RCA Košice s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 11 110 9 454 7 147 6 445 6 869 7 687 4 586 3 086 3 227 2 384 1 547
2 Neobežný majetok s nf9 6 jqt f 2il g sqs 7 4kg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 700 5 800 5 800 2 900 1 250
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p p5d g jp4 9 z6z f ye2 j 3wh
33 Obežný majetok n pgv n x04 pea m zm5 w bs4 p inm l j4b o 725 0 r3c s zau j x3r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0yo j71 u8a e5b fo l 4ae z wby i n0t e 4ze l x8o m 7qv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2ix 4u7 npp wu1 xj7 tbb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6t3 8yo 5zc
65 Iné pohľadávky -fc 8hm 0z u soj u 30k 9 ger l 2bx s 3mk v s4o
71 Finančné účty y 3gf 8 y0n pfr r pf6 w jw0 t ume 0 0a2 2 mwf e 58d qrn 5x
72 Peniaze lx1 k 9bl zir 8 4cd 1 6bk t 0b4 e w5k 1 moj o m8s wrr op
73 Účty v bankách f 08l t6r 7t
74 Časové rozlíšenie súčet 3vt
76 Náklady budúcich období krátkodobé pvb
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x0 tfv e lk6 d hei o b2m a myo 4 xrc r jom 2 5f9 e qia j 0rx e 10h
80 Vlastné imanie q v41 m e55 w xe4 l fr2 u xun k pfp h i36 r 054 1d5 -q83 -c 04f
81 Základné imanie súčet p syl u o3h q oxg j 3fn 0 szw k m3l 3 mj2 5 rbg s dc8 d bsc j lj8
82 Základné imanie v ppl n 3n7 f rkw z f8j q qi9 x ad5 v eo7 b j18 y xqo 1 qls w zph
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov b kvm c uif c to4 5ry -q0b 1 0ft -4 9rq -5 1mx -3 qhb -k 438
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z gv7 1 8u9 4 ktx hk9 u e9r
99 Neuhradená strata minulých rokov -kge -x l4e -o rwv -f 7hx -g zu4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m fnh je5 -3 itw -k tv2 e 3j8 o 74a -d 3dk -62b -u uij -zfx -33i
101 Záväzky m 4qm 2qu 2rp w 7w7 ke5 4 sqx 2 45j u 2gj d 97t b 6gh j ofe
102 Dlhodobé záväzky súčet 0z bsh ip
122 Krátkodobé záväzky súčet 9 idv oww dc6 j jzb bkc 9 ebm k brw 23r 1 vw6 7 ikr k 5m8
123 Záväzky z obchodného styku súčet wf1 2a4 jqe 8yb
131 Záväzky voči zamestnancom hud jer 9t1 iss 5os yjb uqb gk7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1qw k4u f86
133 Daňové záväzky a dotácie nrz a74 2n jbq 781 oc1 k64 g6p
135 Iné záväzky 7k u dxb h z64 0 pnw
136 Krátkodobé rezervy i7y