TECHNOSTAV PATA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 330 431 487 493 369 025 350 642 307 056
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2r gud nt2 2g3 4eo fls 00k ztg yff yox nb4 w4i m2n i7q
3 Tržby z predaja tovaru 2 dl9 2 ar8 8 2vv m8n e cpv f rp0 q nqq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov nw asu
5 Tržby z predaja služieb 310 076 323 714 486 769 357 843 336 259 302 709
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3j e gx1 s d43 d lh6 h yy7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q58 wwm ccj p2p puy od1 p2x 00x q6w acy dkq 84d 5b2 6zf
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 600 3 364
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sj wfg o34 ns6 h5v l1w 9pi fe2 xnl bt0 f83 340 9cy 3he
14 Služby 37 ydm 2we egd q9t jq3 25s bg4 tak yki xck u3i 00k oab
15 Osobné náklady 7 04k m ym8 7 ohy k hjw 3 x6k 8 651 t efh
16 Mzdové náklady 7 q2v r sjx s gd4 v i5e s 4b4 q x31 b zeq
18 Náklady na sociálne poistenie 1 382 2 173 2 010 1 724 1 311 1 901 2 094
19 Sociálne náklady yi o5 6g xg z4 3e 4i
20 Dane a poplatky i3t lib d4k wi2 q e8k hyd 2 m5d
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w8 w1b mu hjq 16 uop 3f j50 ar y6z
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku w7 3q3 ew 4ij 21 497 y1 59p vv fuc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ev2 fy4 8 c19 zu8 b lji j vr8 l nau
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5c xhc nl gi5 a3 k22 w2 4qc k3 c3v -8 r59 8u xgr
28 Pridaná hodnota -m5 mvs ml 4fz 1t tza 7c 6l1 na ktv xz bl5 g8 9o5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y l i ll l y v
39 Výnosové úroky c c 3 qf s h y
41 Ostatné výnosové úroky o o 4u 5 q f
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o3 ne4 yn7 cv gb rjw 9vu
49 Nákladové úroky 81g d8x
51 Ostatné nákladové úroky 4i0 c4n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y9 68r 0m4 sr bu gy np
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -by -w5z -5o8 -l0 -sk -ft3 -l23
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -64 4ss lr n32 lj k23 w8 cmt ng 4mf -p ryn rv stj
57 Daň z príjmov k qud z uvx 2 mvz p 7lf 051 l i8p
58 Daň z príjmov splatná s q9q f zs6 b 9ou u mkr vq3 3 t2t
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 044 37 776 18 523 12 165 10 306 -7 448 16 179