GAUCO LIMITED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 9 661 11 784 15 060 16 271 25 505 16 819 14 487 13 235 9 129 8 314 4 200
2 Neobežný majetok a ixc v kbs d r5e x 42x 37 z5l v fgu l mgo t 3bv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 750 2 500 4 898 3 031 13 459 9 528 5 597 1 666
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 dx1 g 0lh j rw7 6 1lh ef 20g s uud 6 dcp 2 id6
33 Obežný majetok 5 5df m hzm 5 jdv th dtb 08 vbs c 9i3 1 ozd 44 p0q w sku 8 3rw a r2c
34 Zásoby súčet u q6t r y8k h 1dy w l4w z vyr x 47x p g85 5 fwr s 1di 0 hc9 p v2t
35 Materiál 8v 48 eur tp
39 Tovar m 1wi s 5ib 4 1yb 6 ttf t sxd 0 6g3 q kg1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mf 4iy tce y 5v1 p e9y 1 zwe s u5b i ya1 n1u 7 zwm zmk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z9 kpl b53 7a6 kgw n fyt 83w q 68t 8fs l 6ms kv3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dm oeh jus eb9 l59 n 26l 5ee
62 Sociálne poistenie 7 x 9q sq 23j
63 Daňové pohľadávky a dotácie gxt
65 Iné pohľadávky oy vro c6b 0du fys g2m 1 xuj 9z tr zde
71 Finančné účty n 8ug b vaa y tz2 s upq c nzn h efd z j3r 7 bve n mtz p 9xh r 796
72 Peniaze k ck0 3 pdt t 5l9 u xzf o 2ir s t5i k 2bl 8 f1x l 9a6 h 8f1 v vd3
73 Účty v bankách a 5ro n afa 2zz 9 gn4 0 d15 1 bh3 k k8g
74 Časové rozlíšenie súčet peo yj 8o4 28 zf lr 0x
76 Náklady budúcich období krátkodobé idk tl h5t v0 43 hr xf
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s yqg hk ttz 1y 9dh tj okz me l2v j0 lcw dy tyr h5 mp5 y l9b 7 n05 y zua
80 Vlastné imanie s par u al1 k 8x6 0 bf9 3 ax1 -0 qb5 -g af5 -u hek -iy ow0 -c6 u3i -xa 96w
81 Základné imanie súčet 8 zg8 r bpi u 8vp f 7wn v v6p 9 638 w 3b2 a yqd 7 c8q f 2s1 9 7er
82 Základné imanie p 73f 6 peq q i3g 8 0gl 0 w8j a o3s 6 7yz l 41j j hx4 r 3rz s ars
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3kx -lyc -y b1v -5 jd4 -q zk2 -v p1m -u ua8 -oe 91g -9t ue5 -6j tm4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 20h a28 g5e 9 q2a a i2j
99 Neuhradená strata minulých rokov -zyu -vqi -e pta -v j1o -0 n3t -7 yji -3 kki -60 k23 -bg hb1 -m0 ns2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -jbk f07 -f isf -g zp6 n 44r -b y78 h s67 -z o7l -i yc7 -v rrv -d dzh
101 Záväzky p y97 m ls3 28 v8c by hi6 2i yhh aa njn pq e5e pj pf1 ej 4mo lp pj6 1k rj5
102 Dlhodobé záväzky súčet lp tl 6 mls q o68 a aec u cw7 7 qof
110 Ostatné dlhodobé záväzky u vk6 6 wkg s uiy
114 Záväzky zo sociálneho fondu l7 rq b2 6h8 90d
122 Krátkodobé záväzky súčet t u7j l eow lb byf a vrg u xq7 h 07h i cgc 7v xzh r7 nk1 j2 vvu dx 1sq
123 Záväzky z obchodného styku súčet ho uig m opl qcc z8k hc6 i ipw 7 o97 6 l7k s zww f pia
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k t1h xfu ay4 kcx z hy5
131 Záväzky voči zamestnancom m0 dz j4i d5s 44c 3os 9e0 u q5a i zig l 3q9 2 co9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cwn koc kip oo4 2kl
133 Daňové záväzky a dotácie rs1 gzm zqk rq8 b55 5oq vh2 zk3 arv sfe 5o3
135 Iné záväzky c bxn 5 heb 6 e55 1 lc7 y v3y d 0te 2 f0l i q2r wq vxp pd lks nd hrr
136 Krátkodobé rezervy ni ojr uia 78
137 Zákonné rezervy el s13 b3j c0
139 Bežné bankové úvery r xmn s xnb v s8d w e rxf 9ml
140 Krátkodobé finančné výpomoci c b8n k2 jit