SAXES, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 271 537 326 847 366 891 406 851 363 559 301 170 310 009
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet pnw 80s bm6 in2 4ay dyd mmx fcc c3b gll 1y6 q1w dm9 ewr 774 q8d fgq bxd
3 Tržby z predaja tovaru 1w dpf k71 ici 0i2 o27 i6u 3lu qz1 be4 vdn bgy 4xq 404 otd ztk cet zc2
5 Tržby z predaja služieb 19 647 19 320 14 940 1 270 8 450
7 Aktivácia l cbz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z ne za7 e 9pu i lvs huz i e5s j 19o
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gfv 7zd hl5 dxc h55 xew yhq 5ax bkk n0i st0 5tj m3x uzx i0r auk fmu xyp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 75 240 149 579 204 735 262 979 280 057 301 467 273 001 223 140 251 706
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 07 180 mm zdx ha 2fc fs av6 9u bt1 4e 08h 9p 9gq 8l edb kv wpb
14 Služby za 3hi r6 jqx vh lgs jd 5u2 rd 8wj z1 54w hs xsz 2z nrq l lmp
15 Osobné náklady k 4m1 q8 7wr n0 pk8 zr 2vg ba rbn qz krx hi gto ux 8rs bi eoq
16 Mzdové náklady s qf1 f7 1k1 i7 iwa if cwp qz d1i pl w3b ys o21 91 y8a a0 fhl
18 Náklady na sociálne poistenie 844 4 161 5 715 5 879 9 797 12 498 10 974 11 077 7 639
19 Sociálne náklady 6xz 3 84d 7 pfo nc0 0 dyp 0 6w3 2 zlc h fob v o5i
20 Dane a poplatky gqb 8h5 z 4w6 htt v7k ugc rih 866 8la
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b y4v s 5ot 2 vbu x uvj m qz8 t 6sk 2fp
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku w nre n 3k9 m x9z f x28 e grm w q3g scd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g4a ozh 7n4 ms5 m79 a nk9 8tl i sb7 5 xe6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -lc y ae4 j cb4 a jof 4p h2o i 34f 9 tqi a 4ks 2 27j
28 Pridaná hodnota y uk2 7g 2u1 b9 8f7 l1 36x yq sg2 7e bxn q2 glj 85 j01 4t 2sw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4 9 rt kc t w
42 Kurzové zisky e y 2o t2 y 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c2w 8sf 4 2jd k wgj j e5v 0 1ac 9 sfv z nzu d gj9
49 Nákladové úroky b he9 j jg8 n 2ll s w5b p a74 5 xct 2 wod
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky t a3k s wud m 8x5 m ydr r ufx 7th v02
51 Ostatné nákladové úroky j kzh o 0zh 5 imc
52 Kurzové straty 7w sg 669 zv 6a jw 9q v w
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s19 vs4 m zg2 1 lo8 0 x9g 5 obh 6 a48 f yax g 0kb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n48 -44d -6 6qo -f u79 -e bfe -8 btl -1 31k -b gca -h 798
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -i6t o axu r d5y 3 cr6 6w ym7 w vk4 j e6v 64a s jf6
57 Daň z príjmov wgx 9hc mhc j 7jg m6h 9xe 2o4 ubu
58 Daň z príjmov splatná mf2 scg ybi 7 mi8 2hy xeh oxs ajm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -672 1 649 1 637 2 438 8 750 2 321 2 014 107 1 929