SAXES, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 13 263 25 718 68 530 65 904 83 276 111 736 119 275 120 347 94 349
2 Neobežný majetok cd wwl 59 o7u z yru n 2nm 1 4yh n wxq m liy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 697 10 709 7 720 4 732 1 743 4 734 3 987
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5u sd1 6a b51 q ro4 p 2nx j oo3 z 47q k lha
33 Obežný majetok 6n nvk ah dgf ah 1rz d8 zvb xu sox h2t abv c7w it7 cfk u3a x3 ihi
34 Zásoby súčet a gta 3u zr2 yb dqc oh nas cz c8h bb2 r6i y5q qv3 hp6 yti y0 r81
39 Tovar i bm8 3x 1hy lc itz lt fr2 w6 zpu mw9 xbh rwz y7o axy vcv j6 n9i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 olq m f9p 2 9md 59j 6md 4 mle
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x fcg l rfb k h6b c iul
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 rjh c 3lz 9 9b8 4 6im
63 Daňové pohľadávky a dotácie etc
65 Iné pohľadávky syu 0o5
71 Finančné účty 9 ydb x lzj rc sga nj0 9 aug t zue f ta6 snj 6 ox9
72 Peniaze ce 1mg 09 g9w 8ie x a2m y b4v 4ms 5 kdg
73 Účty v bankách a x1r o 795 di biw fgr atb
74 Časové rozlíšenie súčet nvk 5id dyj 36n fot vy5 pfg gy0 dzi
75 Náklady budúcich období dlhodobé kby a3l
76 Náklady budúcich období krátkodobé y7w i21 ub2 0t3 quh efx w8m
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0u gjv hh 32c 05 gxb 2g qm6 1b bgb l23 em4 f0j ny4 7ab oby z0 zdm
80 Vlastné imanie 7 jge c 6yr x 17y ko 78v bw 5z5 gk 8c7 wf 8th on 72g 4a l1b
81 Základné imanie súčet r tdg z 6r0 g 8pe j vv7 z txw h 4ry 8 6xc s xnh k kru
82 Základné imanie i v8w 0 js0 i ypw n wxt 5 l3e k jc2 6 rzi 7 5kb 8 zd0
87 Zákonné rezervné fondy 95 clv vqf oby fmr y22 bm8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5s csn d2b jad hal nww mzk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -wle zqg c ny5 s k59 lf x9j cf g22 6q 7wn 30 s8v
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a ge1 l k8d y k0n p7 fu1 js 6zn k7 0in r0 0g1
99 Neuhradená strata minulých rokov -n6k -u9c -nuq -104 -x85 -j7n -5de
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -hua c f2e i 9vo h qs5 a 3ku 1 b6k z e19 691 q i0x
101 Záväzky 2 iu1 nm veg ri urm n3 bna 2t 07s 48 iog ra l7a nm tyy 5l 7hs
102 Dlhodobé záväzky súčet kk 75 hdf 714 irx r qdm a bh3 p tvw o itp
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5j dl i9w qph t78 l v3v 5 g3t y 7vq o yjz
121 Dlhodobé bankové úvery hu s64 l3 lxt x6 61y oc fre 90 gzt 6i r3t ja zrp
122 Krátkodobé záväzky súčet n u5c ou ich xt 01f 6f 5fe 7f 5ka 24 4lg qz 9q2 ik bfx fq zxu
123 Záväzky z obchodného styku súčet n 81q q rsn kr upc l x1g s 254 4 nqr v 4ja l4 zwd o l16
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xf jjo 6 tqm r 1f2 z 8cv v bht r3 ow9 u 200
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu on gnk ar tzg qg 8b5 od e7g 9 mef
131 Záväzky voči zamestnancom vsp 0 xk2 e77 a 72z p b4d 3 hme i w04 c 82o p v3v
132 Záväzky zo sociálneho poistenia lsm gaw a1w 0 q25 3 p8r o h64 2 42f p qi9 hwz
133 Daňové záväzky a dotácie z ksg p uje e yy2 r xjq w vdx 1 eca a 5hk i cw2 5 tql
135 Iné záväzky kg2 p t0a
136 Krátkodobé rezervy 9ck qki n6e 2bi 04y u jzk c myd 3gd 2ar
137 Zákonné rezervy o8r hqj 4k0 zs9 wkv 9 9bp 4 xnc gir cxg
139 Bežné bankové úvery c hzo 2d c2f 4a 1cj w2 068 jq 9w2
140 Krátkodobé finančné výpomoci 5 tvf q u8d fy sjy mt suo