ANV, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 243 772 1 415 552 2 620 819
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9e ffo 65w g6h gpq jva ltf zus h wfb 7fe 4 ow6 gyy r er8 ugr
3 Tržby z predaja tovaru je 1da rt 221 7ej ngc kdl a2z m6y icw jws jex
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rg9 f4q z83 mf2 0gk jdj qba o2n m o0k tnt
5 Tržby z predaja služieb 31 094 1 075 598 140 296 124 036
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu wmx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 wp aei peu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e1 dbz tcm f2a 7ji 70z 374 wop 4 6ze o4x i r69 5xp l nyx gqa
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 466 32 036 503 145 718 139 489 100 972 110 362
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8 z69 qz 3ns erf vx6 n6s 4rn qm qtn suk tzc u sz0 n5j
14 Služby 2z d3m m6 xsw avv 494 74j z5v qyz 8jp n0u ppe 0fe e98
15 Osobné náklady y n8q j d3d h2 9ei ig arw 6h8 ck5 jre vni yl6 l16
16 Mzdové náklady a v77 s0v 2a2 7hu i3z 46d 3c3
18 Náklady na sociálne poistenie 171 20 888 37 510 56 660
19 Sociálne náklady 3 s xd9 x 27d 8 0fy
20 Dane a poplatky bwc v5x 0 xjy 5 zoy v zmm s pov p hmj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ct7 7 iui rs qfy a7 jpg z6 ef4 rj 3lz kq fks
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku iw 2sw jr 78u dd gkd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6o 0wf tej m 892 i0 z 5en
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti cmw l3 jtm r2r d3i hz 6z5 oz 821 fv cdd o8m ws4
28 Pridaná hodnota 9 4x5 js qyb sli n1a 06c dqa pn2 szb 5r3 6ie p95 cin
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu lg 1 i 6pd 5 qfg 0d bca n rhn s r1o
39 Výnosové úroky 9 d j k f
41 Ostatné výnosové úroky j
42 Kurzové zisky 5a tz 99 19 n 3fv 83r
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8 t5l k kxz 9v 4nx d 8bx q lol
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u1x 6yb r i0m pm 2go oj 2rj 0 bht h6 1t5
49 Nákladové úroky 7 dpz r 93k j 3ip 7sl
51 Ostatné nákladové úroky o rv5 o gbx sgq
52 Kurzové straty 76 i2c ggf 2jo knz v gq0 3 oer
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ix 6cy o gk8 n yjg l l9o z d97 g oeu
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -cj -z2j -rv0 -c rc1 -iot -f r08 -o v9t
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením oov um 6n9 ngw o1t 4 djn vt 3gz av 2i4 arh t92
57 Daň z príjmov pv d a5r hi qh7 1 587 yk 657 1j 9hi fy 5zt
58 Daň z príjmov splatná i9 wz d8f hb quf k3 m6n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 339 23 049 90 128 4 715 69 124 75 114 149 372