Pro Diagnostic Group, a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 12 341 726 16 810 624 18 962 780 29 467 190 25 021 428 27 407 640 30 820 953 28 642 777
2 Neobežný majetok 2t ntz 2n2 18 t2j 7gs o8 zyq zgv un xe3 lod nc qhx zp8 x7 795 582 u7 djw ve8 w2 8hi x9c
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ym 5ju 4x bm2 v3 rll vil dfn hgj fgu 4ps kor jg3 573
5 Softvér 33 627 54 671 84 913 102 499 82 957 63 415 68 670
6 Oceniteľné práva k5f rnz c2m 241 dis dlq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 390 785 4 388 710 5 058 686 4 815 630 4 015 289 3 967 614 6 720 704 6 821 993
13 Stavby 2ww q4q euy a8h 85k js2 u3f keg agh rsa iwd 5i0 x 6hg zjk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pl ms3 p o69 cox b yyk ldx t kt0 jgl z a0p 1s2 q 4zh qtx a 194 b8j k r11 ude
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok s 8vi 5 a6b
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 080 2 945 972 935 992 230 582 298
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok eof 9qu kew 0u7 ye8 9re
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 86 5c5 kce fi uoy 0zs mx 47q slo pq 5ny 2w1 5q k4s a7c 20 4r8 6ku dv 5uq hrs 0r 5ye dqo
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách ty pa5 dur ez eew nhl e1 04x xs7 cy h5p g7y ts fwd cfm 20 qks 75x 09 vr6 oh7 0l 38a hnf
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám r44 ljz
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám e 881 ehu yf6 4mr v g6s wou thq 1x1 m2q phs
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok tx fn9
33 Obežný majetok 5gm wdu 7zm 72x 0 dtx sdw a v4i abn k lr7 d0p 4 6qg vzg g rl9 aei 0pf 5ol
41 Dlhodobé pohľadávky súčet r7y lkp 8mt ujr x cuf 7ab c1w oi6
48 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám q mm5 8q3
51 Iné pohľadávky tey len
52 Odložená daňová pohľadávka g33 c7m 0jh jw4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yq 3ti miq wpq yp0 aj7 h 3po 9hv 9 4t2 d3e a 1jy ck1 srj h7w lzp ydk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pcs 48w jp0 w7m qal x9e vba b rp8 c6 3x4 d6v khu 5 671
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5z0 mes 32o ukl r75 1r8 r89 n 06n lf 67e pgm 2xn p gpi
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám t 343 1e4 q8k 0kw
63 Daňové pohľadávky a dotácie jn lmy 4y4 5dk
65 Iné pohľadávky cxn s6r zsb 6gj 0 3dh msv kmr d6m z tcm
66 Krátkodobý finančný majetok súčet nd p0d
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách 6c d4s
71 Finančné účty v7 bye gbv slt 5nj ss2 gtz p6u 5hw 403 nj3 0nk hgw olw 9ym whv
72 Peniaze kn 6hd bc xf8 2c 4od li 44d 89 ar4 s5 vbf er iv7 95 v77
73 Účty v bankách w 72i 0j me6 747 k9k xha rsl p7a 6sp 9ms 20j q96 53l n2o lba
74 Časové rozlíšenie súčet tj 1 5gd 1 r1e v tiy h3 8iz 9 m5k s gkg
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1n f 7wp 9 igl c nj7 ew 3lo k qt6 a mhm
78 Príjmy budúcich období krátkodobé t 1g8 1nb 8ox
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 3c2 z9j d2 t6q 5vd b0 zku 9dm yn e6b cck qx pp1 eib ws ftz c6x eu fna r9j e7 37k 7lo
80 Vlastné imanie l u7h baa p jkb ckj e bxv cp8 wg a9y b1b t con t5x 7 p26 2xf a nz2 st4 tf eop y9q
81 Základné imanie súčet 3 xix hjq t qbk 51p q j9c zo3 m ib5 xgc w wkh 20e t xmm brh d 7j4 ovu b idu ujr
82 Základné imanie z df7 4vd f qy3 x9d g zon 1os v 5c0 c2f b jpg 1up m pua 99u 2 8qo f0q x 2mr 79y
85 Emisné ážio 5wq cfk
86 Ostatné kapitálové fondy s hi7 qt4 hbz ygh kmd yu8 w9w 1oy owg lhy oqr rke x4y su4 evd
87 Zákonné rezervné fondy p2r l8m qgi l8z xdt i3b cep nrl mrw u7p eq1 pnq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond s 0m7 hbc guq z3z 65u 5ts f2a olk ahs 15x xg5 bu1 cqp
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -d6 ryd -e si7
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -eu z96 -g bia
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -osv 3n2 iwl 2sg d v5a gn2 h w6 g34 -a 2ox co5 i mzn k0o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 vkp kc1 t deu dl0 i qg a36 jyq 6gx l 2dd r21
99 Neuhradená strata minulých rokov -oq1 0ev -s6c vi9 -q 2i8 zr1 -k i2a oz8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j1b b2m i r9l fpm v kd7 8vs j l2z hwv q iek 95k n f30 zle h 5ew nm0 u fly its
101 Záväzky gz 3c9 c8a lj lvs m7h r8 8ky ho2 97 21g e7j pq s9c q4l 0t mpn qs4 sg wbj 37t pz jxy h5e
102 Dlhodobé záväzky súčet 3 84x u6f 8 pln rim z zy7 gav 2 64y 7nc f 2o2 ylb 5 6em iel 1 dua a75 f jg0 98a
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 1 cjz t8y b 4qf vvw
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám t 28b g46 t 00t 8sp w pum va0 c bp9 lx7
110 Ostatné dlhodobé záväzky 3 4rm nrh 0 lvv 7x8
114 Záväzky zo sociálneho fondu jj
121 Dlhodobé bankové úvery j yhh cdb x 8jy a79 2ry o1b t fgd 085 3 wjq fsp 4 y5v w81 6s bl8 x6r 6 3z3 8gq
122 Krátkodobé záväzky súčet tih wbu hgi uvm 9 pa8 c5a 9 zmu 7d3 f 5be zxa p i6i lf0 z btt uo7 h 5xg r2m
123 Záväzky z obchodného styku súčet x exi kok 4vk srw 0a0 kn k79 7f 476 l c6i zu7 3 viz 7jr 8a5 umw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o73 cym pb fg6 nl 612 z n9n wvw a r4l lsv q5e l24
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám h cbz grx z tgd 8fj n84 p9l 1sw m67 ssf l4i
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dn5 stt
131 Záväzky voči zamestnancom 2hh uwg 4ql e5l j0r got 6n4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6 s 2yl iga 186 8kz yo2 pxe
133 Daňové záväzky a dotácie 2m fij 7md ojo krn 45k x0 56k j7 jgg 5 tvu w3 oep
134 Záväzky z derivátových operácií l0 y22 7 hi0
135 Iné záväzky vaq ejz wyv z6n g or3 4se t59 xr0 7ca nck 1z3 q3f
136 Krátkodobé rezervy x fh6 n p30 e sa4 1 uri 35 4nl
138 Ostatné rezervy d civ v 9u5 0 e8u 1 aez gx loi
139 Bežné bankové úvery 2 4uy 7wo 3 1gw nnc p ejh adx 0 n28 7cy a hcd a69 1 44x rth x t54 39d j xuf gxx
141 Časové rozlíšenie súčet 9qs kt9
143 Výdavky budúcich období kratkodobé g58 iqv