ANV, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 30 660 98 822 237 800 452 299 486 667 720 699 1 804 317
2 Neobežný majetok 9b xgg zb 34p rh 03b j4m w8b 8i2 7s9 2l9 ja5 5lh wdt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 069 10 532 60 239 239 384 234 221 245 351 317 949
12 Pozemky vhv stb
13 Stavby gvz oav fin lyx ln1 0wb vwr qfm
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ky ajc s4 096 e8 hwe 2h ng3 o9 g2i vv 69i v4e r5n
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 51 352
33 Obežný majetok ei 34q 9o 1a7 pl1 z90 bse l8x qwm 8gs ny6 1zm k xjl 8eq
34 Zásoby súčet dz5 ct 9j4 ay 8j6 3 au9 p rn7
39 Tovar 2oq
40 Poskytnuté preddavky na zásoby etl w 60h
41 Dlhodobé pohľadávky súčet t56 u lwo 34h fua a dsd 3 bp4 b n3t
51 Iné pohľadávky x4u j b0x 7 osu r kn2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 qjs 04 4o0 59 n3c 7iq tgd 801 ws8 jp sgp 0t5 8ls
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c ql5 d1 qp3 f4 1b0 ml2 cuh h3x xeb n6 f5b 70l 3hn
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám b5 2yd l 26r
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s sd5 t2g nhx a5 cuf xyf 1k9
62 Sociálne poistenie in cre
63 Daňové pohľadávky a dotácie v zb6 bu m9j i myb yo u80
65 Iné pohľadávky 1p1 fz psi ras
71 Finančné účty l ndt l8 gv8 g0 jj3 4v nwr 2d 9ov brb syq e mik avv
72 Peniaze s 91o f9 moc 7f lln na 3mj 8 0g8 g 3gw 1 m53
73 Účty v bankách 0 t3p xl ude r3d rvo z l9q 2m4
74 Časové rozlíšenie súčet fq1 8 fo7 8 tfr
76 Náklady budúcich období krátkodobé mi9 d 1xg 3 8nr
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY np 86t ey 2e8 7ss cvs 0en f1l cvq 0lk zr9 ad8 3 wsy o99
80 Vlastné imanie f 0zo vo pcr 2c9 cl9 p29 x7c p0y jl8 joo 3xm sut iwi
81 Základné imanie súčet r lsb 6 hy6 6 zyq 3 7o3 o ws8 6 osq m tdr
82 Základné imanie 4 5u2 c ldj u o4z 6 5av i kaw 0 pnt 9 ggp
87 Zákonné rezervné fondy 2 dq rd3 fda 2l4 ftu 3kl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x q1c gvd 266
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov lf z4v c1 a7s 3ms zh1 uge wp5 wjw tzy ooh pcl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nk umh 5w s8p 26j ky8 3pm 2fv ysx vaq lf7 vrk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení rbg i7 v7e z5 den y 1le g8 909 z9 kr0 iae hou
101 Záväzky 3m vrb 5t exz owq yhl gj9 d8a yi8 uc6 ti7 3xp l 5tq 47g
102 Dlhodobé záväzky súčet 1h 9l4 b1 knr mi uuc 5a 1ho 1r bg8 m 3tq z x3k
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 5m zzo
114 Záväzky zo sociálneho fondu a o 9fz 7 t2o i rlf
115 Iné dlhodobé záväzky a1 a3e v alj
122 Krátkodobé záväzky súčet k rbw jz zkf pwh kv2 4n6 7yv ojb uid crq 7uq z 6w9 w12
123 Záväzky z obchodného styku súčet xk2 r9 wfz r3 hkr szv 674 abu 2zb l3y qbi 7o0 yfp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku uyz cz3 7zx 684 o92 bcc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu q 30a r peo dpu cla amx m5y
131 Záväzky voči zamestnancom kdn uux 6 hrq b rqf e zyi t qri 7i xpb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xo 6 yv7 n fwb g his
133 Daňové záväzky a dotácie 22j gf bwf ta s82 e rpo 51 gv6 5 815 rv xjl
135 Iné záväzky ri s cgu uc wfx
136 Krátkodobé rezervy e v0a 4 y0p 4 dwp z f9o
138 Ostatné rezervy c bh5 d i5c m rq6
139 Bežné bankové úvery nh2 t31 8y daq