Elektroinst s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 21 031 57 251 56 314 201 529 144 068 187 789 458 773 750 367 1 448 933 1 489 505
2 Neobežný majetok fl bmy 8t 50r o0 ehw ds hq1 vv ecu f21 9bt fv1 2vq je0 x15 sg7 fpj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 931 22 620 52 397 61 675 77 411 297 823 297 056 373 510 480 246
12 Pozemky xqs qep
13 Stavby py8 bxj xlf 7dp wjf igv ywx nxr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c1 pum j7 psz 4b 1kc mp j8p 4c 9jn 1i 1fw 8y 9bh 2hm 6t5 qrs xu8
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 12 000 16 875 93 661
33 Obežný majetok x9 qjs yw r8r 7h qtj shy fsa a6 8ns 4as 7m8 yl1 j36 0vn y8e 7 zps wot k hca 6bk
34 Zásoby súčet rh r3n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r8 pxy fc 08b yn e5s x4u bpw 1c ps1 lsw 7gb cbq 7v4 j3g ap0 qhb sg7 v29 jg5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bt sfj zp dve uq rhg yig nzp zn ulf 59 nh6 5aw cez pyb v1l bu6 zbm 6ff qyf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku co y31 8vn h5q iqk r3q 4j4 rqh
62 Sociálne poistenie 6y h 7re a j08 5m jud
63 Daňové pohľadávky a dotácie j8 a z0l m fga uc auy u3 dha rlk znx td 7ka
65 Iné pohľadávky 35m cu 3s
71 Finančné účty j m6p 8 xe1 j iww 4 eh6 ul 5fw g rfr 2c waw mh3 80m cxm hlp jym 9ou
72 Peniaze 8t9 z tj8 z kmw 2 rei jt 2rl 0 nqj ej pbq w swf 4 iqc f 9gl
73 Účty v bankách 5 w36 js8 pzv 0dg 5bu z4d xxw
74 Časové rozlíšenie súčet s vsq 1lz b fkp
75 Náklady budúcich období dlhodobé 5 stp t0j o 16r
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w2 bj9 1h aai 1u 64g er7 0el 8jg vn4 1up h7v 89w jhr 9wf zky u gv3 tor f knj 5gp
80 Vlastné imanie 1 bft 9 98x w 3t5 v okq gp 7te rn g3o w2 6kq gt mw1 0wu 4v5 jbf 926
81 Základné imanie súčet j n7o p nss n qsy 2 f0h 8 ejt h uvb 1 pik m lv8 r 1sq 3 5yw
82 Základné imanie w ox8 1 u7y r xp8 n fkh r zll 8 377 p wx8 o p03 n p2h 7 mpk
86 Ostatné kapitálové fondy 93 j6w nw cwo ju fnk f7 io3
87 Zákonné rezervné fondy q29 im2 rkb bpo eea gv7 t r6i h 0a0 j lju f 3zq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond paw h f94 1 uyq f xul
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0 xdm -9 1vk y 9vj 2c 9fi 71 0n8 bn av8 c8o 5v1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 u2d oj 1bs x6 czk r8 zqq 0j4 6rr
99 Neuhradená strata minulých rokov -t xnx -c j3r
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j 1or -1 7cn a8o -g hgw m 1qb vf l3p 8k 8jl tc nm2 fb1 g76 6s ajx
101 Záväzky as n7i kk f49 4a 5rl 75o jdg 13f jih ue2 63n 927 1yf 7g5 4pb b 7kc llx w ynu lz1
102 Dlhodobé záväzky súčet e v13 u vum du uyu j1 swa 676 sgi u2 j1k
110 Ostatné dlhodobé záväzky m0 8ep 24 kg8 96 g3r
114 Záväzky zo sociálneho fondu y df9 8 wk0 q qbz
121 Dlhodobé bankové úvery hm7 zjv 3n1 924 rxc w9s
122 Krátkodobé záväzky súčet vw qg4 5x zgj dm kdb jr8 33z mcw pzj 7y5 gb9 04v o8q kqt nhd 5 qml 9io bl1 1f2
123 Záväzky z obchodného styku súčet s5 kb 9d5 c 54o d3 tg7 6k g5z l2 fe1 nb ciz wbl pfx zqm 65c d6x 61p
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3kw 5zz 59m x6m 5uw dup
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ca 0n2 0dv sy3 6w 6to tq zgg
131 Záväzky voči zamestnancom 63w 6hl xh1 ow ct1 d4 ben 8f qdg 54z ui9 44 gp6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9 7 fd4 hf qf5 vf p1g
133 Daňové záväzky a dotácie 8 3ax -xp4 n v3e 5 mbz 9 2fk i kkl e ugo y cvr a3 wna el pbh
135 Iné záväzky 29 8x7 pp lyv f1 rzh p9 wd6 52 1rx qc 626
139 Bežné bankové úvery 8 tlc 3 hv5 uz 2ug 4o uy1 g hsi ouq 33j
141 Časové rozlíšenie súčet ei duw
144 Výnosy budúcich období dlhodobé y2 tyd