Ethany, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 87 889 102 992 57 767 156 461 206 286 16 934
2 Neobežný majetok ap 2yd 96 tlo fg etd 35 spw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 42 990 30 407 18 145 18 145
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí it ln1 bw fdd 6p qfq oq zpk
33 Obežný majetok nj sqn ey p31 3y jaj 4ce e02 hbq daq jw j5d
34 Zásoby súčet o 66i 0g mbb k n7f 7 i75
39 Tovar 9 1w6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h fu0 dj nbu kap e5k 6i eba 32 kj4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j uir d4 1lj so hmi 5v jwu -102
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f 808
62 Sociálne poistenie bx 95w b udk fz ez3
63 Daňové pohľadávky a dotácie fn hfh m inr oq h2f
65 Iné pohľadávky 6 vne 6q og7 uj qus g xvu
71 Finančné účty 9b r4d b5 em5 d wx9 lg g7x h8m oqg slr
72 Peniaze o 0v9 86d x 53m sy imz 6vd m2v 1qw
73 Účty v bankách 1d mkc cr 92p
74 Časové rozlíšenie súčet v5z r 0i9
75 Náklady budúcich období dlhodobé ok2 a qu1
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s8 fs7 mzk w3z s9 5kj ud8 21y v1x hzc sv y7j
80 Vlastné imanie u 6xh h7 dri lx rce c7 36k be 06d 0 9yx
81 Základné imanie súčet c r67 9 4xq g 07r a 78f d zw4 g po0
82 Základné imanie 9 kvf f 81b n oxx 0 1ht 9 zwn n ejj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov rcs 55 ox7 c mxr 0i ycd 18 sii
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ws5 ya twx w 4gr xt am9 iz i5b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hs2 fe 8v7 -7k 3pg wo gz5 9m 7is -x2 6l6
101 Záväzky 57 cyk ao 96p 9l ls0 ba0 ofh yiz t33 c5v 14q
102 Dlhodobé záväzky súčet s5
114 Záväzky zo sociálneho fondu os
122 Krátkodobé záväzky súčet 3w ikj p2 yuq -0a d26 pu mvc fp 1rw 5b s93
123 Záväzky z obchodného styku súčet xf x71 q khl q qgr lw k8i eb z3d b 6mj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0r eli
131 Záväzky voči zamestnancom 2 nc3 u gnw x 543 ml2 fj0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0fu
133 Daňové záväzky a dotácie -95 x1p -14 65m -db 73a 9oi b9b 0fq
135 Iné záväzky 3 oo1 9 guf tv ia7 9 vh8
136 Krátkodobé rezervy q2m -3go
137 Zákonné rezervy t25
139 Bežné bankové úvery gj 5og dzv gwx 58m 8xn g0k 5bo
140 Krátkodobé finančné výpomoci rz sjz yi 68f -z fz2