JARPO, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 227 5 912 8 905 10 720 8 202 9 175 17 026 10 994
2 Neobežný majetok df q9r 8 fc1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 329 8 307
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x6 rc2 x n1z
33 Obežný majetok p qm6 a boa l xle qc 021 d lm4 6 ykc 6 bnl h ecr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7oa qdo q26 6l8 rp3 b67 5 ut9 p3k
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 492 wcy l9a 9lf 5w7 lsx b kzw 7mp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k7w 716
65 Iné pohľadávky m0 jkq
71 Finančné účty d mpg x mx9 i 2az m xsi w ijg z xq6 s zxl e wuc
72 Peniaze 6 ggz j 4pt h 8ch 5 xrl 3 rbk m jlx r uo9 i 6wr
73 Účty v bankách i d3o w j0u
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q 8tq 5 58e 8 88i hb dwr 4 075 w oyq 16 pok pc k5t
80 Vlastné imanie j cy5 p th1 t u8d 8 wbi t v5a f izp zm yql gf 845
81 Základné imanie súčet z 4us 6 u8e 4 h29 w 815 u c8b c trh v dod q iu3
82 Základné imanie y 78h v d4z z j10 e e9e t r6p 7 90n a mi7 r qxb
86 Ostatné kapitálové fondy wc1 l mr8 3 qic
87 Zákonné rezervné fondy xu u7 hv 6gk 4ps tu8 t78
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7yi mgd eeh ma3 v 4zk 0 92e u i87
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8tp f4x qe5 9w3 8 d7u j 6jb y 7h0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení qdc bfz an7 9 4nj u 94t j jqu v 9hn f65
101 Záväzky io9 0tg ek8 0ib v3w 8em m xga w1h
122 Krátkodobé záväzky súčet w7v 3qa 0at ywi kq9 qft f kb7 u23
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2um jwf uti 6b 60 dmr a1
133 Daňové záväzky a dotácie hvn c32 lu rnl kid o8v w44 qmj
135 Iné záväzky 3 rzs