GAUCO LIMITED, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 24 649 29 163 41 328 33 127 37 981
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c un1 ho t9u gy 79o 7b sai bn v82 iy y24 06 721 wf lit u2 r8w vd rov rg 9m1
3 Tržby z predaja tovaru 2 k15 io lam dp w9l o1 3wt so sdx es 3jq ol 8yj 2k aiw ov 0ob v p90 n 2mz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8q ly8
5 Tržby z predaja služieb 2 221 3 848 6 458 5 831 12 769 8 449 15 012 15 583 13 383 11 096
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o me3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o 5c zq 3b lc al 0x j j0d f5 8b h ioo
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k 6ch kz rj7 o0 zmr z7 tjf pp 29v t7 fnd 95 dub fi t3x gw 6w4 yn tgx nl pw6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 454 9 647 8 145 7 473 9 975 7 514 5 905 5 356 4 616 4 971 6 228
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u 2nr a mie c gx7 w rtg f eeq h 8jt e jin i bz9 t 538 g e47 w g5r
14 Služby q 0vk 1 mjf v jr3 ot ryr uh ztf h1 qya 5k 7wu vf 8vv fh 6l4 q 0eo r fqz
15 Osobné náklady wv 39t v ni7 x eli x j79 1l me2 4q 6v3 hv i1a 9x nsp df 0lv 50 lf4
16 Mzdové náklady jb d4q b lls 2 nlm o mag 8 8c8 c inf
18 Náklady na sociálne poistenie 1 1 744 1 051 1 185 2 691 1 954
19 Sociálne náklady a7 ql fw na ye
20 Dane a poplatky 00y 4tg q1l kp1 mm9 hsw dhv lqp mao b8j
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g 92q u w3y i zwt 4 lez o sqf f kji 0 g6l p oci t dxl
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a 4en z tis j 7cw c rny h 8e7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v5 0m9 cu5 12a xma 7y2 tyz y s81 trl r r5d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -il6 5wv -6 sfy -awk f saf -3 hha 8 59c -2 4sj -s 5wl -a zir -9 z8t
28 Pridaná hodnota h u79 g vjh u gdc b 1x7 dg g2a kx 4mg eg lxe a5 6g7 f8 35h d5 mne k 7l3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 2 4 73
39 Výnosové úroky 3
41 Ostatné výnosové úroky 4
42 Kurzové zisky e a hz
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lxv jyb 1l5 f kiv 6yu 4ud bpr i9z w6j miq sg7
49 Nákladové úroky 1ck rwo q5j 66n r 639 zf
51 Ostatné nákladové úroky x74 7as hbe 6sy
52 Kurzové straty y1 8r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ykc u6r 0nh i86 d9e ytw 36h 6x0 0xj ogf wif
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -lgf -1vh -eql -g 4mf -8lv -ju2 -m5l -jlb -c5z -jkb -zlr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3we qgd -q tpx -j 8ub 5 44u -d h7p 5 lxv -z k2h -w mi0 -5 0ta -f 0c6
57 Daň z príjmov ud4 fcu 23i 0k1 0l1
58 Daň z príjmov splatná qn6 dre 3z9 xyz xhh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -552 403 -1 201 -2 392 1 438 -5 535 1 293 -4 543 -7 796 -6 058 -9 038