SiKo reality, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 481 6 569 6 055 6 020 9 551 22 896 21 651 17 948 11 249 15 650
2 Neobežný majetok ts c50 ld rwq a e6p z a22
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 000 11 000 7 000 3 000
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fz 3ti 4z 2pd 0 znl 2 sz4
33 Obežný majetok n gpc m qqn 9 agh a ozc e f9f g gaq jz tuz 5y 6an l 6vm dz a7d
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 26j c19
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 19z 2 y4i y2g oak gko r5 h 91s x fum k 1ns
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet onb 7 gwo 983 0br xg9 kz 5 jxb d c4j 6 vlu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fnz
65 Iné pohľadávky dff uns
71 Finančné účty w zg1 q 5eu s 16q 6 2ix b 9nm t 6w0 49 foy t 433 a hhi 2g q45
72 Peniaze j sin v lj5 z szq h 0ih f hmi l 14f l9 v3q v 9oe 8 qko jz 1gn
73 Účty v bankách dkj
74 Časové rozlíšenie súčet oh1
76 Náklady budúcich období krátkodobé gtb
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v fi7 w 570 z dd8 9 wp8 r lmg su ljf 2v 1ud 9r rq1 ok fwe 1g a77
80 Vlastné imanie 0 ixz 5 pnq v xy7 t 5yu v 0n9 uz y89 k 1me fa x2m nd 4ea r8 ks6
81 Základné imanie súčet f vaf w 40p 4 uw2 y 7i7 u 24x 3 nu2 6 y93 6 hd0 l ghk q yag
82 Základné imanie v zoe v 4sr 0 sm0 6 opa c r1p l b2b n hdr x bsz 1 iv2 b if7
87 Zákonné rezervné fondy 9r fy ux 96 mb myj z1a mie nrk ndj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 46
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ykb -3 1n0 -w azm v9g 0kc m tlb g 348 0 0dh 3 o8t g d35
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0lt 96c lk4 0 hhk w brx s 764 0 pop 4 zn0
99 Neuhradená strata minulých rokov -t fch -b er2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z qsm yq1 x jh5 75f z iuu f hv7 -a cz9 5 o5d -b66 1 lwr
101 Záväzky u jrf s h7x 21x kde oc3 0v zol y6 2q6 4 47m oa5 c hl9
102 Dlhodobé záväzky súčet l u v 8 z
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7
122 Krátkodobé záväzky súčet p ksm u 7og g51 fos 9v3 64 w6z 5x kwk 0 1cm ow2 x cee
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 6v1 dd p10 fa u wpj
131 Záväzky voči zamestnancom i8k k1 3v acb 8w0 e38 fsh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia lro
133 Daňové záväzky a dotácie 5uq m3 wbr 2h0 tjp j51 moc x06 05c j7k
135 Iné záväzky 2 jl3 ey5 k9d kr sth qx ol5 a 7ce 1j nr
141 Časové rozlíšenie súčet aii
145 Výnosy budúcich období krátkodobé lfd