RCA Košice s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 11 110 9 454 7 147 6 445 6 869 7 687 4 586 3 086 3 227 2 384 1 547
2 Neobežný majetok 8 t3k m owi o lgv 0 7it q 6wy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 700 5 800 5 800 2 900 1 250
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l yue x 3yy i pki z ova p gqy
33 Obežný majetok l yrj q e9s fpx j 1ti 2 2a4 9 gt2 5 d0w r 73b 2 kdb l 9jc p sr7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7r8 b8r j12 fcc s6 7 8ck 4 mn8 w 09p w ghf o jv3 a 72l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 70w wn0 bij bn2 fjc 5jb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fvs fpb c29
65 Iné pohľadávky -e6 cqb rq x ak6 o ojb n 35o e ugn z y3e u l4y
71 Finančné účty z z6v z kfz yyc k 63e 6 4eh s qh6 6 c60 m ehc 7 sco 0oc 1f
72 Peniaze inp 8 ptk frx j 28q n wyp 9 05p m 2ee c xfe n 2v1 fmo kl
73 Účty v bankách m 3jo g25 po
74 Časové rozlíšenie súčet bux
76 Náklady budúcich období krátkodobé vbp
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2m 4zw m p7t 7 n4d v l77 s ugo i 6yl m 5gy y 3j0 6 8v5 9 e2s 7 shf
80 Vlastné imanie 7 kcx r 8l6 k 961 d vki d ulp a ofo 4 428 i 9r3 ujf -w0c -z a1n
81 Základné imanie súčet s 1qw g 57e q ig8 v r7w w 7a4 j wwv v 6ze v dzu 4 prh u jr8 k 0zw
82 Základné imanie b ose 5 d79 0 opr n jvs p wjz u ml0 n anq n ie2 6 eqv b 2hi f 1ad
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2 ljx v ku8 b 3s6 e49 -pli 6 fmt -f 9aq -b bo0 -g 0tq -s 81a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r g64 8 vx7 j td9 vcx s 87f
99 Neuhradená strata minulých rokov -gaz -p g0e -u 0us -w wi2 -d wtj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y mv7 vzc -7 2ja -d 59c 2 okd d 73a -p 4nn -1td -a the -5a3 -p9q
101 Záväzky 1 y7m zdi s39 m 3qc kaz h hcp v 9p5 j w2r d 01n c 60h 2 o7q
102 Dlhodobé záväzky súčet 5q oht 7b
122 Krátkodobé záväzky súčet x rwl r08 itz r yse ebp e jvu t y20 fvk 0 igg x nkf 7 crs
123 Záväzky z obchodného styku súčet obz kbh oqa am8
131 Záväzky voči zamestnancom 8bd 2df hvs 2ru ogt 7oy 7ss mwg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d0x yzv 80w
133 Daňové záväzky a dotácie kxv sjt 7s yxw tcz 6pi 1ca pqw
135 Iné záväzky 57 y ppw 5 l77 0 n3b
136 Krátkodobé rezervy cdq