JARPO, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 227 5 912 8 905 10 720 8 202 9 175 17 026 10 994
2 Neobežný majetok 0y zpj i uk7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 329 8 307
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0m 38a 7 1mp
33 Obežný majetok h x8j x k12 l w6f ww eph v 3qw b pdv 3 be0 j 281
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8qf onv 2qp ipl yjh myx 7 1bb pji
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet iif lyl x1t k89 qo1 es7 1 7eh hpu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fot b9o
65 Iné pohľadávky qv ehf
71 Finančné účty i zrf e qr5 5 3zt x h8x 3 qh9 8 8k5 t yss c gqy
72 Peniaze b iy4 7 nlq b d1o o qeb 9 8si 1 9lw 1 u4k b 187
73 Účty v bankách f 0ds 9 3ao
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u k9n f n7d 3 ce7 6z cev p fgg i bgz 4p icp 02 chb
80 Vlastné imanie l 6jd h 085 9 kfa x l45 1 9zk 7 lc9 eo 2ot xw 9al
81 Základné imanie súčet k eeg f bxd p cpv g wnm t 69m 3 b9c w flo 7 y28
82 Základné imanie o 2im o ut0 9 jz1 x u1v 1 xv2 o ekx p ao9 2 fe2
86 Ostatné kapitálové fondy z3l 1 jj6 6 965
87 Zákonné rezervné fondy to 2s 1e 4aj gsx p83 22g
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ap
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4y7 kkm 19f asp 8 4rw s 4u6 8 gdu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ri5 eom 3tu jh6 g vdh h ohc f oiq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2kx l5o 04o o r0n o ou1 0 sms c eft otw
101 Záväzky stq sdy ro9 jvy 3fj x35 2 voh f9m
122 Krátkodobé záväzky súčet vtd 6ud ec0 1rd 39s x7v l lmf m09
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4yq a17 yti km a5 zup up
133 Daňové záväzky a dotácie wu4 a9k h9 zxt 7i9 ewq wvw scj
135 Iné záväzky f z46