ZS Beluša, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q7 0z6 4a u10 qi htv 6p 6h5 m1 v0g t0 p3c 0o nvn
3 Tržby z predaja tovaru uh det 3x fnl
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 21 iih lz b2b 1j 0hq dk ovs ie ew0
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu cam
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ku
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fvk 9x o8f ek 2c1 zj yz9 mc g71 6m uvk v2 3su d2 0l5
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2r hby c zvk kt vhl hn 44m g nrp e nlc 0o i6z
14 Služby x tsj l kdf z jxg 6 8f8 h5 2as l 0h7 g xi1
15 Osobné náklady jw r2r 3x j12 jh 3p9 8c xki 30 yh0 b8 4iq ap mqq
16 Mzdové náklady lj 0j3
18 Náklady na sociálne poistenie 2 593
19 Sociálne náklady y3d
20 Dane a poplatky a3d tnt qa 8n hu nk 4db
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku pro t t9u g bmr m 1es q 4v7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu uaa
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -elx l ei3 0w bdl y0 d02 lg c2l mc 88q 01 2x2 3t dfr
28 Pridaná hodnota ra clc zv nuq f8 uyy gq znu 11 rj5 8c u9o 00 t8z
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p
39 Výnosové úroky s
42 Kurzové zisky d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 55 so 8r a2 pu t3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n6 td h3 bp bl v7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ht -5w y -y1 -c0 -4y -1z
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -a2i 8 bko va nx2 2e 614 uk 8mr 4c mic eb i22 vs 3lr
57 Daň z príjmov 6v0 1 vnl 6 oau k nce rt 27k yg wh0
58 Daň z príjmov splatná nn0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -351 4 037 10 808 16 675 20 741 27 018 41 787 37 126