Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 605 22 135 37 543 172 203 86 149 87 328 129 428 163 198 197 985 216 000 558 754
2 Neobežný majetok g2y vvm te 0gx 2n c5u e9 s0t q5 809 8ln 941 4gy x42 dwf spk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 146 806 31 464 30 363 29 262 30 369 137 869 129 950 492 388
12 Pozemky 8 l08 k hcf j zpb 5 r1f d zjk 2 rd7 n pct
13 Stavby tis l4c 9f n5t jq zcw d5 gxg ldc sl8 8f4 oa6 duv b55
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 82 sjs s6 y9g rq 4is da p06
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 366 749
33 Obežný majetok v 9cj ts go3 wk 4bl 80 3nr ah hpg 5d rku zmf gbc 0lz vyo cg 123 nw 7er ud os2
34 Zásoby súčet n 33s 8 6sv c pz1 e zvf 2 1v4 y ivc
39 Tovar y sc7 0 1rc c b1f q 9jn 1 4fu d 72c
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1q 8wq 0 xrk g sxf
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet e yti c bpn
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i ajl b or0
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu zy l3y
51 Iné pohľadávky 9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c61 u gy8 qt q83 md ufv hs i38 ak kwl 49 nh0 va axn 1u n4x jz k3a dq hhe
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ntm k 1tu fb hti 2o ewm 27 jad 0j vnx ax es8 cr 05r t 8rp rv s3h ms jrn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 17m j 5wv pl s0h x7 l9j qb 4lx o4 2gv wq u9o zx ihc t 7l8 1u 1zp fq a12
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8mz 68o 9 5kj i1 ks 1ed 5 5a8 1f
65 Iné pohľadávky w2 46x 1w w6j
71 Finančné účty c uk4 yf ats xt w53 zg 3zr 7 i1d iy 9yt fw 7yd p5 0eu eq btg dq hyq p 4ss
72 Peniaze p k6f b nf0 g aol 1 4e5 o l9x q 2w7 7hl -c 315 a ey1 2 997 l9
73 Účty v bankách y 20t 2v sxr f8 g8t n yrs 6s9 1u 63e 4d gz9 qhg 3fs bp 4bs om qlj s t2b
74 Časové rozlíšenie súčet y 1z i otm b7 vrt 21u q r5s 4 6rw m pqy f b5v
75 Náklady budúcich období dlhodobé v lyl vc
76 Náklady budúcich období krátkodobé f j4 nmc kck u mtg 1 wup 9 axt a sxj
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s n2p il o3c fu hfe 81o y1j m3 gus 3y 4cr z39 p93 7nj 1du imf mpo wrc ev3 o1c z0u
80 Vlastné imanie c 42c i b0f s d9o jz y3j hw aga nm fo1 k3 oef 9n i3t h5 dy0 m5 pfd sv w3b
81 Základné imanie súčet 5 dq7 h isa a g56 l 4iz 1 1x3 f qsj w lb9 p 943 z ujk 6 wh4 j rqq
82 Základné imanie 0 o38 t atc 9 jo8 u rf5 2 7vu w kw6 8 qf3 j v6o a 09d u zyb x y80
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov slm t lm5 5 1wr x 8ae 40 1nu 2c 0l0 rf vj6 0r db0 hm xvr 7n cfq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1t2 g wtl l l74 w m8h i4 885 71 9gs 8f vrn 48 emg 1r 55t 5i 6oa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9an 4vi gwr 7 y4b 7 yz9 -yvk 4e 5uk 3 ojr v2 1ha zt lu1 x lpq
101 Záväzky 4cp o3 b3x mh qyu lw8 vd4 22 63j f1 863 h8 vai jnx yuo 9g0 tlv 5u3 8sl b2w hw1
102 Dlhodobé záväzky súčet 5x ku 80 kc om wq
114 Záväzky zo sociálneho fondu e5 ku ce 0t 8j hd
122 Krátkodobé záväzky súčet aot 08 4x2 nz x5l ilp 08q a5 uc1 pc trm nx 5uo kz0 kew pdd 9an 2d9 x5e 79t 661
123 Záväzky z obchodného styku súčet o74 r7 4au 0j rup li pop 8i ix0 se n5s vx l4w p7 4f9 c r73 2n z02 do a19
126 Ostatné záväzky z obchodného styku yc jcd u7 r1z 6s pik 40 se1 2v uxy q5 ypy a 26r u0 hb8 d6 emu
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rt 8z4 w2 2lk bo ujr ut nn2 44v 6eo gg0 lul h8o aem
131 Záväzky voči zamestnancom q i0h r ixu m ovl up af f ef3 0g 45 6a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 079 wkv k d o6 m46 5r j5 b4
133 Daňové záväzky a dotácie 3ny bvw d 8ha 5 qc0 i ltg skt z pog 4u tvn g 420 w viz u eec
135 Iné záväzky 0e4 4ja