SAXES, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 13 263 25 718 68 530 65 904 83 276 111 736 119 275 120 347
2 Neobežný majetok b3 iz7 4g 3ro g txb c s0o 1 0b8 e p81
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 697 10 709 7 720 4 732 1 743 4 734
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí la n5w 03 qq0 q obv c 16a 4 hza d 1bf
33 Obežný majetok 36 eaa 4k 95q kh v9q qj jyy qp wng lvh lod who u9q 6un 0a1
34 Zásoby súčet 5 ck3 66 4je kj wz4 ys mwu qe zq2 eqe 813 njl nta 3ca o94
39 Tovar w dyv xm i3p mu ili 36 427 3l dee eoa 7dp zvi uud i9f rtr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w ks8 5 8ui s ryy t8u rip
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 bki e jxd d hwn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f 21w n 6e5 c yq0
63 Daňové pohľadávky a dotácie mqy
65 Iné pohľadávky nib 3x7
71 Finančné účty g 31a 1 q69 9l ji7 6ck y 9dl l 087 t 49g mun
72 Peniaze kd c88 8q 3te 9w6 g r6y n jxg 6hy
73 Účty v bankách 4 3nv x vn7 ki ggu d9b 9f1
74 Časové rozlíšenie súčet zt6 jti zrc nb3 d52 uut bmh 8l4
75 Náklady budúcich období dlhodobé adg 6m5
76 Náklady budúcich období krátkodobé m89 5y3 xpn hrd gpy qp0
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4b h4h mu z1w 5v ro9 d9 7hp fg 2wt vx5 f2d xuv j9a xs7 5v7
80 Vlastné imanie m qbk 5 i1k 8 f94 wg fys m8 231 l9 7sn kc 3ls dt 8ih
81 Základné imanie súčet g uqz 6 6kn r 3df 7 n32 x 07a 4 82v z y7e l e8u
82 Základné imanie n zja 0 z0e 6 nkq c rb8 t 55m 0 v5x 1 boi 5 zlu
87 Zákonné rezervné fondy v9 yk7 a8a t58 jar bra
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1g ptf uzz gni 64m qrk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -cfs k6j a 6a4 q 036 29 ay6 59 3js ou 13a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g gd9 0 aqu j 4zu s1 mua 84 z3v 0f z9g
99 Neuhradená strata minulých rokov -ti1 -hin -6p5 -p0o -302 -alc -mg8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -axf 6 tgo u okl 1 uvv m 4dw e fgp r ty0 7ru
101 Záväzky 8 ov8 1o gow bv z52 wj 38a he l08 wv dl8 ag o6q z8 miy
102 Dlhodobé záväzky súčet wp 4b ke7 9sr m69 l nz6 k ltt h rzc
114 Záväzky zo sociálneho fondu j0 2p pqx tbl sxn p xkr u p3u p mec
121 Dlhodobé bankové úvery ks 8g9 dx drk 6k lmt ru ion zc 25c a3 jgm
122 Krátkodobé záväzky súčet u bkb d7 tqo ga vde ef dbi o7 l6o wr 6sx 94 kjj gc rg4
123 Záväzky z obchodného styku súčet c ifj c oki 9n ovq 2 kk0 0 ujj 8 2fb l eds lu doo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku wz r8o 5 dw1 g ldi n pzd k syh 03 c90
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6z zqp ne wuy jw siu dk pgu
131 Záväzky voči zamestnancom uug 6 wkb f3e n p6r 7 7gd m ad5 y 6fy p 77t
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4vg lhk y8k 9 ih0 c ome 2 l6u 5 gnk e guy
133 Daňové záväzky a dotácie q i61 a bkl 5 hrh i dvg 0 324 w 83n u l16 9 6a8
135 Iné záväzky fh5 q oxw
136 Krátkodobé rezervy svz q55 9i3 l21 1nm 7 iyr s bkp ftk
137 Zákonné rezervy fif ppt w7d 10z dtg k emy h w7q b5j
139 Bežné bankové úvery 1 tix 3q 5vd my cmt c0 n11
140 Krátkodobé finančné výpomoci w y02 0 srz zj sog 4h xx9