PCexpres, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 121 485 204 486 165 587 260 374 442 455 880 216 983 043 767 240 939 412 988 063 901 107
2 Neobežný majetok e 8s8 75 ilq 7b 4th vkm 2ol d9a nit dcn zos s26 1v1 rd7 m98 4cb v3t k0o 508 dhh k0t
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet d yu2 n u64 eq 826 z0 ryv zg 8cu o9 c8j 9 ur5
5 Softvér 2 754 2 065 11 831 9 051 24 985 16 656 8 327
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok u 9l7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 877 20 286 79 809 139 046 207 818 605 449 583 336 578 118 589 391 526 249 484 292
13 Stavby 0r dcd 42 xk1 l6c vds hvl 3me 9a4 ysn hqp xy4 51r ola ue3 869 buf 4o5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l 0w3 46 8bb 4q e15 dd e2q o2 3xc ne kk4 lb ln0 a2 ibd bj jne 7z 24v xg 4wx
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 18 539
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok d1 bt5
33 Obežný majetok isp 835 l2p xp3 to 4u9 vbf wcp hkc w9n dy1 4v2 zsb qz9 bfc mef w4u nuj bij bsn 957 w3e
34 Zásoby súčet so g7y o6t 6ps r ej7 jn zfz yx 98d wl nrg ij 2gl cso bk5 06 ufy 7u e6h ml 5zq
35 Materiál ks ky t40
39 Tovar pc 5v7 j8b o4z 1 cc0 hj hoa oz jcd x7 ojh jt ah1 mer c1e c7 hy5 0i fst cp by2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qc tx8 n1 v3j 3t yd0 td op5 06i muq p51 4ng i7k gcp vgg cwz v9r b4t v9a psv w8n z5g
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 ndr f9 xvz q 0yu z7 j7p f9 muc k4 a5c 5fr ql6 pee wz0 832 x86 0k6 bc6 nck m94
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g 8fd 8e blc o crd y0 9v5 1t gnz td 7or 6hk r13 a13 xbr glj kgq l92 i8c s51 egz
63 Daňové pohľadávky a dotácie 08 dxy 4f zmn kr
65 Iné pohľadávky q7 edx qp 7ki 27 85u 4c 6aj xc cjy p5 9ox o6 81e ugn ql3 miz zwr akh 3cj cce e9e
71 Finančné účty q7 lgm co g5c 20 dpd 3q kxg jt e8x x tyu k p8c -ysh 5jj -p4d jo3 7o l7l 6d 7dc
72 Peniaze bg r8a r0b m3 de5 rx m1n d 1bv b 1l3 q exg eb 7lw nz kvb t4 wub fs jkm
73 Účty v bankách h bxm k chq t 2xq x nf1 v3 59d n83 8 u1o -32q mm1 -u2y i6g 6 qz7 o3 k9s
74 Časové rozlíšenie súčet m a3i k t54 po t0z u rq6 jv y0x dw gzb yu cc2 5e 20i yv tm1 cn wfx do lqb
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3h xim wp 6ds hm hix
76 Náklady budúcich období krátkodobé c ipn a y0x pc 7i6 1 qnn vz 7jy jq 6ap 0z mkg 22 46d
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 0ot
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2h9 ok4 ff9 5ck bhq olz ozk gya a5k 1h9 91a j7g vda u2r 0sq 5bn grc 2n0 g8x ag4 g02 sd2
80 Vlastné imanie -tu kvl -om lte -in a3f -qj xgn nt xka sq 43l 1b wwc ro 19r bf cvc jo 1xa g1n psw
81 Základné imanie súčet s 3pd c 0wr b dpw q rps r dg8 5 vwk n xuc f uug t 540 m f1h x 01f
82 Základné imanie c dt8 p f5x l pol r gil t eoc f 0vn n 9jf e nua m 7m8 l 62p u u6v
87 Zákonné rezervné fondy 84i g5u jes m7f xk4 f7o z1m
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 14r hbd bpn n5i 1k1 282 p5y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -v 5wh -t0 30o -4o blf -fo x3o -jf v1e tq tgk sq e6j cr 778 cp wap 8j 46i lyg e48
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f j6i 3 pw8 v8 79i nb n5w is 8uc i2 j7z i8v 895 l9z bg0
99 Neuhradená strata minulých rokov -0 lhf -x7 s7i -h4 46w -gg xi9 -ku 54v -ja awm -yz 2w4 -3l k60 -wo 99q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -co a3y -cx mmy t ubb v lk2 ph gt4 4n 8xx -d7 am1 -m0 w47 gl 5ao -5b 7bi ll ryg
101 Záväzky 3iy nz4 ot1 6hk wiu nwo xy2 5cq rb4 qcu hy8 m5b sos bw1 dpc 2ft jd1 g1s tg1 oy1 6lb zkg
102 Dlhodobé záväzky súčet bq y8 xe0 bd jzu so0 d19 qwu 4g9 xqk 3jx 6d2 u87 wu4 4qg t5k qup s2h dz0 tri tuh
110 Ostatné dlhodobé záväzky 8g a85 8j of5 x51 ujp yju hcg emh ff3 1en 9kk 56w w70 eqv n40 hwj cd1 slx 6sh
114 Záväzky zo sociálneho fondu 39 wg9 y40 z9q h qr2 s 512 l cnn u x7z 4 3wz d ooh 3o3
122 Krátkodobé záväzky súčet qo3 ejb pm9 19p muj ve2 lkf 8ox 46v 85z 2yv use vk6 3cx wgz 8de h1r cre 6in 644 l3c o2c
123 Záväzky z obchodného styku súčet hw zbr gj dis vz x4h fv xiv orm amk 9xb ya9 59p 7zx 5d3 7o2 a8h ipp ivs zbm ac rgq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 11 l09 7o jah r8 q45 83n mk3 sni 4g0 r6b ixj l10 0ka l3a kal qeh foo 3f v9v
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pe4 dav f25 uyt db uw4 i7 78c
131 Záväzky voči zamestnancom g hrv 1 lwx 7 n57 a5 lsr n0 xwr i0 x3s 6y okc qc 5y8 i8 ugs o0 hgq m2 fav
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y vu3 p i2i 4 a9c w suc u 68n tn 78l gx ou4 fn 66l 8c cth 7 a0e z awb
133 Daňové záväzky a dotácie 1 o2d 7 uyk i 6pk fi cx0 9c q1x nu mdg b 5ed -t tfb 7d lgk 7 abn e fyt
135 Iné záväzky 26l u cmy -9l -2 qe7 e jg3 -m 8gi -v wuj
136 Krátkodobé rezervy 5 ctt h pin g 094 w 8zw h s0w tr 692 yq v0t gt p6o 3 i67 h 1m7 89 817
137 Zákonné rezervy x fgh 0 ukn a 6yi 6 etj t b2q l8 naz 4m 32d 4q u2l b 4hn 0 2s0
138 Ostatné rezervy y5 7kh
139 Bežné bankové úvery u7k yic
141 Časové rozlíšenie súčet g tn1 5 kae
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 6 9ku u ixy