EURO TAX, spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 452 6 543 6 844 17 485 22 852 22 659 23 968 49 397 47 491 49 210 36 356
2 Neobežný majetok cl 2k5 q6 hqs 6s wj8 f 8rr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 28 078 20 595 13 113 5 631
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g0 7g4 72 d43 kf 1uk u os2
33 Obežný majetok r bn0 6 jyr x ods zi 312 fb u40 7h bco ss 1ay ah m8y hu 2ee 5q hcy ml 6xp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8o z6v 2v 9 94b 2 cm2 q rh0 9 gpf blc m brv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a8u y4o 2m3 isn blg 07l dmo
65 Iné pohľadávky di 8y ks 8 77c d ldp m 1fz 0d8 ep6 ziq
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 9a gq5 v4 cmw
71 Finančné účty j rdf 0 5nt 9 vql yc dm8 3m pyp pq xtt gs iqp ww 0hh 2f a33 ml 1cs sg 9o9
72 Peniaze g emw 5 rip i f1l ic ul9 q bsx 1 00r eo i60 jh iqy 42 37m pp ibs 9j j6b
73 Účty v bankách 3 rzn z ka1 9x 1of 1t 6yb
74 Časové rozlíšenie súčet vl lfb
75 Náklady budúcich období dlhodobé n4 6te
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v bnr 4 y76 n 8gi p5 y53 ga m83 ug mr0 n5 3ko ql zs2 ti w52 xm g6m ve 7wy
80 Vlastné imanie w 3qe 5 50g 1 63v c 3qs 88 ebb r4 brh 1s 2y8 t1 2wb g0 iyy mk idh 2u vu3
81 Základné imanie súčet 2 v9u 8 qaj i zii w q84 i rnq 4 cbg a ycg p 75i v g2w s y3k j zbx
82 Základné imanie a 7qe y xs3 u 03q a qrn j 8al x g53 6 375 4 qtq p tdf 7 0mw d jf8
87 Zákonné rezervné fondy lr aa8 jc3 ssw qzk 8cc lga go6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -i2n -iq1 -a2n i 7lh b zuv q 6yr g qep lc 4mu xq y7k
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d 5aj w g5h r 2sq s ylw ru 30j 6i voa
99 Neuhradená strata minulých rokov -j7a -6a4 -rv9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -621 -z dum g b15 q zkf y a3z f 2yz mh 2f2 4y ize zl ndd d 5c4
101 Záväzky 3f m1 p jgu b 0or 0 n8g h yuv nj 09t 3q vbn d qgs 2 oor
102 Dlhodobé záväzky súčet jr d9k i igv
122 Krátkodobé záväzky súčet tk dx n 9t7 7 ajw n fzj k z0u s1 2ia x xc8 z 15d b 37s
123 Záväzky z obchodného styku súčet p9 4s nm 7z e 1f w4g l6 d8 3v
131 Záväzky voči zamestnancom tt 7i kd 0n at2 757 9tt re0 1mw
133 Daňové záväzky a dotácie 2zo 7 4zb m jz5 v n3v 0 dtb iqd d lv1 8 kjy
135 Iné záväzky 3 a 045 r ayr 6 2it pc8 f 2n9 f 3h0 d 042 t 9bt