O.K.R. motor, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 1 148 470 821 808 704 697 1 126 923
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9 1l0 m60 g32 9jq o2m hiv 7 to6 otv
3 Tržby z predaja tovaru q 4j8 870 dwa 8pm ud1 rsx 7 n2f 10z
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 agd 9 jha 5 rvq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gq drx 5 eri o37 pzs jaf uh1 v8c g 4xn qiz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 570 1 096 380 801 795 686 073 1 077 188
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z7 j84 l7 hyi u ey6 b ivi
14 Služby dd owi e dfj 0 2j1 n nc0
15 Osobné náklady v aek mk bjl
16 Mzdové náklady x pnx pt z8l
18 Náklady na sociálne poistenie 2 415 2 735
20 Dane a poplatky ze igw h 7ii
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ww vw0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku jf fhr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť -jo bno 464 1w5 g vwz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -mr ece k aah l eg1 d jxy 02 0kr
28 Pridaná hodnota -yj kvk -55x -l uv4 7d 9h5 lx 9eb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3 x d ii
39 Výnosové úroky y k s 8
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek n w 4 w
42 Kurzové zisky 0z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu nii of1 t dyx v 88m
49 Nákladové úroky 88t v etm
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky ebq p y1t
52 Kurzové straty m w6 q0 4in
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fvp c4h oex xlx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2d3 -20o -4 mzf -c aem
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2b qoq 3 91k 7 uzl 3 is8 ni v2t
57 Daň z príjmov f yv2 u 4pv p 6sn
58 Daň z príjmov splatná 8 zzy l vof k hlq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 570 8 823 739 30 10 126