EUROMOLDING, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 74 847 147 385 576 743 212 066 171 589 196 298 181 657
2 Neobežný majetok x3 fku v5 7ob 828 u40 4is 21u a4t zls 8ik 1n2 1jd qgo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 31 247 47 374 122 009 131 909 146 902 152 880 155 595
12 Pozemky ak jbp lp m88 j adg 8 jnz
13 Stavby aq q9z 8q i4t a 2ua v 3ri
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ge 858 le wt8 oy jhj cx pym 0ig 4ah b8f bu2 bvn xyp
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok p o1x o wn4 2 pfx d l7i s nvd m uxt t 0sf
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 5 820
33 Obežný majetok vb cpw l9a mkn d1m ft0 z5 33d rz ed7 9s pj1 ae yas
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l ypt w1l a8e b4h 8xf us 3pr 0q 8oi vr vm2 p5 6om
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 4n0 00 34p h1d gqi zf 03o 4r kst vi hxz m2 at6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v mto dd 10e
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 75 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie q1w 6 nys
65 Iné pohľadávky hm 3vr eh 1n8 26 4bs ot fu1
71 Finančné účty 75 2qw -4 q6i ue zqb rk get m gmb 9 lgv 8qu
72 Peniaze af zil j 322 73 x8p 49 39o d qcl 4 4gd oa5
73 Účty v bankách l n3q -3 5l3
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q5 o7q x97 fdb xqn mlh 3zv l22 4e5 tvm 3p7 hzm q2e he1
80 Vlastné imanie d wdt r0 bpk mv 13o h8 uv2 8c oef 1t jaa 5a pe0
81 Základné imanie súčet z 1x4 h fqc 4 wwi e jav t 5if 0 7k6 e uyg
82 Základné imanie o okq 9 rro 4 b89 w m9b l mev c kxs x 9a6
87 Zákonné rezervné fondy 2mz pts 0is q0s az9 3mm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fdo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -v 8wd -r zsj x2 cee 46 o96 21 kyj cb qrz 88 kfp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qal pc xnc 4x 6ce mh rp7 o1 gdf ea p0w
99 Neuhradená strata minulých rokov -u l13 -n i9b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q 382 y3 qvz i6 j6c q m9g r 7r2 d 206 e tpa
101 Záväzky vj kx6 e8e jie vpg o6k xhp ai9 of9 1zx bvo ten 7q6 us7
102 Dlhodobé záväzky súčet py uo1 bb 993 b7 0jd fs 2rm hm z4p gj nmt
110 Ostatné dlhodobé záväzky l0 h3t
121 Dlhodobé bankové úvery 0r r7i i6 4kc xj sl4
122 Krátkodobé záväzky súčet fu gzi 6h tks q84 6qz f9 3wp 7l hpq ka h5c io tv5
123 Záväzky z obchodného styku súčet iw 24a ng ryi wqi puk 6j mpl -r3 lu6 2g ysd ls o5j
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ro ndp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t8 8u7
133 Daňové záväzky a dotácie p7 ypl d 81a -j 75g zm8 3z3
135 Iné záväzky m0h -u 8w4 bsy -d hxi du 0hi
136 Krátkodobé rezervy ml4 spm n 70o rsv
137 Zákonné rezervy b7t hdc
139 Bežné bankové úvery gw 0ut 9l vfd a5 fi0 3q g4f