JF DLAŽDENIE s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 8 052 6 811 6 747 9 113 17 946 17 031 8 400 9 947
2 Neobežný majetok 4 1nl k gue m7y q 8ce 6 5w6 i x7u g klg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 541 1 078 615 5 500 4 000 2 500 1 000
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i fon r jwy ao2 y 7r3 7 ld1 v e16 b ns9
33 Obežný majetok 0 agh d 9o9 f yyl x vzx l5 r25 in bzk 9 nua 6 iir
34 Zásoby súčet bd eu hah osw qyg a5g ekc
35 Materiál zl c8 v4x wq8 g6v mhy l3x
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4b evo 4s
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6y qa to
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4g sy 70
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu dn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet msd g 6ti h wan 1 szz hz k3q l q00 a 52a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet eko 1 j90 z lyu 1 78h 4 psb 4 oq3 r us7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5gc a dxz e gmr 7 9db j q27 i m53 k nu1
63 Daňové pohľadávky a dotácie lp dk la 3tz
71 Finančné účty 0 e0a 1 vgt i u96 j yhf i k1m n 081 0 yjc k gfz
72 Peniaze n c7m 2 6e6 l bdm h bfa 1 pbt 3ya 4i3 4dp
73 Účty v bankách fu 0kt t y23 yuk r emp a vgt 9 ywm j 6bp
74 Časové rozlíšenie súčet 9n6 gda sco rru y6m y5w j16
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7jb psk 7ss xgv fub 7gh 8bw
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p qoy x 8wk a 61q 2 o6v w6 yei pc nc4 v 4g5 9 cjk
80 Vlastné imanie q w92 a qj7 0 awn 3 c61 p apo -5 gax -mh 22j -29 hw0
81 Základné imanie súčet q asq 2 nys 9 d7m f 7jj f 6p3 o usn 6 jx1 l j3r
82 Základné imanie r 71d z mjm j fop x iwn k 6jj s b8n m 8v6 y 3f0
87 Zákonné rezervné fondy v1 ir 27 ozf fot 1zh 9kd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6m dm fh 3o3 w18 yzl pdb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mu6 vpt owd u mey -p 8ta -v wep -sx 6wg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rix smn 4ev 5 yrd m vbp u 2uz s jsi
99 Neuhradená strata minulých rokov -b 4j0 -m 8rw -yi pdc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7xb 4ar 86o h ax9 -h v8n -j dqk -p dvr -k6 f8p
101 Záväzky 7 zhm u otv 2 e9u w kym kk sf2 hb zj7 ap cyu i1 kfg
102 Dlhodobé záväzky súčet d 9k 25 64 dm lz3 gl e3v uu 1vs 10 9sp
110 Ostatné dlhodobé záväzky 76 d9b 0c 3bb 9p 4ab jl l2y
114 Záväzky zo sociálneho fondu p f5 2b ss ykf ttw bsa lax
122 Krátkodobé záväzky súčet h kgb o cs6 q vep 7 lto 2 thn h i43 g 9w8 6y 4z5
123 Záväzky z obchodného styku súčet p 5al s94 7rp fi6 e20 piu r04 ujf
126 Ostatné záväzky z obchodného styku sb8 ldn qxa lfo 4er xzz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4kw vg 8ks
131 Záväzky voči zamestnancom 7aj smc 5sg 590 8ex x0b ghn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 96 p3q 8f4 i16 z49 0d9 haf hj2
133 Daňové záväzky a dotácie shz ft0 avj am8 23f s w9u 8 5yh fe9
135 Iné záväzky c9