TECHNOSTAV PATA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 330 431 487 493 369 025 350 642 307 056
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8m uhe rx3 a88 xvh jpx af0 jp2 bnb isj p3a 9ws bx4 f9s
3 Tržby z predaja tovaru m mg5 z fnt z i66 u48 f j32 s ojg 8 4az
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 46 gen
5 Tržby z predaja služieb 310 076 323 714 486 769 357 843 336 259 302 709
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti tm o n2j x 5i8 s 61v 6 kyj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fh0 75m 4d3 bpw 8ot aw7 qjy q02 dtg mkx 6ha qhd kur flr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 600 3 364
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sp tl4 mnx h4e n6j 48w en5 jw3 60b tdc yfy 062 b3b 71n
14 Služby z3 hkl 48e 84e udi rgl lfd 131 x5v 0wi ryu x5a hu0 o4i
15 Osobné náklady b e0u 3 y66 v jfd 8 1hk t yqt w y0h f igy
16 Mzdové náklady u ozu d t4o v 39l 3 k9l 9 j1d 6 6er 7 4zo
18 Náklady na sociálne poistenie 1 382 2 173 2 010 1 724 1 311 1 901 2 094
19 Sociálne náklady er g1 pa fp af fo qg
20 Dane a poplatky d7m vip g18 tdd f qr2 9jn o j9j
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku kw gje 00 x0w zr pkz lx vrk xx ses
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku un zu9 tv z0k qz z2h ie 462 kc 2ac
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 85m 2al o ph3 nuz h rzn 8 e1p z b4v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -71 vwb 3r 8z9 eq u25 hj rml cc br1 -6 smu 0d 6j1
28 Pridaná hodnota -8r 3yf ck hfv cw jv5 9c jeq rm 3og li s59 hk h58
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z i z vs 3 1 j
39 Výnosové úroky c 2 5 gq r e o
41 Ostatné výnosové úroky p l ab o q 5
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bc od1 yvx n8 qt 0vq nfj
49 Nákladové úroky fzc kri
51 Ostatné nákladové úroky 6f0 78t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xl fp7 sdq 1c gy z2 zi
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1o -5sm -343 -u1 -5i -28i -7bk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ak 2ow 2a 6i6 gp g6w l5 jdp q7 gi3 -s 3lq m1 jnz
57 Daň z príjmov r x6d l 7yi x p7p h jyw 6vk v q6k
58 Daň z príjmov splatná h mpn h wx1 r 7hq n 2p2 5tm a x3n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 044 37 776 18 523 12 165 10 306 -7 448 16 179