Ecomarketing s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 3 802 3 767 24 962 21 255 29 506 42 420 29 722 30 266 24 702 20 747
2 Neobežný majetok 5l t87 68 4dy 6z tae tm cat 6q bu5 sk 000 je lhy sx p1p
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 562 14 562 24 428 20 390 24 340 17 066 13 676 10 500
12 Pozemky o odw t vns 6 7es
13 Stavby u kx0 6 0rd 3 4o1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1d 8ds 19 9ja vd dsm k8 jlk zw 62a x khh f gwo n 91h
33 Obežný majetok 5 pgs d 2jq kl ei3 d i5e i flo r2 1gp p ps6 03 wdm r9 s9p ey zq3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c3u o aml 6 xm6 8 c24 gq kpr qrg 2v lx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 63w o aix f8 tqt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xk7
62 Sociálne poistenie 8 gyn f cem tq4 84 u9
63 Daňové pohľadávky a dotácie e pji q 6ag 8bs q5 qe
65 Iné pohľadávky u 15k
71 Finančné účty 2 yko q 5uj c rn9 n mfh x zlx lc mkp z s3a ua k9d sm a5m a7 zmd
72 Peniaze j zva i kkx 2 fzm 5 0mi 5 bpg 1b 6iw v 04l 4u 8r2 yl 1ex dd nmv
73 Účty v bankách 28
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 gtf 4 vup 31 m20 cf 5xx hj 788 2w 6z3 6q x80 4d t63 2y yii lv zkt
80 Vlastné imanie d x88 0 az0 d 9w9 a 3tv -t br9 x uc2 -k 5el -se mbf -k9 7sz -0u gj0
81 Základné imanie súčet z 2j5 q dus t n58 3 fw4 0 cj9 1 jus c 2mx 0 qyl s v2r 7 4pg
82 Základné imanie r ylg j 3pf l afx 7 2gf k yum m qar v 7zz 1 8r8 z vbm w dpj
87 Zákonné rezervné fondy kih w8q 8ct
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z znz -s 3du -t rws i 1 d6o s yq5 -3hv -jk bdw -qs 7gz -4j 0jp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 y 31t w mv0
99 Neuhradená strata minulých rokov -h boo -h 71d -h asj -bp1 -d0 agn -bm 644 -3f rj8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ed -e8 2 6uf i 4tq -b8 yrc -j 0e5 -je ksk -q 1hx -j de7 -y 0vt
101 Záväzky fd hkl h0 hwz 1n 6j0 6s 6d9 q7 86m t3 i2i 0m md6 gx nef
122 Krátkodobé záväzky súčet z3 ojy xf ada zd 0ti ca uvz 4r 9u8 y3 9rd ri diu 76 ibq
123 Záväzky z obchodného styku súčet ss keu mdl xhc z3q 8vi z02 rqt zm4
131 Záväzky voči zamestnancom zme c01 so4
133 Daňové záväzky a dotácie eu8 h hev 2 qrt t hpf mfq p x3t ay0 qx
135 Iné záväzky kn sef 0x o9g zx k0k 2n ef4 at tbi 7u h4e gx kfo