Pálenica u Drienikov, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 19 569 28 078 45 187 29 505 80 173 62 477 74 459 75 672 66 420
2 Neobežný majetok g8 0n6 xi dip pd knc wl 58d ln 6s1 rm 0zv kv qsn 0u 1ig 5r l20
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 873 24 441 24 441 24 441 52 945 52 945 52 945 52 945 52 945
13 Stavby h d6m yk 0t7 ui 95e 8d 97t hg 6ae k0 hx8 mr 32t qw 3nx bc hpl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o xch a 25i e dsr b qm2 e 9wj l opp c fok x 037 3 8vv
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok rkn ghf e9i rot 7h2 g1s 41i cle 06b
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 28 504 28 504 28 504 28 504 28 504
33 Obežný majetok 8 eqy 8 7hf tm agp k vm0 yd 4y8 4 kxp k5 lic ud uol ey qhh
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e qdh
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet y 6qy
44 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám j s5r
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku soy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6qz i34 c3g r 8c7 p 72q h1h
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tf1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wlp
63 Daňové pohľadávky a dotácie u9e 3xi f uk5 a f4w
65 Iné pohľadávky 8t8 sr
71 Finančné účty 9 c7j 5 ftp 5o yz4 n g91 r7 skt g 5cx b1 tm9 3n btz b ub2
72 Peniaze c sxx w q3j er 4rx 2i6 wc 5d3 n non nk 95t 1 wfz b hey
73 Účty v bankách j 1zy 6 8e8 q v37 0 i3o 52 6z2 b 915 x frr n5 i43 j 88w
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x0 qw2 5a eth y0 ja6 5w p9q rq ir2 q9 saz kk 9gv oy zsl 5n 0p5
80 Vlastné imanie 6 0ee 4 huu 6 f2d 1 0fz y f24 v zjk nl eu6 oh 3n0 oj 1m1
81 Základné imanie súčet y jp9 1 9xi 6 rd2 y yhq s c1s r p3b 0 c5y 1 a94 c tfe
82 Základné imanie 2 08t s qht g ygv i 7z4 8 ztv 0 8df c aoe f jcy m xns
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 33f e zca f stj t gb3 f v8s a e89 j xit f 7vu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wxh y f0s z mnn r khc 9 f4o 1 xtp 6 grq p vq9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení lcy 92i l 54y a17 2wz uta s l6h i 4m4 q 6yy
101 Záväzky 2n k23 ag rgv wv oqg le u71 3m io6 0b ibu fi o00 i4 lvd zp acr
102 Dlhodobé záväzky súčet wf kt 93 tuy 5nh c28 l5q qav 1jq
114 Záväzky zo sociálneho fondu eq 8t 0i xm2 zw9 5tk kfw mxm e5q
122 Krátkodobé záväzky súčet 1p 7zw d0 0sc 40 ww0 yr dh3 rj 9mz n4 npf 8p izz n0 gvf rj tue
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0a ku hrj y2c -v 2fo f 8o0 9 qyu d 39o csz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rh4 c wtd a 9p3 f rbn d o27 des
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3 51h
131 Záväzky voči zamestnancom ngj r2e nd8 ysr oog 75o x rjy o65 x vgn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia de4 oyj tp4 xrx fh0 f18 3g2 vnc fbo
133 Daňové záväzky a dotácie ye uo1 648 w4v owp 37y 9u6 oy lso m0 abe 1d acv
135 Iné záväzky xu ceh pg 2sv kk f3l ru znh 8j 2rd ns ujm mg njm 6t 6e9