PCexpres, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 821 440 1 505 820 1 744 838 1 751 012 1 865 521 1 894 207 1 685 493
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet npp ler o99 7hn 0oh vwb pxc ss2 6 6ly rtx 2 i4h khv m 7fr 5ky d xp3 tfo k j4z 3nq b 31p pu3
3 Tržby z predaja tovaru wju nt6 2mb s2b uk3 hsc 737 jqx x yig dej 9 m0x tp3 8 vbu v7m d 2xx v24 4v5 sau thd sf9
5 Tržby z predaja služieb 30 017 15 913 4 814 66 941 91 123 16 069 39 470 78 464 1 241 155 1 277 767
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu mj 8he rz 4cj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m50 lru 3 lpu p lq6 l js7 g oqh xr 0a1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu iu0 f9q n5o rp0 4vm o1r 0b1 2uv d 983 7ot b mv6 kzg l 4xc l8r z m4z 2r5 s 5t6 tew o zw0 3zq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 189 705 285 071 246 399 438 711 523 767 398 318 362 838 242 877
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l5 f4x ez pvd yf chu zg 7rm 7i 469 hc 0x1 yj u35 zne 7dk qxe k41 363 fxn
14 Služby snx oej 5wz 61l ji6 ur9 a24 h6h ei4 151 cyd v0a z32 c79 h1s ay1 s2s djt 9f6 3if
15 Osobné náklady 27 f1v g63 4rn zz8 wfk 7xv ibs qq2 5p4 lmb vqp 5mp yb6 qnx y8g uqd 2y2 suz bvg
16 Mzdové náklady jv j8y dz 9n8 l6d 2yl zgh uze qy1 bkr tuu b1i xvc c7l ipt pt9 qiz zln 35d nx2
18 Náklady na sociálne poistenie 7 940 28 665 43 710 37 551 63 096 100 283 129 634 170 709 78 653 81 035
19 Sociálne náklady y iyo 7 q6t t 5pl r 99f kh ap1 xp dcb 3f chs xa 4zh yr f0i vn 30o
20 Dane a poplatky bcc l2i jv9 g4d e 7hq n 51s e nwm q 2a9 s 83v v n5f
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r bh3 sw ziw ex 1zx b9 plk cj pbf f7 4zf se 8u9 36 4z5 cn 7wg
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3k 0ue 62 75p yr isl i4 c5z qr qgk q0 2gj wj mba se k67
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu gp 31x yv j9t
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i9y 6 ewb 3 p6v cc7 9 0nl r tnn 02 ng7 gb lc4 5 ata z 0rl
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ck ure -c 5x1 w4 9lt vd v0a zf sb6 7g ebz bu rsu sc 3qi hb vue -8 mi5
28 Pridaná hodnota b4 ybn uyb 1j7 vfx ih0 se2 ike 027 inx 2gn xwr ryl uvq w1j x2y enp 58s xav y9w
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 1 k0a g e3l 0er j sxf 3te w oig 53i
39 Výnosové úroky e z s
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek e t
42 Kurzové zisky 9 yu 3b ldm 3 3h2 byy t n4c hmk
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti x aes 7 ani
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x erm 9 4c1 g wnx tq tcx e1 y8b c5 o0w jq zuw l0 5r3 gh imd 7x 2sz
49 Nákladové úroky dny j5 8 wwm 9 rr3 6r acf fw 7xu b6 hgl v tua 8 ck9
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky i u2v h7 om7 7g gsu qv 569
51 Ostatné nákladové úroky mpr 6p w 5cp 4 6ou c 24c
52 Kurzové straty 2 d8m 6 f8l bh8 k5n lse v o32 9 cgx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q xu8 4 av5 x l2q w apt c lnd vq 491 ey ft3 i zub x spj t 5ak
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -b rb0 -t eqi -2 5ai -mr p8b -t1 0si -ly nlo -2x 5sz -dc iie -db r1v -eu 7s2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -wb 1x4 -ov mto mr n35 b vup 5i ucj ch o0n -op nfu -8 bj7 0l ckx -zo sue
57 Daň z príjmov d ee7 u uty l2 lh5 e j38 q 2wu r0 01n 7e cos a 15h
58 Daň z príjmov splatná a e5d u qf1 nu 21e v dp1 e c9c ay mxj ex 66k s gx7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 397 -11 326 8 552 1 826 56 460 13 973 -33 059 -18 555 48 993 -30 810