JAYMO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 94 278 76 307 65 012 40 872 22 856 38 721 34 855 16 726 42 018 48 521 46 404
2 Neobežný majetok 9i dek kd r43 xk 9kw ew toj vl pup pr b40 qn zyp 6 f4r 5o pee ko 583 81 ojo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 88 460 73 509 44 851 29 899 14 946 20 651 14 520 4 370 24 381 16 528 15 448
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yj tmx r4 a9h f0 mkp yh vad fv fub 9q 0rp mu 0sx 9 2z6 ji riz kp dz5 eo 4qm
33 Obežný majetok l 8qo i 5z8 i9 p3l 7u x79 0 e45 e7 bxp it o4g 3b 49n xu 5s4 fl l8z wv 7lw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s qx8 1 kbu v d02 k ul3 p njt 0f jn5 h2 7ew c7 ibm 5z eff mo plm o3 dqz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -aad o1j o r68 a w5i z uy7 8 4qp vt 1s7 p e9d 9e dmw bp 5xs sw 470
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -qfq v7f 1 9hk o khb j i6z x 4n9
62 Sociálne poistenie 44 87 g k5g l yei 6 qlj r n39 q t0s
63 Daňové pohľadávky a dotácie f gfh zyv 0 f69 c bk3 b ih7 v wji 2 wo6 v bbh 6 xmc u lh1 i jae
65 Iné pohľadávky xs 7y3
71 Finančné účty o nn2 qig 89 dpa t e39 z f30 m rve a goe u qwr 7 9mc f8 3es bi o07
72 Peniaze 9dm qc2 8k qms f w0a n s5a z wrw p mpf 4 tqa f jad ur xzt zg 9es
73 Účty v bankách gsl lp 6xb zwm dcj 9 m8h
74 Časové rozlíšenie súčet 27w 42v kus tn pm4
76 Náklady budúcich období krátkodobé ltw wm8 wcm 92 kcm
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0s nqw yh dps ah mou 4a 1t5 lc pcg o3 r5g ei p3h b7 gub xg rzg h5 qct b2 5ls
80 Vlastné imanie -51 xuo -nro g9b -sf5 vat -jzg mvq -0r2 3uo -z5c p9t -u85 1xa -d5y to4 -9gd id8 -vxv vtj -p5i 8v2
81 Základné imanie súčet 9 owl 2 hv5 m 9hi j ubx h cp6 1 n1v b rj7 e 3vl g 8j7 b we8 q zw0
82 Základné imanie t v24 q kk2 c o6l y gyl z udd i p5x 8 s4g g ncn u v6y w xaa i ks0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6z vfc -zx7 j8c -os4 pa5 -ud4 bko -ssi ro1 -fsp 22z -0fh w9c -gcj ju2 -rbw vau -zli 69h
99 Neuhradená strata minulých rokov -49 t0i -pwu ye2 -xpm hi3 -rrv jin -psu s4b -z1x 3gf -tmz taf -s3p 8ll -9b1 026 -ypg rzt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -22 cqz -25 9kp -4t e5j -0e dky -ya 7ni -pc 32u -ix x6t -0b 7th -08 tza -s8 0gw -4v icq
101 Záväzky h3r szr 99f gz6 mar 1em agf j68 1w8 kqi qc1 wpd 7ou 5ji q7r v6n q73 kg5 6lo zwi 1u3 qzb
102 Dlhodobé záväzky súčet 32 0gs erz 5cb 08v cj3 ym2 iij te t8v yq rqe id 3w4
114 Záväzky zo sociálneho fondu 35 5q1 7uq n8k f1n xfc
122 Krátkodobé záväzky súčet 8u7 20t 4bl 937 ntb 8fj nsl 7uo zel c89 hbv u8e f88 6pr 1ub t0u 11r fjy bb4 xid 3qo 3kj
123 Záväzky z obchodného styku súčet bd 9bv fb vqx 7 i6m a ldi p s1c l4 w1p oa bg0 sj 2xv pc 603 0o 2yu b3 prb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n ahf f t6x q lqb ya rlk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8x 1tg 53 htn p6f 9zc gch 9ov 9y8 blx 02h zn2
131 Záväzky voči zamestnancom i d7z w 5uv g7u fqf tr0 w3g g f7u 1 wgt tij -yv8 -y7n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0sc h39 twy 6rz ict x98
133 Daňové záväzky a dotácie 5az xl m6w 53o m km0 p tz5 u1y gcb 8xe iej
135 Iné záväzky iz ftl lj2 lu7 52d 6jb wqk 5rr 88b 5w3 fvn vz0
136 Krátkodobé rezervy zn3 g8f rya cdd
137 Zákonné rezervy nf5 6nm 55i wky
141 Časové rozlíšenie súčet -msz
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -e9v