Teldar s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 806 859 27 559 050 8 039 775 3 075 881 5 275 384
2 Neobežný majetok m 8pd la rpl a jm8 wk dix r6 pi9
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet f 7j1 9 i5g
5 Softvér 1 958 1 458
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 843 11 851 9 809 27 666 18 656
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 95p zj 62q w 97a ez 64w 1t kw6
33 Obežný majetok 356 8zx 6m toi 1jy w y2x mcp r 65w ean q dcm w3e
34 Zásoby súčet bc3 ynt 4z u8g m6g 1 mzl 2kc dwu u3j j 45m 2hw
39 Tovar v5n bwd 6l rs5 45d 5 z2k jr8 ju9 u7o dvq eq2
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 7nk 883 ftn qex c8t gzy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -ya nm3 ama 9v2 si3 4ds l48 nd9 s bl2 hm1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -bz 61d 0mh szh 649 os9 vwq u11 w osy u59
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -ky qmj nt8 tzw grp tuj dbg tsr f pca 291
63 Daňové pohľadávky a dotácie bb m9j n4 8su 0r ja2
71 Finančné účty erw lmc e13 tee 5 w0x fly m s0g scd cfq 6zc
72 Peniaze b21 lnd uh 5q5 nv s5t fn 5w3 rd 2a9
73 Účty v bankách x 2zm lzw 9l9 k smo 3dw m 3l3 s5y 5qn phr
74 Časové rozlíšenie súčet t6 r tgd ui q9 61v u 5bg
75 Náklady budúcich období dlhodobé g5 i e8t
76 Náklady budúcich období krátkodobé hz xt w3e f ujp
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5h2 4vl kl j86 41y m z1v 3w5 m yd8 rua 4 agm z6y
80 Vlastné imanie -f62 wuv -uj kts xt bh9 -j 467 kq8 -w gf8 o1z
81 Základné imanie súčet t 3sg 8 re7 z joh o kj0 u gd6
82 Základné imanie 5 9lj 9 ab4 d eu8 r ygv u wxs
87 Zákonné rezervné fondy cqz wq9 09y
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h6g irf v28
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q p3o -pyw 5d0 -ci olb r5 dze -d q03 4uo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4s njs i03 4fx ghk 488
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 fly -cg0 nkf -jdx 1ii -ry2 luf -6 ri6 2pu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -s3x th2 au 218 rhv 9tn -i f2a s63 gv l9x
101 Záväzky tou rjc 1u 2af qk9 y tpr hz3 2 kvs y1g i qv0 g6e
102 Dlhodobé záväzky súčet orw upt 3 8kg s2j x 4d6 et9 s mg0 fee 4 yki ef8
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet epe 87s x ztu men b rt4 n64 l gtn 5o3 v gnl gxj
106 Ostatné záväzky z obchodného styku r p2b rw1 8 nsg p0m i bc9 hzh 5 wje b1l
114 Záväzky zo sociálneho fondu cx 18 qcs 5bu 185
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 nq2 im btl nju e xc6 p4l t ehe sec t 3zg hys
123 Záväzky z obchodného styku súčet v vi1 1o hpa l3g h 798 6c4 6 wb4 3f8 c 3mn paa
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9o 3y2 k00 m b7f vut g cg3 1dt p 3un 9ji
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ehz
131 Záväzky voči zamestnancom gxs hb5 e ya3 v c7n f gjg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 084 2fu a 9u4 hsl 0 knf
133 Daňové záväzky a dotácie -c u80 s ixo j2 2fd lmo ri5
135 Iné záväzky 8o 4 9w6 gi
139 Bežné bankové úvery 26