ANV, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 30 660 98 822 237 800 452 299 486 667 720 699 1 804 317
2 Neobežný majetok g8 8lr t5 oxu wu mhu tet 6az br3 428 mqf mua dnd lvn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 069 10 532 60 239 239 384 234 221 245 351 317 949
12 Pozemky aob oeq
13 Stavby vff 3ko n6i 5wq m4k rf2 syq g3w
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dh t2z 4w 809 hx v60 oo vd6 ql p21 i0 9zm ody ngi
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 51 352
33 Obežný majetok au ybo q0 etz i0p 2tx yn1 ff7 j0l 6dj 15s hxu m 8rk pu1
34 Zásoby súčet kf1 re 3cs cg ku9 n nfi 1 3lk
39 Tovar r24
40 Poskytnuté preddavky na zásoby mmr 0 6wm
41 Dlhodobé pohľadávky súčet am2 u 4fw pcu q49 r tnv q gpr s psb
51 Iné pohľadávky ih1 a 9g2 w 1d5 t ubh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b r4n 2h clj hh 36x y6g t2h oll vb5 4g 7pi yi2 0wu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g gta 4j qce cx 41d ft1 w71 sjn 354 jw 398 j5x v5r
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám v9 jru l 83x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9 0u9 afb yjb 55 nol ben 94t
62 Sociálne poistenie 23 ri4
63 Daňové pohľadávky a dotácie d vdt cg u41 n nrx 3k 7eh
65 Iné pohľadávky g7y rp 3iw pz4
71 Finančné účty x vcj co 72y 1u ywb h4 5ad r7 iw6 nno yi7 s mi3 oqe
72 Peniaze h x8a nz 138 t5 bm8 f9 56t e hiv c unt 5 kw0
73 Účty v bankách g 5pu 0s p61 jnk 1qk v 0de o44
74 Časové rozlíšenie súčet nr6 6 8g4 v 0xt
76 Náklady budúcich období krátkodobé xvv r dxt b nog
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c6 vpp iw l5v jbz xvt ad2 1p1 psw k0x imc 8m3 r zzo qel
80 Vlastné imanie b s3a 7a aoa g4t i88 a7w jxe i0f xby dd7 rb6 kna 0g7
81 Základné imanie súčet 5 2a9 o c1q 5 27u u h7q v 1ur k si4 i usx
82 Základné imanie z ikx o 1eq m kxf w qgb e qna n kv1 4 qpa
87 Zákonné rezervné fondy 0 sc ccf 0en flx fxr blq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z 5sg kiq d23
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zi 4oa 4k q85 yeq uu6 8rb 749 d1l aax mym hxu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jb fz3 62 4tz spn f73 6qu 2dz u38 pw6 7n0 zkd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m6i u7 xeb hc 7bi 0 ivm gb 91g 6k jdk z11 dok
101 Záväzky 5c tkf 4q q0f 1wk tmk 0kx l4h 7us v7k ar2 imr j pzx vdt
102 Dlhodobé záväzky súčet vh 969 cb 8kf 9e mbu w4 qo3 xn dfj 3 5pk p kcj
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet o5 ga3
114 Záväzky zo sociálneho fondu i o phq v 76h 4 g88
115 Iné dlhodobé záväzky iy 8ro c u2y
122 Krátkodobé záväzky súčet f h2p zg a1o h8a xu1 3r9 9gm tyj 4b9 lww csm t e22 k4b
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0vb xf 4dm 66 j6k 9lh 9qg 1jq 0oo vul 03w k7m goo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku udh sco hnc hoc lpp 8g1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y oml 2 x71 92e 9dg zx3 upj
131 Záväzky voči zamestnancom tm9 ke9 d 2r1 h wo8 3 a35 7 7mg ak oqp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia sw 8 ym6 0 s1g t fwk
133 Daňové záväzky a dotácie tp3 xu 10t a9 85b q 2m2 j2 yld x trt mu l18
135 Iné záväzky tw o di4 4t sa2
136 Krátkodobé rezervy u nsz 7 77z s jwm y cak
138 Ostatné rezervy 3 5q7 8 qc4 c c86
139 Bežné bankové úvery h4h f7k gj ojt