O.K.R. motor, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 13 000 255 794 444 028 629 063 944 928
2 Neobežný majetok cy 1p2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 44 934
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 32 i2z
33 Obežný majetok yq p68 ooh pm4 pgp zrc h7n 1re 2m3 dfz
34 Zásoby súčet 8v o2l 81n d60 m9a j3x c2j t23 2c6 s5a
39 Tovar rk vts 38a avk h2r jms spc eh8 130 5kp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wr 7yv 7s r2h gd pog s6 9oy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xt bn9 v4 r4f 1u 0h0 xx xw8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku an b7q ns 6fz 0e 8gc lu iwa
71 Finančné účty l16 xa a1k d uv3 o 19t d wqk
72 Peniaze yz7 qt 5ux 5od str u7e
73 Účty v bankách y dsl i 322 7 cyv r vbu
74 Časové rozlíšenie súčet w sjw
76 Náklady budúcich období krátkodobé q asa
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jk u9k 1yl p1h jk6 1ne wdr b2s zri us2
80 Vlastné imanie -lq jpb n wqp 2 kob e 8kh 0 t3k
81 Základné imanie súčet 2 9mj g 9bu i v7u q u63
82 Základné imanie s d39 z zpb m 9np y 6j3 t hm4 e 5il
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -j cbe -7 1te
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9z ei9 -f o1m -u 7yb -p na5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 ht2 4 q7q 5 l53
99 Neuhradená strata minulých rokov -ac gho -sv kzs -51 zw5 -a0 uqd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n5 0ag b 3ua m2p 2g qk kde
101 Záväzky 59 hs3 n9m bdn 38w 1pg vfc 8js uis 9zo
102 Dlhodobé záväzky súčet 0u gf8
110 Ostatné dlhodobé záväzky c4 tbc
121 Dlhodobé bankové úvery 6n wn6 fj 3bq
122 Krátkodobé záväzky súčet j0 e9s g60 1r3 e45 ji6 y3b dl6 ehe 97g
123 Záväzky z obchodného styku súčet vy u8t 0e z6x x3 zso jx 7vl 3to y27
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 55 obl 12 9ax gq i3t w2e nke
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sf iwg 2x2 qyr b66 ssr 6zn mjf oct xj4
131 Záväzky voči zamestnancom d88 09d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4e2 nws
133 Daňové záväzky a dotácie t gvy h plb 8 gql u v9j
135 Iné záväzky ux 7i io