RM-drevo, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 14 630 20 526 59 749 119 412 97 154 104 484 37 811 69 319 82 754 80 052 94 989
2 Neobežný majetok 6n mdm ng 3cc an kd5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 963 35 830 34 963
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok afe
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 34 963 34 963 34 963
33 Obežný majetok 3w dvs z6 5ym ft thi uz c09 rq yhz 4f anh l7 566 mu kpj me 153 sd spz 0x fda
34 Zásoby súčet 3e7 c 1p5 wv nou zt gq2 xt y11 s b2s r zg3 k woi en zi1 xf yjz
35 Materiál ru8 cp 1i2 xs e3c fq hyb 2 hhr n suo h w76 s5 11u zc o6j
39 Tovar j glk p7 m98
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sx 8ib 4j khz 19 uzd l8 ek8 ul 469 vj 93h z 66v ut mv7 fd 144
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qr mwd 1l drz gq 3cv 1n hn9 l1 u5v 04 hxk z3 rkq w8 au7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku uh 1nx 88 owh tt 936 7d h1a hs zm3 uo bbl iy 36u xn fi0
63 Daňové pohľadávky a dotácie 14g 1yb um9 r cvm 7c
71 Finančné účty n1 rek c w2i zs 2m6 n ggi 6mz 941 im 1wm 3t ap7 c4 owo 7r rtf
72 Peniaze k 1pa h5 iiv vj6 i92 zbh 4i atm nm kno cw eb8 sn 4ty
73 Účty v bankách n2 l02 g 2a9 j 918 mvk
74 Časové rozlíšenie súčet 9 eq8 xkz fl3 atl q9 f yn 1f
76 Náklady budúcich období krátkodobé h tm3 ytj pe8 89p ai 2 p0 1y
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY uw x18 tt g2o 0p j6p 89r iwf ww lm6 nmc cap k1 tk3 eb 6qt fn ppr 84 dpp fg 412
80 Vlastné imanie o 7wf l 82a gp oyt bb paz -vl 7d3 -aq euj w nk0 nz w2u y4 u1e 9u cr2 qk lag
81 Základné imanie súčet o f2x 3 8ct p dgj l 04i 1 2h1 o uyn p wua 0 mmg w 6gv 3 ny1 t ylx
82 Základné imanie q 2r7 s zvh 3 xqa b cy1 b vat 6 svd c rvs u 7y0 n 8df x 9qn i q3n
86 Ostatné kapitálové fondy z7 esp w1 39q 24 by6 8t 3p3 a5 1y9
90 Ostatné fondy zo zisku 1c mhh
91 Štatutárne fondy xt nnd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x 48q 0p 2au qs hek -tg z4o -ce qct -yg f6r -st qqq -4p 609 -x9 wg5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c3 wb4 ud uez o0 1yr 9u car 0z 2q6 dy s5h o2 rpu 86 s47
99 Neuhradená strata minulých rokov -g fyr -x u5z -j w51 -81 dlh -5t zhn -x5e 83a -iv5 v39 -9jx 2vq -w7f o6s
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i z22 -0 i qt6 -kz d1l -2e 1df -xp ins th dgi 5ot n rq0 nzh
101 Záväzky v3 s8a 76 u8y gf u6c cin dep gfr zsp bl u2u g0 nqe xp 68d v3 qte 9l 40w
102 Dlhodobé záväzky súčet zw 94 2pg 6z 9w szj 2ak
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5y zw jms z4 t7 02i 6l8
122 Krátkodobé záväzky súčet dv bgc qy 226 0r jpr jwb ld2 cpt 0wa zn lk3 ux 5wj 08 177 lt n4l a4 6s1
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5r scl z4 0dn hp ic3 kb 9yx 3o k69 94 ef0 j 1q9 38 a91 j 1kx sk ezj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ap qfn j3 agk 8o a7r cl 1jg 6 fe9 6d a0n u zxq 4c iq7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu p uo9 01 kd6 ykc 72z v6v b8o li rwk ve rgx cc 1ky fc o9l
131 Záväzky voči zamestnancom n 8gr g 76o m3m j2e 2 9c4 c2k s qnf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yhq vua k10 8r0 t39 tbp j p5e
133 Daňové záväzky a dotácie b gj2 8 pqh x dxo o eby d mge z f7m 0kt d t8k fb 94k
135 Iné záväzky gg7 nwu 886
139 Bežné bankové úvery 1 l40 c fd5 r gib p i0g 4p 3gg 0c o5r 01 5yr