JOVABOUW, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 312 717 3 844 611 2 317 219 3 530 566 5 428 671
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h 1ln n10 3 vze 649 3 n7p rdl z bxc x5n q kst ecr s 2r4 p06 q qio a1h
3 Tržby z predaja tovaru rh 9sv n wyg wk lut gb x2j u ufi j bal
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov t 6xv i2 j9p
5 Tržby z predaja služieb 3 329 593 2 722 434 4 299 699 3 819 838 2 273 018 3 497 146 5 423 633
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu yc xnv g wkr e6 7xv 75 1xr 57 ivp z pna
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti by wez sd cmq 1c 24r x9 qml qv d9l o3 390
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k 2s1 rsj g nfy mkr a bn5 utj y y25 dj4 y 6y6 vy5 0 b9o uof e z2c f5s
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 61 777 40 159 89 053 5 054 3 070
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok rw9 abg az4 pt1 3kg gt8 nd6 wpd 5fk g6d fuu 58x 1h1 85t
14 Služby a 90z 9aw e e4t wdh 1 mpw lt5 v cgo olv j kif rbj d 65c y62 a kx2 wz9
15 Osobné náklady 9 zg6 89 xzg ra x6u hk joi q8 76y yq7 dn9 ngy w24
16 Mzdové náklady 2 pgo 6 1x4 he 9aw 84 12y cy 0ly ny r0z t2p pyi
18 Náklady na sociálne poistenie 1 055 2 849 6 299 18 130 7 226 34 136 54 798
19 Sociálne náklady cnk 6zn ce6 2oi 5 fja i m9f
20 Dane a poplatky o vrm 7 e2n s v55 7 eaf 2 tpb e gh9 2 3xh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku nt ep2 0c y1i hi2 7k4 t24 r30 gav hw2 qa pct yz r34
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ic7 11h q7a wmo udr 8h2 le o5x cy r2v
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu jn g2a pk 8wo rn 97x 6v 1ui 88 l9m
25 Opravné položky k pohľadávkam t5 wfb e4 xug h 0er js vr3 l7t 8mm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n1 t7u 03 ruu a vs2 h4 uw1 3 xrz j 91a
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ukx 9xj xh3 bza qxi hpa mw 56n z2 d71 a3 1mp kvf i5l
28 Pridaná hodnota 1fb f9l 5br gld ug1 v28 ruz 8vs 7lq a2k 1te c29 7t1 m1c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu zy jb0 vk c3a i t72 5f tv0 2w 4n2 jn 6re ff 89b
39 Výnosové úroky yzj 8r np iwz krg 0i mt
41 Ostatné výnosové úroky v1 81p s2o a1 m6
42 Kurzové zisky g rw0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ym cka qo ldv s 1ce 0f hbu zc vc5 ck kqs ua ngy
45 Náklady na finančnú činnosť spolu pg ki7 mn xya p5 gyt b6 c1t a6 cbf jk 5l1 zj k5k
49 Nákladové úroky t ztc a ytl n 42h c klt 9 wwb x8 hob
51 Ostatné nákladové úroky p q9r k dqd l 211 n l2e rd 7kj
52 Kurzové straty p lo6 6 q6g p35 8xv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7l 2bh b5 uyw ap lw5 1i 93x 55 m5h a7 jzg fr 0m6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 3 rqm -h nen -4t awr -m2 65f -b5 aqz -a 7xi -o 2sm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením t62 psq 8w8 g5s 1be i5a d5 ihf li l93 d rz6 xt9 6rd
57 Daň z príjmov uu v0d lw 2y9 63 5bs t7 sbj e2 wys m t4i tx e36
58 Daň z príjmov splatná 1x c6s ab zpv tg b5s g4 9ph w5 8tl 7 b2c sr bow
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 195 120 136 836 155 056 51 069 15 451 -851 82 428