Teldar s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 806 859 27 559 050 8 039 775 3 075 881 5 275 384
2 Neobežný majetok e s58 u9 4qb k yad 27 q2v zg edk
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet d pxn m 1iu
5 Softvér 1 958 1 458
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 843 11 851 9 809 27 666 18 656
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a y6e xt pwe j 6jk mz f8b j7 y4f
33 Obežný majetok dp0 mya qw 2qc ugw y 8ci b87 p 2gq jxn 4 wnm 38q
34 Zásoby súčet pbz 115 92 fm6 ma4 k 9rt 6cr m19 a6z 4 a8u rf7
39 Tovar mmi mcm 90 38i ewd o aqs xf5 5fx xxc sqg rn0
40 Poskytnuté preddavky na zásoby hpk vqf ux0 ql7 o2g 975
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -z8 m3h z2q k5k jqz t9h 9d5 hot 5 q49 02c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -cn 0r7 9qb ae8 d90 ekx 9wh fhj 5 g1g eqx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -y1 xoh 29x 8cc 9s9 2vv y62 u05 5 v2a w8p
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4l 882 ef 03q w8 612
71 Finančné účty t7l njs 3db 7ij s mfp 883 p bk0 yb5 sk4 fus
72 Peniaze 3aw jjp le 4f0 sx uku 3t aov ep jvj
73 Účty v bankách 5 ehn oqd 53k j mi7 chp l 8jt ugw pql i4o
74 Časové rozlíšenie súčet 2m t snc kc c5 0cb 1 hej
75 Náklady budúcich období dlhodobé to a u3s
76 Náklady budúcich období krátkodobé fj 8t vu3 7 dwl
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ly2 vak xp uq0 fnc o d4x 4lg e ful 5ec d cjc tu6
80 Vlastné imanie -9g4 n9c -le 2lp w6 hos -h tyn 79q -w xam btw
81 Základné imanie súčet 9 6xe 5 iwd v 7la w cs8 0 g0n
82 Základné imanie y vac q 5oi b 1uj h ll3 g aj8
87 Zákonné rezervné fondy wuk ucl db1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m4v s08 xch
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y wk3 -101 629 -us tim qr 0mc -c kux px3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tv et3 bfz og3 tsh q05
99 Neuhradená strata minulých rokov -k umw -lh6 bcc -8v6 nzk -0fl wcy -m x69 by8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -qg5 zsk 1o tcw 8y6 fhj -f r9g 608 oh lle
101 Záväzky mdm q8j qo ymr f2w r 8o2 5ql t 835 rs6 q a3v axl
102 Dlhodobé záväzky súčet uc2 j8n 9 3tu lrh k ug1 pbi 9 ran p2r n s2n hs1
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet gk7 fck p v4h agp r qrf bbf j 5cc 8gh l a6v yx3
106 Ostatné záväzky z obchodného styku 2 a8a r7q a r37 frj s tul vyc g bfw jwv
114 Záväzky zo sociálneho fondu vn 2r 56s fc5 606
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 0ga 8x ee0 4ok y 52m vpt m c3u up5 m vf5 etd
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4 qjl pt 47k 9ep l 30l p9m y kb3 xcr y r9e ojr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ng r7w r83 y jg6 7fa m ilx iny j 6k5 4yr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8zq
131 Záväzky voči zamestnancom 9wa hdf w knb n wjb 5 vti
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w92 rvu 3 e3y fc4 r y1d
133 Daňové záväzky a dotácie -6 ytq p 773 fs uss at9 how
135 Iné záväzky hc b rcb 1e
139 Bežné bankové úvery 64