AVB consulting, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
20176/S
Dátum vzniku
07.05.2011
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ vo všetkých veciach samostatne.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • čistiace a upratovacie služby (od 9.3.2021)
 • výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (od 9.3.2021)
 • skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od 9.3.2021)
 • opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 9.3.2021)
 • vedenie účtovníctva (od 7.5.2011)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 7.5.2011)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 7.5.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 7.5.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 7.5.2011)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 7.5.2011)
 • administratívne služby (od 7.5.2011)
 • správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty (od 7.5.2011)
 • reklamné a marketingové služby (od 7.5.2011)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 7.5.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Alica Babicová
  Továrenská 477/54
  97631 Vlkanová
  Slovensko
  Vznik funkcie: 07.05.2011
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
 • Listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom
 • Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.
 • Súhlas s menovaním do funkcie konateľa
 • Podpisový vzor konateľa
 • ÚZ 2011
 • ÚZ 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
10.05.2021