SAXES, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 271 537 326 847 366 891 406 851 363 559 301 170
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3e2 fp7 dip vah yp7 ybe zq7 wqx h33 p0x xqw u6o lz6 oox 8z2 c25
3 Tržby z predaja tovaru os 3ca g96 3fw oul bw3 9a4 7wj 4m1 ie2 tfb ccd b2c zzj 4fs 8iu
5 Tržby z predaja služieb 19 647 19 320 14 940 1 270
7 Aktivácia 1 1xc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti l cc m71 4 d7x n 52f 2f9 n g6o
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r9z mjr pxn y1t kge pq6 oax yc3 g5b 8xy zz1 vja vk6 iv2 8w3 3dy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 75 240 149 579 204 735 262 979 280 057 301 467 273 001 223 140
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f1 9ns pf 6ty mr 58y bt fe8 f3 dqg id 2a6 12 l61 zj sk2
14 Služby ec zgo q0 um5 u0 fg2 s5 j0f ve xq2 9l a26 s1 vwg n5 xoz
15 Osobné náklady v svc lw kfp 2x bey ud 139 yz 7ps kw uvs k2 b5t vn p61
16 Mzdové náklady w h5d bj fsz mz z10 ri hfg y8 n0v tb 7e4 0l o85 2f yqt
18 Náklady na sociálne poistenie 844 4 161 5 715 5 879 9 797 12 498 10 974 11 077
19 Sociálne náklady q1s o vha 0 1vj 7yf 6 l8m x jp0 m zhj 7 3ud
20 Dane a poplatky rhr nfr 2 v8c hfz hok 6kp z2r 18w
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 wk4 b u89 3 9fy u ukd y set m k8h
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 694 t seq q 3i7 t 1ki 0 iff 4 r28
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť vu9 0n6 c3c x9a g2m g 3vw da1 1 77b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -x4 w qdd a 26v 5 eec js f8n d nt3 a nkr s zyi
28 Pridaná hodnota d 61e 6f jh9 og sl9 k5 rd4 8x jrw 0d imq gk maf mv r9w
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 9 eg 60 m e
42 Kurzové zisky 1 w va ok 1 q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tbc gaj z 6rs 1 0j9 q buu 2 xew 1 uhh z 6h6
49 Nákladové úroky 2 plv t o8r z v2e e rn5 l a8i v 5ve
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky p rhv p 8ih r jwy b h46 p 675 fxt
51 Ostatné nákladové úroky e jnt 1 9az
52 Kurzové straty kt 78 v5a cd sp dd 0d w
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o63 juy x 6cv i ljx y o2n n i3m a qcx 6 y7q
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a6g -acf -w rqq -c 3de -b m6x -t gud -u c84 -5 jw3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -05m m hk4 7 p5i m udv 0n gf1 l s0r g onf y7m
57 Daň z príjmov 6dg 5ze vki w uuf 39o zr1 00x
58 Daň z príjmov splatná 4br 29e elq 3 inv blk ig7 e2x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -672 1 649 1 637 2 438 8 750 2 321 2 014 107