ANV, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 243 772 1 415 552 2 620 819
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet p8 zcl xvq 09b ieu 9jl s2u wp4 k nuj k5t i oyz nu7 h cmt iig
3 Tržby z predaja tovaru 1h 8a2 r2 6sg yzu 5wa jje p04 np3 het lkw e3w
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v1r 0zs 8w5 pzy 5zh 8o7 hmw lxv a kbk dws
5 Tržby z predaja služieb 31 094 1 075 598 140 296 124 036
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu g7l
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r 87 ick e7l
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z7 cx0 lym k2q 8sa 2c9 lb4 wg8 5 zcf vjd i 7cs g0g s ig9 per
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 466 32 036 503 145 718 139 489 100 972 110 362
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a 9dk 27 9j0 ain 2kq 679 d6t c8 uon 64o ai4 9 pgk 24r
14 Služby 2h esd r3 kd0 n3w 84g bfv 7i4 od0 ldz qri 51t x6x wdo
15 Osobné náklady r sz3 0 7p8 1q mgu l2 jdp 4cs ae9 n4d 4oo xtk dr2
16 Mzdové náklady x 4v7 qop jtd a0h 7el rd1 pgo
18 Náklady na sociálne poistenie 171 20 888 37 510 56 660
19 Sociálne náklady p k 9gc e 3my g y8b
20 Dane a poplatky zkk 9d0 4 s7o 6 xe7 1 76p u v5o z 7bl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ptq r ag0 3k rl1 j8 iao 31 h3n k8 yyy 1n 68x
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku by dvd o4 qw7 bl bgm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 62 m8z 041 o q5b 6w h a0a
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti rre 49 6l4 m0e jsz wx n7o q6 768 uo qmd 243 63v
28 Pridaná hodnota 7 h5b 73 c6d u72 n94 h2d w9c x4p hmp 6t7 a52 bpb uwg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s9 p l 7r8 o d24 xa abb v hjn q r5v
39 Výnosové úroky t 3 4 d e
41 Ostatné výnosové úroky 4
42 Kurzové zisky fr jk 1u xc a ti5 vl1
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4 uzp h 7wo 88 r9d j vhn e wvx
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9ue hyb b 7cx uf zw7 no mk5 j tnr 2n maz
49 Nákladové úroky 8 58s c xmb l qse it7
51 Ostatné nákladové úroky 1 wjo i yc6 4tx
52 Kurzové straty 1y akt kpq 78g r2y s wcb r 17m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ka tm1 9 ell q dnz 7 ejf p htr 9 h1b
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fk -2zk -ua2 -7 2sw -enh -1 tv2 -0 e30
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 25d 5f 3zz kqw ccf f dct 6x djl 4q edk yhg jqr
57 Daň z príjmov 6l p 6j0 de 1bx q fb2 5f pv7 7w 1ew tp s5b
58 Daň z príjmov splatná cb o2 dia 96 wqx y5 lt7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 339 23 049 90 128 4 715 69 124 75 114 149 372