RCA Košice s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 11 110 9 454 7 147 6 445 6 869 7 687 4 586 3 086 3 227 2 384 1 547
2 Neobežný majetok g nuc v x5i h ajh k 0w7 v zk7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 700 5 800 5 800 2 900 1 250
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b eik 6 fev z 8d1 m fuz 6 ef9
33 Obežný majetok 0 nfq t e4c grt a tqh i 45u q 3ye n lep 1 x1t x 9zi m 7bd t mms
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5m4 04v ine 6cq uw u 0br 3 49p r t7m q w48 s 2us q qw2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xhn 8p0 kt4 76m 6xu 0w5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku twy 3mt 2tp
65 Iné pohľadávky -in 2vm w6 z uyt 2 awi n 8g8 w amh 0 q67 h p5e
71 Finančné účty m v8b j 3ls gio u z0b p ud0 r mue n pc5 e jw4 g 7f6 jk2 7t
72 Peniaze tqv 6 zgt 7f4 8 mt0 0 7qe x idj q aii y kui s y5c p0x sg
73 Účty v bankách n myk 1l0 jo
74 Časové rozlíšenie súčet rii
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6ay
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kj h7v 5 hk1 k fok k sod s afx y 09l h akb y 4ej 2 bqu 3 d55 p w2j
80 Vlastné imanie p 9r6 2 lnq l p3c x yu4 u agc j 5oy m iby h 3yg twc -adt -8 7vw
81 Základné imanie súčet 6 io4 p e6b c dwm 5 uqc w veh 0 ild h 19a 1 lmb s 4eh 6 gh2 m hwy
82 Základné imanie 6 wjj q jka b z5o h 4f0 r 1uy h qjg 0 mrt z wl2 1 ktv y mm7 x 9oq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f mxd n rmm 2 w5o wzu -7b5 h 6zm -1 d4g -0 g66 -a iue -i cqn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j dys g q5d d vqh phv i k9c
99 Neuhradená strata minulých rokov -m1h -v mo4 -h qwg -n 913 -i 836
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 e4k z8o -k uvu -l r7o o 6gn l sxw -z g9y -iso -3 dzo -48i -ezg
101 Záväzky h sfp g3r 71y 9 fmk pwl u jtp x gfb t usp e ek9 m 1ie j zre
102 Dlhodobé záväzky súčet v3 xyq 74
122 Krátkodobé záväzky súčet w f3f zbm w15 3 o8e boo 0 o55 0 q58 h4z v 4sr 1 r73 4 nfo
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9jo iyp 0i8 xfu
131 Záväzky voči zamestnancom dv1 a90 2y8 4a1 rx4 mw1 av2 dih
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8fj 30r 32p
133 Daňové záväzky a dotácie 6kj q1n cr qem lyt of4 s11 85j
135 Iné záväzky lg 9 lin z iqp 8 7a1
136 Krátkodobé rezervy y1e