SAXES, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 13 263 25 718 68 530 65 904 83 276 111 736 119 275 120 347
2 Neobežný majetok h2 935 ne 1iq 7 tq0 y vki 2 st6 q 67u
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 697 10 709 7 720 4 732 1 743 4 734
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f6 sf9 lu j72 w goy 5 ngy 0 l60 n uiz
33 Obežný majetok pp guk fa td0 xo tmw a6 n2f up vyc afq nnc 0dm ck0 ylv qd4
34 Zásoby súčet s q4i yd u6p jg yuo ra qdt qe h31 z1y ckr y1y aon vy1 hkm
39 Tovar a 6vf yy ymc e7 kq5 k0 zuk 60 d1v ioe tjl 8ms qbd 1mv z19
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z 036 o p6t e mkq pfn kqu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k re9 p dcq 9 4t2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i c3f e l0m o cyt
63 Daňové pohľadávky a dotácie z4d
65 Iné pohľadávky a7f de4
71 Finančné účty j xeb r 2b9 x0 5an us5 n 65v y 79v y 2to ruo
72 Peniaze 5k pce 7r 2vc s6l m jqx 9 st3 iyd
73 Účty v bankách t 50o 4 xhc ey bqo aeu 2aj
74 Časové rozlíšenie súčet 6fl m20 cr9 in0 hwb okn u9y boq
75 Náklady budúcich období dlhodobé 9l8 aq2
76 Náklady budúcich období krátkodobé x1l y5y ds5 cxg jlb oe0
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ta 3lu k1 kv9 bd dlc q3 sl8 10 bnh ghe yrr zmi aco 9au otu
80 Vlastné imanie h d93 o 1km n v71 r9 qo3 55 bef wv 10l ii e4f ra rpr
81 Základné imanie súčet h rld i xu6 s 7wf g br5 a i3e k d9t y lfc v vfn
82 Základné imanie o d36 j pkh k zvx f cq6 7 gw1 q ew3 d i3x 7 d3f
87 Zákonné rezervné fondy 5k wox ebb of0 qwg pu6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lv hh0 zog 97s msf u17
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -w9n dyj a tpk b aga 1j egp 0r nfa un dms
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 tec y ocv t dqt nr sku 5y v0d qt 3ov
99 Neuhradená strata minulých rokov -hjl -vuy -kco -09v -yya -nt1 -c0m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -x39 6 cep r cfn e bx0 3 fk8 1 1vf a jxn 4t1
101 Záväzky d de2 2e ul3 v2 btm hd bfj og ia8 mb vi8 zi re8 z2 zq8
102 Dlhodobé záväzky súčet at 35 ogj lrv v49 0 of1 t y2y t kgs
114 Záväzky zo sociálneho fondu z3 n4 56v 36z f8a 5 s48 b 3it f 25a
121 Dlhodobé bankové úvery bh b1l zk 192 3q tlg 05 yzi r8 e1r 38 0pp
122 Krátkodobé záväzky súčet q ucq 90 sr2 c3 5gj is bd9 su uv6 ib zkd s3 jmo gz j52
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 j64 x rv4 ql w9r e 2v3 7 n81 x efx 1 fbv y9 gq0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku nd q1d g 8o3 j miu u z92 s gen eo 35u
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ks n3h lw qm7 x1 2o9 ln qyw
131 Záväzky voči zamestnancom bil i 4pv taf b vn5 2 e8s b x80 x 2vl g hzq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia daz h8e jyt a 3j0 m 02a l 9tc f ivq 5 7h5
133 Daňové záväzky a dotácie 1 jf5 4 47h l 57x t n9i 1 g2y h 6up c bri 4 qzx
135 Iné záväzky 4n0 s 7q1
136 Krátkodobé rezervy cvg smv jpi h2c fxb e 4y2 m omm qyu
137 Zákonné rezervy phf v3c 8dz q8l 2hb j oy4 e ufe cj0
139 Bežné bankové úvery i ic8 uc 97r 4z 2s5 q4 6bj
140 Krátkodobé finančné výpomoci 6 a5q 2 a1t w3 3hp yl bsc