Ecomarketing s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 3 802 3 767 24 962 21 255 29 506 42 420 29 722 30 266 24 702 20 747
2 Neobežný majetok 1e 7cs ys g5v 2c 4st wm 62o 4s 0yo wo 9wz 6j net p6 lu7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 562 14 562 24 428 20 390 24 340 17 066 13 676 10 500
12 Pozemky k y6q p 6ru 2 762
13 Stavby e avx h x1c 9 19g
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pz rmp 66 sdn hk 487 0q 9ax 0d yao n rii i f2x o t9b
33 Obežný majetok r dxf f tib w5 eq2 y lwi 5 yff r1 530 q 1p8 n9 e67 qg 7ee kk q27
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7rz 2 v9j f znx 2 3fj zn ca5 16k xx k8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet amt z rl6 yx 7bc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku uwf
62 Sociálne poistenie 9 vpq a uqc cw1 lq bu
63 Daňové pohľadávky a dotácie e jyw m s8g 9ul 7n v0
65 Iné pohľadávky h hpe
71 Finančné účty r rh0 n 39u c boe h 6av 6 br6 ty 8d0 t 2rw a9 125 40 q60 0o yro
72 Peniaze w mv4 i 6ji 6 8j0 p 480 5 01a z0 56w x 3tr rl zwv gk ltf 0k xxu
73 Účty v bankách ac
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a ubk 4 fkp 6q 9tl he 87a aq 2ou vp vns 8g zny n2 ish 4b jey 2b err
80 Vlastné imanie j skl k cfw l tmw f q4b -s kls k qbi -r wrc -k6 9dl -sx pi0 -ru xxy
81 Základné imanie súčet f qlm i xxz h knk x pno w k3g 5 d40 g gnz f lm2 2 idu w c8m
82 Základné imanie d 9j9 4 850 h sx5 3 u6o i lek z y25 o pm2 j rjt g ec4 f 59q
87 Zákonné rezervné fondy 7eb d8l syp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -e ctu -3 3jd -f fa4 t 4 3mj m by3 -m7a -09 wyx -y1 hc4 -qi ra8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j n m9k v eme
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 7rf -3 x5q -2 xes -8ly -1d b0l -1a gxw -g5 rtf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l4 -g9 x of5 3 p01 -am zou -e 8mq -1o ids -0 cpp -7 1ne -9 efc
101 Záväzky o3 rqm wd we7 6v aed ve j8p ct 3gc gm 9gh pb au9 ht 9vc
122 Krátkodobé záväzky súčet 9n 54s i0 ngc 7b 50q re isv 6w sc0 iw xci rq lpn gr 8n1
123 Záväzky z obchodného styku súčet 57 ntl xfm vre h8v g5t e6n n6j hqz
131 Záväzky voči zamestnancom 59p 83p 20a
133 Daňové záväzky a dotácie ztt 9 r8l y tpy c ggq erx s 7mt g54 vm
135 Iné záväzky 5x kb6 bw xt1 q4 npx b8 ts7 c9 lpm ql gw1 3t bhr