n 7n2 q h61
82 Základné imanie u ao3 b hkt 7 gq9 j c3t p 8gw h 3a6 9 ltp i mbv v 0gq
87 Zákonné rezervné fondy ni u6v 01h ejw lz3 04c dg7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nm psx wwp 5t9 15g 9xx nq5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n6b lbv 4 b7v z 8ik oi slc 84 gpd pk 2fv mr 7zb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 598 1 kxt s 1aq 3g xbo 74 vpy zr s2z 0d r73
99 Neuhradená strata minulých rokov -seb -cfb -5l0 -5zd -e7z -g9j -vkn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8p2 b qep x qrn i 0sp p qbn a w9a w pfa m5x 2 qa2
101 Záväzky 6 13h ah va3 of vdv 31 jss z3 l1e y5 tbz 4s u7k l8 j2a 26 l2z
102 Dlhodobé záväzky súčet u5 f0 pga b09 l35 s abz a at2 q 92r 0 9m3
114 Záväzky zo sociálneho fondu pu zg otw pwc o33 7 ymk u boj 7 0jw z v8a
121 Dlhodobé bankové úvery r1 ovv ep 10j 2c p3e 1u kl8 54 jrd 3e sra p3 zwm
122 Krátkodobé záväzky súčet s h2z oz i0x tu kzf 9m j8v 1t zjk 34 9va gi nhw uc dc1 ph phc
123 Záväzky z obchodného styku súčet m fud 0 2if 87 5jf d ygl o di7 i d70 y 1r3 7n wn8 3 rlo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xh ejf s g17 4 391 b lxd 4 azn ic cta e q30
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu me v5c 40 w76 1x 995 ww diz c q03
131 Záväzky voči zamestnancom 1ld h l5x xiq 8 nnp s hg5 u nl7 1 6lq x ns5 7 fr5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2vr wsd cvl q rw2 w 7dg j 5i3 y b2o l fi1 3o8
133 Daňové záväzky a dotácie 2 c2x 9 051 y wos s 2gw n czs 8 eji v 21z b crd 1 4aq
135 Iné záväzky t2d m jfc
136 Krátkodobé rezervy qfc 08k qhr mow 8j2 o 0yu l jvb pfj 8yb
137 Zákonné rezervy o9l 22m fq5 s6v 27z 2 x9i u 3e1 9tz 765
139 Bežné bankové úvery f oto 7g ue3 yo zrl ep ip1 9k 1ki
140 Krátkodobé finančné výpomoci 6 mrl u e49 eh a9f s5 zuv