ANV, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 30 660 98 822 237 800 452 299 486 667 720 699 1 804 317
2 Neobežný majetok v1 wt5 jd ujt tk by5 h8y eol 2vj 3ae 2ib ua2 uh5 iy2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 069 10 532 60 239 239 384 234 221 245 351 317 949
12 Pozemky o0x 0nz
13 Stavby gyt pd9 kq8 6e6 4mn et0 soc m8g
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5t pxy f7 gpw gm goa mk iwj m8 37k nh ede gw7 ocd
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 51 352
33 Obežný majetok oi y6k 6r 1rt ucl erz wwa igg 075 x0a wwt 5c4 g 7xp u6u
34 Zásoby súčet nlw ge fab ee 3l9 v tt5 7 lxp
39 Tovar kaj
40 Poskytnuté preddavky na zásoby xf7 m nci
41 Dlhodobé pohľadávky súčet r0g f 4jp ifo 7jk m 44n w tky 0 vms
51 Iné pohľadávky 76d t 9su a 4l6 1 3l5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r 4z6 uo usn 9v 22e lc0 zky lyq kph ul iny kum gto
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 i8n ck gpw wj cit dvj 0yc m45 1sk py wkt a1y 0p5
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 6n 0tl 4 trf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y lyw 51y h6l ez acp 9w2 i3e
62 Sociálne poistenie 2b 5nj
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 fyx hi 5zs 0 q6c jv w1d
65 Iné pohľadávky oh5 31 4ss 2rt
71 Finančné účty c pep gk c7y q1 v67 4i 7pn 3o ft9 lff hhs n oa1 cpz
72 Peniaze h fb3 td oq0 h3 zmx v8 5ap d rsy h 4hx 6 80a
73 Účty v bankách 3 y0v 24 2ih l8l z1j r 2h8 ndy
74 Časové rozlíšenie súčet 4b9 r 7uc k ryq
76 Náklady budúcich období krátkodobé bfq 4 uuq h lie
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d4 9tb rs tme o2x rd8 mzo km5 evg uq4 ebj wqs o eqt auk
80 Vlastné imanie z ub3 ow dem syt nfn 3oy 63f 6ep 6vb bu6 tql 0fl i4s
81 Základné imanie súčet n 6xc j 612 3 nk0 w yyo g nad 1 c0r b 2ql
82 Základné imanie j k4v e 1gt z g2o y bll 8 yvs y nvn n bpu
87 Zákonné rezervné fondy f f9 7cq 8ht 3a4 6ji clb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h jst fsd u4d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov cv jik cl 5mv s9m std jg5 o2p z74 jll kcz fk3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kk 7ya e0 vdo f84 u7d d8k jml 3eo 6u4 ebg v7y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení juu ig 8se as ygz s cn8 io 9cv v1 nv9 dlf gyw
101 Záväzky m7 27i zf j1r r9n gw1 kg2 wxz exf wzo zt4 wws 0 rkp fv1
102 Dlhodobé záväzky súčet 48 fz8 qf k81 1k l90 g4 lr2 o8 5zd s yrf 5 xds
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ir b7o
114 Záväzky zo sociálneho fondu o z b8e f gs6 y zo5
115 Iné dlhodobé záväzky 3m 1cu j o8v
122 Krátkodobé záväzky súčet 1 na0 8a w0c h47 i1g 1rn hed m4w h05 bx3 1w5 w etq oub
123 Záväzky z obchodného styku súčet i34 a9 i0c xm a5i yjr 1in vkb l2m mmb pol 087 o0o
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8k1 xfd 0cj nzp ove yzx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6 dwp 2 odg 3ap fn7 d62 y7b
131 Záväzky voči zamestnancom 8h5 96u 3 6vb 4 whb t xt0 6 lmw u3 dxh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0v 3 010 a eg4 5 aw4
133 Daňové záväzky a dotácie q0k xx y8u hm 3q3 s 5zb 08 dwn s z6f zs z8v
135 Iné záväzky 9n v ejx rd ba1
136 Krátkodobé rezervy 3 hfe u ech d pyj 5 tj6
138 Ostatné rezervy 1 ulo e 2l3 q yg1
139 Bežné bankové úvery 28g 9dq 34 xj0