O.K.R. motor, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 13 000 255 794 444 028 629 063 944 928
2 Neobežný majetok u0 jgj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 44 934
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v1 w35
33 Obežný majetok au swp kcw jrf o7u y1e g7g j9p ak3 li0
34 Zásoby súčet ns b2p qfk v1p wry u52 yrr uu0 81k tro
39 Tovar rh 9cp 914 2kf r49 5qu t53 7de i08 yay
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fr x8k 8v jgi lr ejq fm zub
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet jz 2jx 9r 81j h7 696 4c dxr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ez uqd dx 2b4 r5 lgm is kc9
71 Finančné účty wtb 3a doh q m89 t ktt 0 s6i
72 Peniaze a6b rq zfu lfw yyo 59b
73 Účty v bankách i 6lc 8 n27 q j2i 8 0iv
74 Časové rozlíšenie súčet w tm6
76 Náklady budúcich období krátkodobé h c7x
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8z 0mf 923 8fp kr4 rdx uyz us9 iqe 4hd
80 Vlastné imanie -pk 94y 8 u8t k lqf 7 2t2 u hfx
81 Základné imanie súčet v l74 c 43s y i0d w aqx
82 Základné imanie 5 qji 4 156 c q2n 1 qal g 9fc j c24
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -8 62x -5 0j3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1b 5vr -2 1pq -2 pzc -d v3f
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 7au 4 6hb o b07
99 Neuhradená strata minulých rokov -ga msq -38 aws -vl mhp -qr 3q1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9w ff4 7 qcm 87e 71 8e vuw
101 Záväzky g7 x2s z13 oh7 6i4 ijo jnc lrw 8zs tr1
102 Dlhodobé záväzky súčet ep ifk
110 Ostatné dlhodobé záväzky r4 nuv
121 Dlhodobé bankové úvery lr obw c1 y29
122 Krátkodobé záväzky súčet yg vy7 97f bet hzw wur aqi j03 nny 4kd
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4f zns 5e oj3 jq 9wr 8j 826 0aq ix5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ag 8ow aq 12w da meu rd7 zrt
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu oe fgs jgq nt5 jfh dbc vd8 ya1 v31 vgt
131 Záväzky voči zamestnancom 80v 5p3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia kpp msi
133 Daňové záväzky a dotácie y ztt s jkm d lpe n 9dc
135 Iné záväzky z4 c5 xz