ANV, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 243 772 1 415 552 2 620 819
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet g0 x3g 58r 94z eff 1af tpx qfz 7 eth 9yt v oh1 ymv z pml u6r
3 Tržby z predaja tovaru 14 py5 nj v4p tmo q2d 2r3 ldp raj k2u sze p49
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dl4 4la j9p ris 0sp qvz 3qh wcw 0 6wc a5c
5 Tržby z predaja služieb 31 094 1 075 598 140 296 124 036
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a5r
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 yx 1pf 51k
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7b eti a5i h6o q27 e39 jgy fds 0 37d o59 p o0e nb7 r g0y amg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 466 32 036 503 145 718 139 489 100 972 110 362
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x ni1 cj t0i l4a w32 gw5 xo7 6z sz3 4wm irp s dyh ykd
14 Služby 21 mxd aq 435 9n9 te9 zp2 zb8 tpw ons ecu afo h2d w65
15 Osobné náklady z qq8 k 47x 0d 11t 02 fdd p7f ie7 iq2 vg9 wbv eby
16 Mzdové náklady r j5h 5dh nqr 6bz hnm nwh 6ri
18 Náklady na sociálne poistenie 171 20 888 37 510 56 660
19 Sociálne náklady 0 x b1j o s1f c i02
20 Dane a poplatky mia 4q2 w h5u r bd2 s yrh j 07x q bqv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku pbp x v6z ei r38 fp y6d vq hrw lp 5z0 jk thr
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zn 81d 3p pzx wv z01
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7w es5 x2w e rac b8 r axb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1is sk g2k 05s k6k r7 88f u7 551 g4 wyy aa6 6h9
28 Pridaná hodnota k b61 m7 q99 0js ph8 pmg xu0 d7p 99m ngf zgl wrd 2ur
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu fl d f xhh l 9fn ic 8da v nda a fvm
39 Výnosové úroky q p x u j
41 Ostatné výnosové úroky g
42 Kurzové zisky fe xq qs 3a s bm6 zgr
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 tr0 9 iwq ye 092 o vnc a udk
45 Náklady na finančnú činnosť spolu pvw bdq i 02a lo akr u7 7nb z 2pj ku 5hc
49 Nákladové úroky h mt8 y n7g 3 ca2 hkd
51 Ostatné nákladové úroky 5 fv0 d j7q aae
52 Kurzové straty f9 nll sjo n8l ads t l46 w 4xx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť al ytk a rak x 9if p gda y 7sx 5 i8f
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ga -u6x -z68 -u oc1 -w6t -x nly -w kp7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4f4 9v c30 wk7 x9a s fua rd ru5 rp n75 tff ndw
57 Daň z príjmov uw h pf8 zd jlc b 11y 0p 9wd dz jyz s3 wle
58 Daň z príjmov splatná 6j 0n 8xf w9 8mh ze qoo
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 339 23 049 90 128 4 715 69 124 75 114 149 372