TECHNOSTAV PATA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
27279/T
Dátum vzniku
09.04.2011
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 22.6.2017)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom (od 13.5.2014)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu stavebnej časti jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 9.4.2011)
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien (od 9.4.2011)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho (od 9.4.2011)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 9.4.2011)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 9.4.2011)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 9.4.2011)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 9.4.2011)
 • vedenie účtovníctva (od 9.4.2011)
 • výkon činnosti stavebného dozoru (od 9.4.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Milan Čelár
  Dlhá 1050/15
  92553 Pata
  Slovensko
  Vznik funkcie: 09.04.2011
 • Ing. Daniel Čelár
  Jágerská 891/13
  92553 Pata
  Slovensko
  Vznik funkcie: 09.04.2011
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Podpisové vzory konateľov
 • Živnostenské oprávnenie
 • Vyhlásenie
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Zápisnica z MVZ z 30.04.2014
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z MVZ z 13.06.2017
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum aktualizácie
26.02.2020