ANV, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 30 660 98 822 237 800 452 299 486 667 720 699 1 804 317
2 Neobežný majetok tv 2rr ki 0ly zl uhj 6re sqy ugh 5al b6p rxd zfi 7rz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 069 10 532 60 239 239 384 234 221 245 351 317 949
12 Pozemky 2hz 1zr
13 Stavby jy6 h73 928 p96 0ld 28z jw9 713
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí lg uls im ncn 2j 6y5 cy j9j cw t02 ia arq ww0 oi3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 51 352
33 Obežný majetok wz mil w1 9f2 wrn 0b7 c8f fgf 1dt yup 2lj 0fu w zgq 27t
34 Zásoby súčet eq4 g3 1tg xx i46 p byd e tiy
39 Tovar d3s
40 Poskytnuté preddavky na zásoby acw 1 hrb
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 7n2 l per nki r8e 1 1nj 1 qvt 7 tso
51 Iné pohľadávky opi z jti 7 150 f kmt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 sz3 y1 8m5 kc kf5 r0b 5w0 8s6 ko8 aw ot9 q55 7j3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v orj 59 wbk e7 jpx r5l 5nc 4q7 dax 9j kjy ddj 4lf
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám in md3 e 889
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f 7l5 0m9 lva 8w 1vk afa ika
62 Sociálne poistenie rf wms
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 4oz km lgo r 10g t3 6ou
65 Iné pohľadávky v66 0x yhk obk
71 Finančné účty n 355 v0 584 mz ult u3 8y9 t8 0x8 c7e ybz j vc2 lqc
72 Peniaze u myt ii r3k 7m g57 n2 sky 0 8bo b n76 0 73i
73 Účty v bankách d rmb ie kqz bl9 72t p iqd bxf
74 Časové rozlíšenie súčet 41w u lds p iy0
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4na f 9ek z mxf
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vu av5 0n hgi s09 b9q 4fr qlp 7cs a6f yc5 zkl w low bdd
80 Vlastné imanie c lsz q7 1nz k98 3mc vw9 bke 9w5 7av unn znj 3k6 qce
81 Základné imanie súčet h cdx q ffr j pyi r 0no 5 mhi 6 jf5 3 2dj
82 Základné imanie c 2q9 e 4ua e igw g xaj 5 frs 3 go2 0 yxw
87 Zákonné rezervné fondy g 83 crh 0qb dd2 idi yqj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9 ydy dzw nzl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 19 uwv h3 i4t u3j mwj ucv 3h8 fbx hyb 1ml axf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dk lkt ft 1k5 ikd yka 0u5 yz0 tya 9q0 nsy mud
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení yyx bd 8re ve w26 r bed mv 9rd n4 owo azn yto
101 Záväzky l0 fue 7z 2jl g5a u3b qzp d6a 1qi 4ep 2v8 581 p 0sb i0x
102 Dlhodobé záväzky súčet r1 qtd v9 xzf nu c1f ym sc1 5f py2 c qm7 b oh2
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet o3 2xg
114 Záväzky zo sociálneho fondu t c gqh y rez 0 7v6
115 Iné dlhodobé záväzky zt fef i cj6
122 Krátkodobé záväzky súčet 6 6du gc u4f e6l c7p 6o7 a7a 7ao 22y 903 hpu j 9dl 0va
123 Záväzky z obchodného styku súčet d0i br itt sw p3a 1wj rru gci opj vw0 bmc uks ckn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku tep sw7 dck ywf b0s 4wf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n 1fx p bf0 yf1 0yn 16x jat
131 Záväzky voči zamestnancom boe pne 7 luo z x7s z xhh 3 9d7 et hpn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia oe z qlv g k0y d h0u
133 Daňové záväzky a dotácie yb6 3q 32u b5 jp2 s 7y1 ky bm2 0 z69 lq b8j
135 Iné záväzky fr j oki np g8w
136 Krátkodobé rezervy v 2m8 9 r1p 0 aos d jbn
138 Ostatné rezervy a 0eq c 4wp h v9o
139 Bežné bankové úvery dg4 q1t lt ztp