SAPRO SK s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
19753/S
Dátum vzniku
26.02.2011
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí meno a priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo (od 4.3.2017)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 26.2.2011)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 26.2.2011)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 26.2.2011)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 26.2.2011)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 26.2.2011)
 • Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba (od 26.2.2011)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 26.2.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Marián Prokop
  9. mája 7
  98701 Poltár
  Slovensko
  Vznik funkcie: 06.02.2017
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Zakladateľská listina.zep
 • Podpisový vzor konateľa.zep
 • podpisový vzor
 • ÚZ 2011
 • ÚZ 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom
 • Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Dátum aktualizácie
24.03.2023