JF DLAŽDENIE s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 8 052 6 811 6 747 9 113 17 946 17 031 8 400 9 947
2 Neobežný majetok 0 zt0 t r5a bxs y wd6 f 9du y o9h a i2q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 541 1 078 615 5 500 4 000 2 500 1 000
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o sau t 3gq dwe 7 xn6 z fyt 9 5em r xbg
33 Obežný majetok c ns6 w 3n9 m ktf j ped gp bn1 73 xfm 2 zob o ob6
34 Zásoby súčet ob nf ua6 b5o 6n9 ol7 4kk
35 Materiál s5 9g auc i2a ppb zvf kwc
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4d lqe rl
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet e4 vg db
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku my v7 cj
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu w3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dyw g 7jx q unc d 3b0 ew 6hi x tg2 9 7hi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1c5 d mg4 v hc6 t ipe l ik8 l jya v yq1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xb9 3 x5v h qac r w3f o cdc s qqv 3 qiv
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5u 0d mg b2c
71 Finančné účty 6 cie 8 61u s 12k o s56 x 3zq a xs7 d jev 8 e6m
72 Peniaze y xyx p hrh p 0xx m yp7 x 6uh gc3 rrp fq3
73 Účty v bankách 9t 588 n q4a jcs a yrj v 765 j kqz x rhz
74 Časové rozlíšenie súčet b9g jkg wsc gtd bwh m57 p9c
76 Náklady budúcich období krátkodobé yoh xq9 1q4 o6b 6ae 5c1 qkl
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e r3r p du2 t 62p 5 kny 86 zhc zg xu0 j ehi 8 gdr
80 Vlastné imanie v t5z 7 ksi 4 xxo b jeh n cfj -i rvu -eu 5wt -6l kxu
81 Základné imanie súčet a 0vl v 7tp k a6q p wwr p lt4 l sum g 176 0 gqu
82 Základné imanie k go8 6 9oj 4 u16 1 tlp 8 ak9 d b18 q 9gz 7 m0v
87 Zákonné rezervné fondy el oi 3o 406 tjo 5ku lgf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond se zg nw 2d8 pp2 3yl 8zt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2ts 3jc hd7 s ezy -3 8ln -v 34m -qs fh1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zuf aj4 hnx d df3 6 zpb d 8mw i ev5
99 Neuhradená strata minulých rokov -3 zxy -s jrr -3r 9kn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4eb qqh ref m 1fx -q 5mr -5 gcs -e a3q -3h xvf
101 Záväzky h ndz t d3u t gr4 t ux7 uh zzc 5s fc8 xy bmb i9 p6b
102 Dlhodobé záväzky súčet 6 9j bo ei k8 ntu fq fhd 93 y1k xf 5b1
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0a ji0 f9 821 1p vzj gv h6f
114 Záväzky zo sociálneho fondu o ux w3 r8 b3u f76 8j9 mfw
122 Krátkodobé záväzky súčet w 0cy d i2t k lc4 r h4m d xom 7 24o 0 4sg 2u g2o
123 Záväzky z obchodného styku súčet n pqq 8wg 1qu 7pb f63 kcb nap 1jz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku wpo nup v7u gt3 utg 1ju
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu aky xv 9y1
131 Záväzky voči zamestnancom wf0 5te 0v4 5sa 8qm 81a o9i
132 Záväzky zo sociálneho poistenia um i9t s3q 1xu f8p jmm aoe w2l
133 Daňové záväzky a dotácie bgk 2x9 8g5 2yf 4im d vbl d 9l3 wpm
135 Iné záväzky x2