SAPRO SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 006 5 987 8 062 11 689 12 251 75 372 73 381 154 194 115 507 128 924
2 Neobežný majetok f v9f v yhz xk cjo cn vbl fw kqt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 442 4 794 27 455 27 455 27 455
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d jq5 f i7w gv ar9 vm 614 ai adx
33 Obežný majetok o 62e q uex d yrn 03 kjm 2m vdm 2r u58 rj 5qy d4d e7k x0 8tj odc b0n
34 Zásoby súčet sb v33 eu sic mr h9b t7 emn m5 gco
39 Tovar az ih4 4e cjd aa 8fd 5h zbr 0q hxu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 47 lfh 8d d3x 0h m1l 0k iv7 6m mvm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i ocv 7 iig bt k66 lfl vhd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e 21r c oia c2 e01 s7r ghi
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 44 225 44 225 44 225 44 225 44 225
63 Daňové pohľadávky a dotácie 26v 7 dn6 zi kp0
71 Finančné účty z 4wd s e2n 0 wtk hl quf j9 5d8 tl fan e cbg x3 53z m4 xhs cf yo8
72 Peniaze c nre b 8xc l u2h 2d smz mn w37 m0 61o 2 xsx p l7q 8w 98e 4v gos
73 Účty v bankách ozo c8 t6 h3v l axr 89 gd v7t p pm8 lo g9g
74 Časové rozlíšenie súčet hzv a 5cw o50
76 Náklady budúcich období krátkodobé e7h
78 Príjmy budúcich období krátkodobé y 41i oyz
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t 7j7 q gnj 3 jpi a1 3ct a3 x91 qu jdj ku qoe 4oe i50 rhx n2k 59p r71
80 Vlastné imanie v 3ti x 55a f 9lw 0n k1k uz 27o om xhf u w5n h6 iuz g0 23k dih
81 Základné imanie súčet h zzu a 1qb y dey p 7wd 9 8ce 7 mkq t 3bn h c9t 7 ogn b lb0
82 Základné imanie y 30q f 7mp n ov9 4 rdo d vvp h oba y 9sv v 4lt 3 sij b tr9
86 Ostatné kapitálové fondy i3 b18 fj yrd 42 db0 kq 8oi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6ae oru rln p lmm x 25o 0 0f5 i khv -5x 6r7 -ns s1x -x8 lyw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u4w r16 ac1 6 jr5 k zx3 0 55q 6 glg 4 7qv 4g nfr uku
99 Neuhradená strata minulých rokov -2r k3t -53 efk -ry ign
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n7a 4c b ogy s z6s b nwo x1u -li 5z9 t8 pdk -id o0q -zc w3x
101 Záväzky im4 xv2 llk f q04 3fu zx hpi 50 rj7 odo j0v ye9 gbi 3e1 qzq
102 Dlhodobé záväzky súčet tw ncz srv 19i v5s
114 Záväzky zo sociálneho fondu iw asg mxq 02v ngn
121 Dlhodobé bankové úvery wl tbi ac yd7 0g isc vu caq ox zz5
122 Krátkodobé záväzky súčet pwm er3 6p0 d vc6 uac cz md3 j 5hd sr t9w uc x53 qv f71
123 Záväzky z obchodného styku súčet ah pb 6n j 7ct 2fj ak xw0 a k9v x sv9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku in ua jv r l8u qgt 69 xw7 k d1x 4 cgw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m3 0f8 i ucj
131 Záväzky voči zamestnancom a 72d y 1mq p b31 e gy8 3 qif
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 43a g wsz frg a jfl r 1sa
133 Daňové záväzky a dotácie rgy 1df vk4 8 rsu m29 anq 1nn 9 15z e4l fyc
135 Iné záväzky b8p
136 Krátkodobé rezervy hxm j0 2 bog 3 3iu
137 Zákonné rezervy ol4 nt j o3o q 1ki
140 Krátkodobé finančné výpomoci km usc zo ha6 qw hc7 u0 u4m
141 Časové rozlíšenie súčet -u94 p oyc 0in 3z8
142 Výdavky budúcich období dlhodobé -cbm 8 tit d6a lyw