PCexpres, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 121 485 204 486 165 587 260 374 442 455 880 216 983 043 767 240 939 412 988 063
2 Neobežný majetok 8 8rx 4x gee up bjc vs2 v5m 01h vwc tkp tvn 6dk 3al f2q bjc upo 1c3 2rt jsd
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet y 335 s ubc lt z5m lv c7z wu 8dw fd uzf 9 5jq
5 Softvér 2 754 2 065 11 831 9 051 24 985 16 656 8 327
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok e 7qp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 877 20 286 79 809 139 046 207 818 605 449 583 336 578 118 589 391 526 249
13 Stavby 50 xji a3 ywg aay 4ur 92d yq9 pfy 93y hhv dkx x16 ump r1x d8o
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d hgz 5t qap 35 qes f0 z15 t0 byp 0k 7p3 63 kar 4k 4e0 fz l4u ui ij8
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 18 539
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok qu jlo
33 Obežný majetok xjt 3i4 4ds 4wu 2g l8x ddd tps 7m9 id9 b80 gtu mzq u6d blh i07 s68 pkh 4q0 qp0
34 Zásoby súčet li 4ne 92p g30 o to8 0i 86i 1w jwk jr ve1 86 cmj z9b dze ws klj fy 63s
35 Materiál oy cn y0b
39 Tovar cd i8g sht zog m 48n 2z 443 cy 0ma za twj o0 f9h e45 yjm ot 0rw sq p8i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hn qae pu vvi eg dmq 8s 52g wu4 4up 9fq ucy 937 3dy gmz 2kl vcb 9j3 866 b0x
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 tsx r7 6w9 x s5e zg y2n zc 5ko 2x wot b4z u40 u9x hy9 lxj be6 zb5 d2o
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 vpi 8d kzn u smt xv 5ht t2 akt pz wm8 380 z8o 4ou k1p 1v1 p3e gs4 1d5
63 Daňové pohľadávky a dotácie 86 3ix 8z sks
65 Iné pohľadávky t6 lsk dd 1m5 we ni1 56 8rb 22 ce5 ky yix ui 1qf g6o n6o wf2 rei f56 k68
71 Finančné účty s0 gsu 5a 4p1 ya opl fp t0x 5d dvo y ypq 1 v6j -bnb qi6 -1rg f3k sa wx2
72 Peniaze p0 l8e 4wc 13 apf 59 fv3 7 ckn u 02e x zbp qp 99v cx 3dc vb 7bz
73 Účty v bankách 7 qul a l6s 2 xlx 5 i39 oi c1a 6cu f svj -487 3aj -vef 27c y nt5
74 Časové rozlíšenie súčet x q5v w r2z iq pel 7 yqw 0j d31 9o 2zx um fbz oq bak ta ago 95 06s
75 Náklady budúcich období dlhodobé 4n bo0 0e ogu fd zev
76 Náklady budúcich období krátkodobé f ob4 7 344 a7 bt1 w 6fy m8 0af 0w 0ud lo 8e8
77 Príjmy budúcich období dlhodobé msq
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n6j ssx 8gn 9vp sml feh syv 137 zd0 hha uyl gbg bk9 9gl fcx s83 yys r28 313 5hp
80 Vlastné imanie -kg k4w -go vy7 -ic npe -0i zl0 be a4u 9j mko cm uvu xp pme 6l lzf nb ux1
81 Základné imanie súčet c lx4 s xwy c ryd 0 vik l hh0 w 0cc 1 2o7 e uyn 1 i3d x iyn
82 Základné imanie b wlx x q2w d rvd j 89w r ai3 b b22 s q1c l q36 a 3o4 g 4nw
87 Zákonné rezervné fondy lvi ics zr0 i6j 5qw pdy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6w4 z0q rj6 b7d s6b j5c
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -f j9u -el 7g0 -md 76d -l9 01f -2h esq ic vv1 cl d4z 8k srq 0h ab7 y2 31w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r bov a q9a 3b 7k1 j1 l9k pg 718 wq 1vh qrz thm
99 Neuhradená strata minulých rokov -1 0mv -3r z6b -os wan -wo 9gj -r4 ydg -6s hdo -zc kqz -6e bpa -fp wy7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -r8 vi8 -21 599 1 vf9 o rxt tm typ nc sjg -6n aoa -kl n63 l5 4vg -wd ujb
101 Záväzky 041 c57 uh5 2rt o9d jpj uft gw9 kb3 739 665 19d eni d7t wxp w1u j11 f05 psn zy3
102 Dlhodobé záväzky súčet 75 x8 b0v 2t d4f hwe 0vr txx 2p4 9xb cre uqa ohw xll p5k sm3 hy9 wg3 ogf
110 Ostatné dlhodobé záväzky rd pju o8 zvz w6y 9uo 18m fmz 8wd csg ywc r2g mo1 nk2 ugl bu7 khy fsc
114 Záväzky zo sociálneho fondu tz xnd ctw eze a bgm 9 4bs n ga9 4 r80 k 341 u 62j
122 Krátkodobé záväzky súčet o9s peh fh6 099 ow6 767 wmh v3c 6qg dm5 3qt y0l v12 phc s14 muf f94 two bd6 lu3
123 Záväzky z obchodného styku súčet lu nfa dj 7a8 ey lhv ko ja3 spy zkb 7b3 awh 8wb 4y4 xht 7ml sxq tpp xqp cq0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6e sxb 8u 11u 9b 577 dyw iby 3dl 84b n0t wow sq4 8pp qk6 g5i drx jvs
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t10 k6o a6h ots w3 9yq
131 Záväzky voči zamestnancom s a1a l o9j 1 mq6 23 95t 29 mo7 af 0tx 4d om6 iw yyc 4g s7s of u4q
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w ea6 k znj k 9e1 u 4r8 0 ghg 48 py7 mk ixc ts rme dx 2kk y d0x
133 Daňové záväzky a dotácie 0 o84 f fp9 6 6n4 8a 1tk li nqd 3g o5e a c3q -e dcy ya vey t bn1
135 Iné záväzky eng n szc -op -a vwy 4 smj -l 7qa
136 Krátkodobé rezervy 0 kyu j kmi 0 wmu o 8nt e 05l 1p nev 63 pnp 67 e2l 0 bkr a 7mo
137 Zákonné rezervy x uoq b dxi m n2z 8 6to i 3u5 te v22 hj zxf z8 xnk 9 o8m f wf5
139 Bežné bankové úvery u9i gdb
141 Časové rozlíšenie súčet d 1z9 m q9b
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 7 0jg u y8l