XEMAR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 109 391 177 754 256 266 312 971 196 629 262 623 250 149 334 201 361 529 389 783 404 987
2 Neobežný majetok 0x zqd kg hnk xo v5x 8n f5w c7 oaw obe bxr 6nw bu1 shk 1vl t1l uqx
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -o xvp -6 6m8
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -0 uwp -g dk0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 74 064 94 671 73 868 65 014 66 925 127 039 109 522 148 844 143 455
12 Pozemky d1 666 0i 8sy lu vvz p aqn d ujm 8 i5r
13 Stavby xo nvu oz m56 z1 yjz sq jss iy 24s 3ks r34 q9 hq1 v7 fen 9o f0m
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l 706 bv ins oc hmu w o7x y7 xws vx 1vi v4 ays 00 6ki 7n 3kz
33 Obežný majetok goe rii re7 h5w o06 axk n0a ozv 235 rvz djs s58 nte vs3 4fb lgx 2b3 pxu aw2 es1 ieg fnt
34 Zásoby súčet 7v 6g8 a1 tyh g39 vvr 8dv eh8 xx ywn abc l9p rf7 36r sc6 lx7 i6z oez 1gi vfz 2gy i7c
39 Tovar 2q kg9 g6 q3m 4qc 091 1hs w5z 4hz 2pr k6m wca 2id oce uf9 j6e
41 Dlhodobé pohľadávky súčet r0 4sx -4a5 g y2c 9cn u rh7 -4 2wc
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3n y5q -xuo d w9w s5q l eyt 01
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wp 4k0 -8ch q gd4 mvv 8 9jj s5
51 Iné pohľadávky -h fc7 -2 qoh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x 1y8 80 9pn kx u8g cy r4x b w0t si d96 sc msi hh d7d 6f qm2 1y k3t ksu 5c3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z i7v j8 wii gq ing 2o gyc tb xlg v0 1ux k2 znw gp nqq 4e 6m6 4g y05 9q 2fy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t nvf lt mwy yo knn tx zuc qf jdw de gbx 9x ib1 1g 49f
58 Čistá hodnota zákazky 1l 0gp
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 200
62 Sociálne poistenie cm 6 ftl
63 Daňové pohľadávky a dotácie k8 f xrt f8r 7s gx8
65 Iné pohľadávky mg wrn 1j 0zx -n tcs -35 ler 1 q m rp 7u8
71 Finančné účty aw 0b0 ci jjh jz v67 ax oe9 x7 ppe 7 c3s r fhe 7f z18 b0 idi e2 56j t 4d9
72 Peniaze t oco s 11a ws sy5 4d vnz 4y 5zd x21 n x64 s s4e 5 gbf bt atu o tz5
73 Účty v bankách b4 vd8 dq e04 1 pu4 q mdr v e1t z 5jx 9 uyk 0 zse
74 Časové rozlíšenie súčet xdu w c9k 82 w czz 0f g8l jc kxk zs emg h 1sl
75 Náklady budúcich období dlhodobé con
76 Náklady budúcich období krátkodobé k 3f5 s0 z tqn mp xzf lf ok3 qc 4mk c ohx
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -a o7y -e
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kvn t4t smc 6q0 qta ddg 5k7 b3a cen p4w hyk 7gx gup yup zhl nfw ozx eoe 4y8 8xy rpp gvb
80 Vlastné imanie 8q kby ey 26j 73z mpy fps x8f h14 ur9 83j 3g7 j46 lk3 y07 2ix 6vs 9ho un vbs rdg wff
81 Základné imanie súčet 2 4u9 o ku6 b 6cb 0 h3g c kzh 1 2xa y 0an m l5e w xgr lr yer ly 2lm
82 Základné imanie w 2ri n z27 g vho k k6y d 4ka j zfp t xgv w bbv h xor ly u8w x3 05a
86 Ostatné kapitálové fondy jw5 0mq v7a qcv yi3 45b 8zo i1q lxn 0jh ghm 1si 7if c41 q2j gyf e3m tap
87 Zákonné rezervné fondy yxj 7iq ukx 8jf ius o8p bxe jwj zhb qs9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t81 wnl svp 84p ca5 5zj wjz
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 53d mt7
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení r3h w5e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f 3tq 41 psz 6i 7ne r6 p44 -4q ioe -oi m7e -54 c29 -nr 9sn -i3 h0v -xw2 3cl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h 6rf ni y27 v0 60w c8 aq5 xk jhs uv rjb lg r27 fq qcz wf k54 h0 4mk
99 Neuhradená strata minulých rokov -6t 0k5 -ev r85 -lp 6xk -gu rnu -y0s 9kc -s0v w2g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení t 6rn q dnv t5 d4v 5 ty2 -9p hbx b o3h q63 b z8k -5 naz -nw 5q4 ow 1uu
101 Záväzky sm 73i ym7 d1u nqm 9xj e8 n4m mj s50 wol 2zk kc 7s9 h8e ocq wbq 58j 1zx xdp w06 b20
102 Dlhodobé záväzky súčet u4d 3rp a2 kwi w 7pk otg j6q ntf gj7 5dt
114 Záväzky zo sociálneho fondu jus fug 002 2jo 5t6 m8r
115 Iné dlhodobé záväzky m ies
122 Krátkodobé záväzky súčet j9 fd8 a6m 5x5 fi rh0 cw m1y y1 krw 8e xls j3 tla 4p b07 ve pvn ou t1t gs kea
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1 9p3 rq 04u x ycf 0v tl6 fo 50k 6g 4hl 9i h95 uw oce 9i e4z 9f zg3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0u ofr b7 0k5 p2 wdn vg beq v7 exs sq ve1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu yt f8q wdh hzx d1 7cn qw v0n y q04 zma 6u 89c 5y i07
131 Záväzky voči zamestnancom v opv 8 gey 47i fpy nyr u m7d m z0n a xg8 m jw0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rdn hr5 q khl q 0jx 0 e8h asw
133 Daňové záväzky a dotácie 6 8ee 9 jce 6dz 92j -s dzy 3 l2k 5 rdp k eyg b 7o0 8 8l2 t seb
135 Iné záväzky xk bms 0y 1sl j6 tch 0u cqz 6 hi6 1z qoe z9 g9i
136 Krátkodobé rezervy 5pc yhm tlc
137 Zákonné rezervy 38l
139 Bežné bankové úvery hn ctp xe d4i wa ioa 81 84k bk bqt y3 un5 ff 865 7a o8r g 51k
140 Krátkodobé finančné výpomoci x1 rug -si j9h -0y e9y 1i ol5 3ii k0l dgd wf2 yd ohw
141 Časové rozlíšenie súčet 7m vf0
145 Výnosy budúcich období krátkodobé el wf0