JOVABOUW, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 312 717 3 844 611 2 317 219 3 530 566 5 428 671
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w u0d 03n h c2k 88v 5 78v ngi h bhs baw 5 bty 8fk j 4wf v06 j zp2 yfl
3 Tržby z predaja tovaru 2d 65s 1 jkg n1 1sj 6i pam x v2m 1 9ad
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x jov eb do3
5 Tržby z predaja služieb 3 329 593 2 722 434 4 299 699 3 819 838 2 273 018 3 497 146 5 423 633
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d6 f5j m cr0 86 t6n hp 7xs vl 66h c 9o0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8c 1n7 gi utw 59 5ii 48 gow mf 77s ut 31n
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e m4q bug t sn9 jso 8 bo5 jod h z9j 05n p mzw qwp a qyk lkx 8 i8w i2t
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 61 777 40 159 89 053 5 054 3 070
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nuz 4kj xhp 61v unw 2zp pf2 ahu 3n4 6h4 6zf x6e 79w q6o
14 Služby g afj pxl u lzo j7j a kuw o4s w xe3 cjj y 47y gzc 8 5hk mkv x nrh mz1
15 Osobné náklady c ts3 qc rjd r0 cyq 6n g5g c7 dye aua 1gi zsz 70o
16 Mzdové náklady 7 46g k da4 u2 wnu 3c xbc um iz5 zc 6fz 3p3 1rb
18 Náklady na sociálne poistenie 1 055 2 849 6 299 18 130 7 226 34 136 54 798
19 Sociálne náklady l2m 184 sw1 1gz q klt 2 eg1
20 Dane a poplatky u ytd e 0tt x agd 1 pku p 95b i rfc j i6c
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5k lbl q7 crl kvh p4y aw0 51y 2yt yfb eb f1f xo xis
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku fbw 40v bne 2al 64o t63 cl jae o3 jbz
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu kg ykm 1h n8t pe mx4 ut ewd ad eye
25 Opravné položky k pohľadávkam 9j mik y7 8uj z vfs 3x 46c prw 1cr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ky z9y 5c qiu d c8s 0m aqx 9 dy4 2 2a8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti s7g 926 dhv z7z fi5 oke o8 xp4 8y nqs b3 r32 2d8 lb9
28 Pridaná hodnota lva 2qf p4q nuy z24 yoh w0g r5f k2e ya8 f8y o7x ydg 2fr
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7w dd3 6i jgf y 4gj 0d ds2 x8 4fb yh b0v uk p36
39 Výnosové úroky x8q vi 30 13e eu9 eu 9z
41 Ostatné výnosové úroky 2z es4 uez st 6q
42 Kurzové zisky k p59
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti n5 2es lx q38 c x4l ky egp 0t b7x 0v nq0 z5 t96
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6p aog 9b vh4 sk lvw k1 ppn v4 g7g em ajv t6 kdz
49 Nákladové úroky r 4s5 8 z3q z fph i fny g myq wb 6z8
51 Ostatné nákladové úroky f ikm x 74g s dor z h0u s7 kjr
52 Kurzové straty e mgg k reg jss 14j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nu jx7 dv 2yb yl zbs ki id1 ag jni cb 5fn jd yjf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 0 8y8 -4 pcx -r9 nbj -p9 jy7 -19 sap -5 njh -9 8bt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tbo g8q 8de mly fei 4qt 7b xqn rc xpf r nwi x4p jpq
57 Daň z príjmov uk q39 m3 imu e3 p4f b7 pe7 sd z7x 2 ul9 3w rns
58 Daň z príjmov splatná dg i7k vs t57 6x 4n6 86 g03 ts dje y vc9 2r r38
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 195 120 136 836 155 056 51 069 15 451 -851 82 428