Teldar s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
33763/N
Dátum vzniku
22.02.2011
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 10.11.2011)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 10.11.2011)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 22.2.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 22.2.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 22.2.2011)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 22.2.2011)
 • reklamné a marketingové služby (od 22.2.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Antal Ábrahám
  Hegyalja utca 25
  02458 Kulcs
  Maďarsko
  Vznik funkcie: 17.10.2018
Uložené listiny
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
 • Listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom
 • Vyhlásenie zakladateľa
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Zakladateľská listina
 • Podpisový vzor konateľa
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Zakladateľská listina o zápise spoločnosti Karbel Trade ltd. do obchodného registra
 • Účtovná závierka za r. 2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za r.2012
 • Rozhodnutie jedin. spoločníka
 • ZL
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhod. jed. spoločníka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum aktualizácie
22.02.2020
Domény