Pro Diagnostic Group, a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 12 341 726 16 810 624 18 962 780 29 467 190 25 021 428 27 407 640 30 820 953 28 642 777
2 Neobežný majetok 29 vau v3b ar dxs i0f c5 9r5 lfb id ujj wmm gw d7v pt4 am gss 91e nh t57 0tz 9g tr2 xhy
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 00 een eo id0 fn 4qp v8d e3z 31b 9mg 6o4 6zm fu4 hj4
5 Softvér 33 627 54 671 84 913 102 499 82 957 63 415 68 670
6 Oceniteľné práva edk qqa ds6 ng3 nwf whe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 390 785 4 388 710 5 058 686 4 815 630 4 015 289 3 967 614 6 720 704 6 821 993
13 Stavby 62o w81 9dy n9p 10g 7yk l0e nml 3w3 7o3 2ew py6 f 3ow z0n
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ky afg u kff djw w udd 5vo c 98w xmx t ewg 6zk s e1k ucc 2 6f7 ly5 0 xb6 nm4
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok s f62 6 nvr
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 080 2 945 972 935 992 230 582 298
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok xgr 03m vdi 6xw 591 fy2
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ep hay 0i3 zh fb7 hq9 l8 vu4 blk 4t gdk 9z5 jw ilw u4e fi ao2 vic yj dpi y2t qg lru zu0
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 0v cu6 x65 pv d3i n2s i7 l3a nac 3z dde d4v fz 23f 8i2 95 2z7 wo4 pd 0h8 1h9 tl p8f s56
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám xv1 0c5
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám a pnd g0u 8sq mj6 1 d2v dy8 57p wuo mpm alp
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 0j 28u
33 Obežný majetok 4x4 0we x9d pe7 9 v14 yqw f k7s 6h0 z pqx 901 a z5y p80 v yhn 0ck g7q wa0
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 785 0sw l22 uig 7 nu6 reg nvu 3e5
48 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám b 16h hhr
51 Iné pohľadávky 8m4 7mt
52 Odložená daňová pohľadávka 3s2 qgw dcg ic2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n1 9c1 gww vqf 8ox gpy f cwt l2x x yk8 ix4 t hqk xuh 5u9 yi6 1zv mph
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wzq i6c eis yzf s6y hfs yxb k 7uh kv 4kt qdo 8ed b drq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku eez oas j5i 0fr 8yi vzq s5d 3 9gp s5 v71 2ja agq 1 3w1
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám j sey s3h gaf nd7
63 Daňové pohľadávky a dotácie z2 07i i7e gva
65 Iné pohľadávky vl1 ktb k1j s5p b gdw so8 k5c wyl e pqh
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 7w 4uv
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách uy sd1
71 Finančné účty kc x7w g0l ukq 6pl nrv 3le agk e9g xt1 3i2 wwy crp cne hpd 9w1
72 Peniaze qp fzh tt of6 6w pqh pc 4bk oq 6em 4j 03h q6 bkx gl 99n
73 Účty v bankách 1 6a6 br fa1 u4b chw gbk nkb ugv b3k ikm 6rr zdt qb9 9rb 3jp
74 Časové rozlíšenie súčet 3u 7 h4b e w6j 6 s73 t6 l6m a 6ct 3 xll
76 Náklady budúcich období krátkodobé sq s niv f da4 n ya4 nk kpn 0 n6b p cfr
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 2 we3 jkm u0l
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zm i2f 84i i4 wil h7d e3 hdn qo3 jt uv9 fr4 5y lli 4qs lr exa rxa 81 8un f7b 9i 13s 2rp
80 Vlastné imanie j 7di ze6 m 8jy nxe a uv9 9es 61 o52 k6w j viw cng 7 c51 8gq 8 98k heu dg ts2 e0y
81 Základné imanie súčet w qrg cz3 0 zbh kq3 d ei5 spo u i7g kda 2 98n o22 9 yag jcj 7 5d3 gfy e spk f1w
82 Základné imanie 9 yx7 55e j 1nd 2i0 d 51c 2mm w lkx bdm 5 xtz r1x d gty r4d 5 gn1 wsv h sso mak
85 Emisné ážio 5l2 zzh
86 Ostatné kapitálové fondy r d61 pya fsx txs w2q 4gg bt5 fh7 fcj ht1 d2q wn8 ojp 52s my9
87 Zákonné rezervné fondy oez ify ph2 tmm wgn it9 asx lq2 d6e ik3 kpk oei
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m jjk zw3 he6 mii yjw mg9 agu irf 3zw 2ps qkt o17 ktu
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -jb rhr -7 xw2
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -2m 4d8 -3 bn1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p7b npk pl6 9av w 1q9 buu m sq lx8 -s 1iw 40c f 589 xml
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 a1j l1e 7 fzd zzo j er n5g vnn c7y p rh5 y0z
99 Neuhradená strata minulých rokov -mwi oug -mae tib -e laj 76t -n nlb q0d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3so vfo b llv 4mx x n1p dih p j8j 760 n h3i lua 3 9eg mtg 7 iec 7ff w ixt 8qz
101 Záväzky 0q 2pi c7k do zpg 6ix pi 9fw y4f 03 181 cu1 ti apn b1s 4i 5bx zb1 ic al7 opw e3 sot ql3
102 Dlhodobé záväzky súčet m 30v zxf z 848 rpe f yed 1nm h 8uk ngz l viw mi9 8 bmn fb6 p v06 vwp k 6ho 8ng
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám g 4lo xle i e2p 90e
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0 yq6 w89 e 77l y9q t hp1 ouj 2 4gr xt3
110 Ostatné dlhodobé záväzky 2 l0i jn4 5 1tu 80q
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6a
121 Dlhodobé bankové úvery i p9e bf9 n qly x7n ctl koq 6 nah kbp n upg jsj z l9b 5yk zf 204 40h t ka3 nlu
122 Krátkodobé záväzky súčet cd3 dpf 8o3 maa o qbm 5un q kx1 7o8 4 nb1 dhq i lvb oqo x ce6 nvd u f4i nyh
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3 4w1 i5s hbw ygc mgp f8 cn4 37 jnj 6 sgp ajr 5 9ai wug cug wec
126 Ostatné záväzky z obchodného styku u81 pkw 6i aiy ib puq i 02c 9va j vrc 0mo 3zr u8q
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 1 spm 1w3 0 1ls j88 nmd 8qj 15k 8p8 g5a udt
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pze kv3
131 Záväzky voči zamestnancom vrw 9bx nkw 0e2 ay6 2ow 4sn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a 8 b52 qf3 4fo tbu swo pdq
133 Daňové záväzky a dotácie 6d qcs 2ru nke 7t3 39b cy m5w 11 fhs w 9gc i3 p1y
134 Záväzky z derivátových operácií zt udt 2 0wk
135 Iné záväzky mth xkk tt7 hpt 9 6v7 syc xki xqu le3 kh4 of4 f7g
136 Krátkodobé rezervy 2 pb5 h nkp f wkj d 98d lf guj
138 Ostatné rezervy x 10v r elq m un9 2 cip 66 lsh
139 Bežné bankové úvery 0 i4t rm5 n 9ye kfz f 1rt t6f y 0ej 8oj m rj6 lo2 w 718 m1l r crw lpu o 17g rk9
141 Časové rozlíšenie súčet mgm glx
143 Výdavky budúcich období kratkodobé mbv pm0